You are here

Podrška Privredne komore Mesoprometu

03/05/2018

Upravni odbor Privredne komore Crne Gore vanredno je zasijedao 3. maja 2018. godine u proširenom sastavu i raspravljao o modalitetima podrške kompaniji Mesopromet čiji su objekti, mehanizacija i zalihe izgorjeli u velikom požaru krajem prošlog mjeseca.

Sjednicu je vodio predsjednik Privredne komore i Upravnog odbora Vlastimir Golubović, a u radu su pored članova učestvovali i predstavnici IRF-a, trgovinskih lanaca i turističke privrede.

Upravni odbor je zaključio da se preduzeća koja posluju u okviru kompanije Mesopromet: Franca marketi, Mesopromet Franca, Farma Franca, Ekomeso, Franca turs i Prehrana Pljevlja oslobode plaćanja članskog doprinosa Privrednoj komori za 2018. i 2019. godinu. Privredna komora će učestvovati zajedno sa Ministarstvom poljoprivede i ruralnog razvoja, Ministarstvom ekonomije i Investiciono razvojnim fondom u finansiranju izrade projektne dokumentacije za nove objekte kompanije Mesopromet.

Upravni odbor preporučuje trgovačkim lancima da skrate rokove plaćanja, a dobavljačima da odlože izmirenje obaveza, kako bi se što prije obezbjedila finansijska sposobnost kompanije Mesopromet. Svim privrednim subjektima, koji obavljaju istu ili sličnu djelatnost, preporučeno je da svoje proizvodne i druge kapacitete stave na raspolaganje kompaniji Mesopromet, a kupcima koji imaju logističku mogućnost da olakšaju distribuciju njenih proizvoda, u cilju bržeg oporavka bjelopoljske kompanije.

Privredna komora preporučuje Vladi i IRF-u, kao i poslovnim bankama, da sagledaju mogućnost stavljanja moratorijuma na otplatu kreditnih sredstava (rata i kamata) kompaniji Mesopromet. Ubrzo će biti organizovana sjednica Odbora banaka, drugih finansijskih organizacija i osiguranja gdje će biti razmotrena mogućnost da ove organizacije na sličan način pomognu oporavak bjelopoljske kompanije.

Preporučeno je Vladi i IRF-u da prošire izloženost Fonda za situacije kada privredni subjekti pretrpe štetu usljed više sile ili ljudske radnje koja se nije mogla predvidjeti ili spriječiti. Takođe, Komora preporučuje ovim institucijama da po najpovoljnijim uslovima i sa grejs periodom, u okviru kog se ne bi plaćale kamate, odobri novi kredit kompaniji Mesopromet.

Privredna komora preporučuje Vladi da izmijeni Uredbu o podsticanju direktnih investicija na način što bi utvrdila obaveznu subvenciju za zadržavanje radnog mjesta čije je postojanje ugroženo usljed više sile ili ljudske radnje koja se nije mogla predvidjeti ili spriječiti.

Preporučuje se opštini Bijelo Polje da sagleda mogućnost oslobađanja kompanije Mesopromet od obaveze plaćanja poreza na imovinu, kao i obaveze plaćanja svih taksi i naknada koje se plaćaju na lokalnom nivou za 2018. i 2019. godinu.

Upravni odbor je obavezao Stručnu službu Privredne komore da prati i mjesečno izvještava Upravni odbor o stepenu realizacije preporuka u vezi sa kompanijom Mesopromet.

Učestvujući u radu sjednice, predsjednik Odbora direktora IRF dr Zoran Vukčević ocijenio je da je najvažnije da Mesopromet opstane na tržištu, a za to je sada potrebno da mu se ustupe proizvodni kapaciteti, tim prije što je turistička sezona u toku koju ova kompanija mora da iskoristi. Naveo je IRF već razmatra mogućnosti moratorijuma za kredite koje je odobrio Mesoprometu, a da bi slično rješenje trebalo preporučiti i bankama. IRF je iskazao spremnost da učestvuje u finansiranju projektne dokumentacije za novu zgradu Mesoprometa i pozvao Komoru i resorna ministarstva da isto učine. Vukčević je potencirao da je od najveće važnosti da 1.300 radnika Mesoprometa i povezanih kompanija zadrži posao, te je još jednom istakao da je u tom cilju od presudne važnosti da Mesopromet očuva proizvodnju za što je neophodna solidarnost partnerskih kompanija.

Đorđije Goranović iz Mesne industrije Goranović kazao je da je ova kompanija već ponudila svoje kapacitete za održavanje kontinuiteta proizvodnje Mesoprometa i pozvao na što hitniju sanaciju i izgradnju novih pogona bjelopoljskog proizvođača.

Branko Branković iz kompanije „Voli“ kazao je da će ovaj trgovinski lanac preduzeti sve finansijske i druge mjere kako bi Mesopromet prevazišao postojeću situaciju.

Ranko Jovović, NTC, kazao da će ova kompanija, u okviru svojih aktivnosti na pomoći Mesoprometu, uključiti i distribuciju robe bjelopoljske kompanije i transportovati je do kupaca. Pozvao je i druge distributere da slijede njihov primjer i tako olakšaju poslovanje ovog preduzeća.

Delegacija Komore posjetila Mesopromet

Delegacija Privredne komore Crne Gore obišla je 3. maja 2018. fabriku Mesopromet u Bijelom Polju koju je 30. aprila zahvatio požar pričinivši veliku materijalnu štetu. Uništeni su proizvodni objekti, moderne mašine, zalihe proizvoda i upravna zgrada sa kompletnom arhivom i dokumentacijom.

Poruke solidarnosti privrednika vlasniku Mesoprometa Hilmiji Franci prenijeli su predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, predsjednik Skupštine ove asocijacije Vojo Banović, potpredsjednica Ljiljana Filipović, te izvršni direktori kompanije Stadion Vojin Žugić i Comp Comerc grupe Ranko Jovović.

Predsjednik Komore Golubović ocijenio je da je požar u jednom od najvećih mesoprerađivača u državi veliki udar ne samo za ovu kompaniju, zaposlene i porodicu Franca, već i za cijelu privredu.

- Mesopromet je nosilac razvoja na sjeveru Crne Gore i jedan od najznačajnijih privrednih subjekata u državi. Privredna komora će pomoći Mesoprometu, kao što bi i svim poslovnim subjektima ako se nađu u sličnoj situaciji, da što brže, efikasnije i lakše prebrodi ovu situaciju, uz nepodijeljenu solidarnost svih njenih članica – rekao je Golubović.

Dodao je da u Komoru ovih dana stižu ponude za pomoć Mesoprometu iz Crne Gore ali i okruženja. On je istakao da je uoči posjete Mesoprometu zasijedao Upravni odbor Komore koji je razmatrao modalitete podrške ovoj kompaniji Privredna komora će osloboditi Mesopromet plaćanja članskog doprinosa za ovu i narednu godinu, a kao partner Vladi učestvovaće u izradi projektne dokumentacije za sanaciju fabrike. Takođe je uputila niz preporuka poslovnim bankama i drugim fiansijskim organizacijama te Vladi na koji način mogu da pomognu da se situacija u Mesoprometu što prije stabilizuje. 

Vlasnik Mesoprometa Hilmija Franca kazao je da se sada sumiraju posljedice katastrofalnog požara.

- Počeli smo da uklanjamo ogromnu količinu raznih proizvoda iz pogona. Organizovali smo sve snage na tom poslu, od radnika do menadžmenta. Zahvaljujemo se partnerima, kompanijama iz Bijelog Polja, sa sjevera zemlje tako i iz unutrašnjosti koji su nam ustupili pogone, mehanizaciju i nude novčana sredstva. Svaki vid podrške, pomoći i podstreka mnogo znači za nas i za opstanak naše kompanije na tržištu. Probaćemo na sve načine da ne prekidamo proizvodnju i još jednom ponavljam da radnike nećemo otpuštati, već moramo biti spremni za turističku sezonu. Mislim da ćemo izaći iz ove krize – naveo je Franca.

On je posebno zahvalio Privrednoj komori na podršci od prvog dana, kao i svim zaposlenim u kompaniji, te pripadnicima vatrogasne službe na zaustavljanju požara.

Vojin Žugić, direktor kompanije Stadion je saopštio da je cilj posjete Mesoprometu da se iznađu načini kako da privrednici, preko Komore i pojedinačno, pomognu da se prevaziđe ova teška situacija.

- Velika je stvar što nije bilo žrtava, jer sve će se ovo brzo prevazići. Naći će se modalitet da svi na neki način pomognemo da kompanija Hilmije France bude kao što je bila i još bolja od toga – smatra Žugić.

Ranko Jovović je kazao da je Mesopromet dugogodišnja partenrska kompanija njegovom Comp Comercu.

- Ovo je katastrofa ne samo za Mesopromet već i za Bijelo Polje i cijelu državu. Hilmo Franca i njegova porodica su zadužili sve nas da pomognemo u skladu sa svojim mogućnostima, jer to zaista zaslužuju -  decidan je Jovović.

Jovović je istakao da će ova kompanija, u okviru svojih aktivnosti na pomoći Mesoprometu, uključiti i distribuciju robe bjelopoljske kompanije i transportovati je do kupaca. Pozvao je i druge distributere da slijede njihov primjer i tako olakšaju poslovanje ovog preduzeća.

Zaposleni u kompaniji ističu da iako je situacija teška ne sumnjaju u oporavak giganta mesne industrije.

Tehnolog Boško Delić navodi da su radnici angažovani na raščišćavanju terena i pokretanju određenih faza proizvodnje u pogonima koji nijesu oštećeni.

- Radimo po cijeli dan i završićemo sve obaveze koje su pred nama. Tužni smo, ali ima entuzijazma radnika da će biti bolje – rekao je Delić.

Direktorica proizvodnje Amra Štulić jedna je od onih koji su u posljednjih 14 godina gradili pogone Mesoprometa.

- Mnogo je truda bilo potrebno da izgradimo sve ovo što je pretvoreno u pepeo. Sada počnjemo ispočetka uklanjajući oštećeno. Naša je vizija da vrlo brzo napravimo nove pogone istih, ako ne i većih kapaciteta, kao i objekat prve kategorije. Nećemo raditi ispod tog nivoa. Za to imamo vjeru, sposobnost i snagu – decidna je Štulić.

Izdvajamo