You are here

Podrška Upravnog odbora inicijativi Predsjednika Vlade

14/02/2020

U skladu sa inicijativom i pozivom na dijalog političke, akademske i građanske javnosti, a u cilju pronalaženja što šireg konsenzusa kojim bi se stvorili preduslovi za unapređenje vladavine prava i nastavak uspješno započetih reformi iz evropske agende, kao asocijacija koja objedinjava cjelokupnu privredu Crne Gore, Upravni odbor Privredne komore saopštava sljedeće:

  • Po našoj ocjeni, sadržaj ove inicijative, predstavlja osnov privrednog prosperiteta i razvoja cjelokupne crnogorske ekonomije;
  • Mir i stabilnost su neodvojivo vezani za osnove države i njenih institucija, a samo i nagovještaji suprotnih tendencija mogu ugroziti funkcionisanje pojedinih privrednih djelatnosti, posebno turizma kao naše strateške grane;
  • Crnogorska ekonomija kontinuirani značajan rast domaćeg bruto proizvoda u velikoj mjeri zasniva na direktnim stranim investicijama, a percepcija Crne Gore kao sigurne i politički stabilne države je osnov ovih ulaganja;
  • Evropske integracije predstavljaju cilj kome su podređene politike i strategije svih naših ekonomskih reformi, a širok društveni konsenzus je osnov opredijeljenog puta prema Evropi;
  • Crna Gora je ekonomski upućena prvenstveno na Region i na tom planu saradnja ekonomskih subjekata se razvija kroz zajednički interes poslovnih partnera. Političke tenzije ne mogu da budu u funkciji ekonomskog prosperiteta.

Inicijativa predsjednika Vlade usmjerena u ovom pravcu je od izuzetne važnosti za pojedinačna preduzeća, privredu u cjelini i društvo uopšte, te je podržavamo uvjereni da će svi politički i drugi činioci iznaći kapaciteta da daju doprinos da ona zaživi u potpunosti.