You are here

Posjeta delegacije PKCG Pljevljima

25/06/2019

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović sa saradnicima je 24. i 25. juna 2019. godine boravio u zvaničnoj posjeti Pljevljima. Riječ je o prvoj u nizu posjeta lokalnim samoupravama i kompanijama u cilju upoznavanja sa aktivnostima Komore na unapređenju poslovnog ambijenta kao i sagledavanja izazova sa kojima se suočavaju privredni subjekti i lokalne samouprave. U delegaciji su pored predsjednika Golubovića bili potpredsjednik Danilo Gvozdenović, šef kabineta Miljan Šestović, direktorica Sektora za analize i istraživanja dr Nina Drakić i sekretar Odbora udruženja energetike i rudarstva Ranko Vukmirović.

Oni su razgovarali sa predsjednikom Opštine Igorom Golubovićem i saradnicima, te obišli kompanije Gradir Montenegro, Termoelektrana Pljevlja, DOO Lokalni putevi i Rudnik uglja, gdje su se sastali sa predstavnicima rukovodstava.

Sastanak sa predsjednikom Opštine

Tokom sastanka sa predsjednikom Opštine Pljevlja Igorom Golubovićem razmatrane su mogućnosti intenziviranja saradnje u cilju unapređenja biznis ambijenta i snaženja privrednih aktivnosti na tom području.

Prema podacima Poreske uprave, završne račune za 2018. godinu u opštini Pljevlja je predalo 485 privrednih subjekta ili 2,2% od ukupnog broja na nivou države, što je 11,8% više u odnosu na 2017.

Predsjednik Komore je predstavio organizacionu strukturu i aktivnosti ove poslovne asocijacije, naglasivši da je početkom 2018. godine stupio na snagu novi zakon koji uređuje njen rad. Ovaj akt propisuje institucionalno partnerstvo Komore sa donosiocima odluka na državnom i lokalnom nivou, što, između ostalog, predviđa aktivno učešće privrede u donošenje propisa koji utiču na poslovni ambijent. Inicijative Komore, u ovoj i prethodnoj godini, rezultirale su izmjenom velikog broja propisa, među kojima su zakoni o radu, privrednim društvima, javnim nabavkama, porezu na dodatnu vrijednost, turističkim organizacijama, administrativnim i lokalnim komunalnim taksama, te brojnih podzakonskih akata. Jedan od rezultata takvih aktivnosti je i smanjenje naknada za 72 administrativne takse i ukidanje njih 49.

Predsjednik je istakao zalaganje Komore da se novim Zakonom o putevima ukine plaćanje takse za pristup poslovnom objektu sa glavnog puta, kao i da se u Zakonu o porezu na nepokretnost ujednače poreske stope koje sada iznose od 0,25 do 1 odsto vrijednosti, zavisno od opštine.

- Smatramo da ovaj raspon treba da se smanji kako bi naša preduzeća bila konkurentna i sa ovog aspekta – kazao je Vlastimir Golubović.

Predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović je naglasio da su pljevaljska privreda i lokalna uprava kreatori uslova života u tom gradu.

- I u narednom periodu treba da budemo čvrst oslonac jedna drugoj kada je riječ o kreiranju sveukupnog poslovnog ambijenta, a Opština Pljevija će se truditi da, donošenjem kvalitetnih Odluka, dodatno stimuliše sve one koji žele da svoje poslovanje vežu za Pljevija -istakao je predsjednik Opštine.

Saopštio je da, kao čovjek koji dolazi iz privrede, razumije potrebu rasterećenja poslovanja od brojnih taksi, ali se pritom mora voditi računa o održivosti lokalnih samouprava. Pojasnio je da je Opština Pljevlja oslonjena na rad velikih sistema, kao što su Termoelektrana, Rudnik uglja, Gradir i Vektra Jakić, te da su izmjenama zakona znatno umanjeni prihodi po osnovu poreza i taksi koje od njih ubira.

- Mora se pronaći rješenje kako da se ta sredstva nadoknade. Koliko god da želimo da doprinosimo razvoju privrede, moramo voditi računa i o održivosti lokalne samouprave – kazao je predsjednik Opštine.

Sa time se saglasio predsjednik Komore, koji je mišljenja da je potrebno povećati udio opština u  poreskim prihodima, što će doprinijeti ukidanju brojnih lokalnih taksi i nameta.

Predstavnici Komore pozvali su Opštinu Pljevlja i njena preduzeća da u ugovorima koje sklapaju predvide rješavanje privrednih sporova putem Arbitražnog suda pri Komori, ukazujući na brojne prednosti tog postupka, kao što su jednostepenost, kraće trajanje, niži troškovi.

Potpredsjednik Komore Danilo Gvozdenović, pružio je brojne korisne informacije predstavnicima Opštine u vezi sa nedoumicama iz oblasti planiranja I uređenja prostora. Dogovoreno je da se na sastanku u Privrednoj komori razmotre izazovi za Opštinu koji proizilaze iz Zakona o izgradnji i uređenja prostora.

Direktorica Sektora za analize i istraživanja dr Nina Drakić upoznala je rukovodstvo Pljevalja sa projektom sertifikovanja opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Crnoj Gori, kojim ona koordinira. U pilot fazu projekta su uključene opštine: Podgorica, Danilovgrad, Bijelo Polje, Tivat, Žabljak i Cetinje koje će, ako ispune tražene kriterijume za unapređenje poslovnog ambijenta, dobiti BFC SEE sertifikat. Predstavnici Opštine izrazili su zainteresovanost za sertifikaciju po ovom projektu.

U radu sastanka su učestvovali i glavni administrator Opštine Zoran Radošević, direktor Uprave lokalnih javnih prihoda Dragomir Gospić, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora Mira Čolović, sekretar Sekretatijata za privredu Budimir Bajčetić, sekretar Sekretarijata za finansije Biljana Vukanić i šefica Kabineta Maja Rondović.

Gradir Montenegro

Prilikom posjete kompaniji Gradir Montenegro, predstavnici Privredne komore razgovarali su sa Mirkom Kotlajom, rukovodiocem elektro-mašinskog održavanja, Milkom Čolovićem, rukovodiocem elektro održavanja, Elvisom Čuturićem, rukovodiocem drobiličnog i postrojenja pretkoncentracije, Lukom Ilinčićem, tehničkim rukovodiocem kopa, te Borkom Terzićem, knjigovođom.

Predsjednik Komore Golubović čestitao je ovoj kompaniji na rekordnim rezultatima postignutim tokom 2018. godine, kada je iz 592.820 tona rude ostvaren koncentrat olova i cinka od 25.702 tone.

- Posebno ohrabruje to što su ovi rezultati postignuti sa lokalnim kadrom – ocijenio je on.

Sa ovom konstatacijom saglasio se Mirko Kotlaja.

- Imamo dobru strukturu zaposlenih, što je ključ uspješnog poslovanja. Ne zavisimo od kadrova sa strane – kazao je Kotlaja.

Predsjednik Komore je, predstavljajući rad najstarije poslovne asocijacije u Crnoj Gori, između ostalog istakao da je jedna od njenih aktivnosti, koja se nastavlja ove godine, obilazak preduzeća i upoznavanje sa problemima koji opterećuju njihovo poslovanje. Tokom prošle godine, predstavnici Komore su obišli 1380 preduzeća, od čega je 70 bilo sa područja Pljevalja.

- Zajedno sa svima vama se borimo za unapređenje poslovnog ambijenta i uklanjanje biznis barijera – kazao je Golubović.

Predstavnici kompanije su ukazali na potrebu daljinskog uključivanja Trafo-stanice Gradac, što bi im dodatno osiguralo kontinuitet snabdijevanja električnom energijom i proizvodnje. Značajan dio uslova za to je već ispunjen, pošto je optički kabl sproveden do ove trafo-stanice.

Takođe, ukazano je da se na teritoriji opštine nalaze bogate rezerve rude kojima je sa površine nije moguće prići mehanizacijom zbog granice sa Bosnom i Hercegovinom. Apeluju da se dođe do međudržavnog rješenja u interesu obje strane. Predsjednik Golubović je ocijenio da se, uz podršku partnera iz Privredne komore Bosne i Hercegovine može doprinijeti rješavanju ovog pitanja.  Predstavnici Gradira su ukazali i na problem klizišta koje se pojavilo na magistralnom putu prema Gradiru i pozvali na njegovo što skorije otklanjanje.

Privredna komora će organizovati sastanke i uputiti inicijativu nadležnima subjektima u vezi sa saopštenim zahtjevima.

- Posjeta kompaniji Gradir Montenegro i upoznavanje sa menadžmentom, rezultatima i značajem koji ovaj privredni subjekat ima za Opštinu potvrdili su da je Nagrada Komore za uspješno poslvanje za 2018. godinu otišla u prave ruke – zaključio je predsjednik Golubović.

Termoelektrana Pljevlja

Raduje što se Termoelektrana Pljevlja nakon remonta vratila u energetski sistem Crne Gore, jer će to značajno doprinijeti njegovoj stabilnosti, ocijenjeno je prilikom razgovora delegacije Komore sa direktorom Vladimirom Šestovićem.

On je istakao da je remontu znatno doprinio domaći mladi kadar obučen u Termoelektrani, te sertifikovan u Institutu za crnu metalurgiju u Nikšiću.

- Ovih dana će Odbor direktora Elektroprivrede donijeti odluku o ulaganju u ekološku sanaciju ovog bloka Termoelektrane – najavio je Šestović.

Nusproizvodi ovog procesa biće hemijski gips, pepeo i šljaka, pa je i ovom prilikom istaknuta potreba njihove ekonomske valorizacije. Sagovornici su podsjetili na sastanak u Privrednoj komori tokom kojeg je potencirana potreba da se na području Pljevalja izgradi fabrika cementa, za šta postoji već postoji interesovanje potencijalnih investitora. Time bi se omogućila valorizacija otpada Termoelektrane i oko 100 miliona tona samljevenog laporca sa lokalnog jalovišta.

Ekološka sanacija usloviće i proizvodnju kamena, što će uposliti 50 do 100 ljudi u posebnoj fabrici, najavio je direktor Termoelektrane.

- Ovo je velika prilika da nešto što predstavlja problem pretvorimo u proizvod koji će doprinijeti supstituciji uvoza cementa – smatra predsjednik Komore Vlastimir Golubović, navodeći da Crna Gora troši godišnje oko 800.000 tona cementa.

On je izrazio nadu da se neće dugo čekati na investitora fabrike cementa, te da on neće uslovljavati posao izgradnjom željezničke pruge.

- Pljevlja imaju potencijal kakav nema nijedna druga opština u Crnoj Gori. Ovo je velika razvojna šansa, i to ne samo za ovo područje – rekao je predsjednik Privredne komore.

Lokalni putevi

Lokalni putevi d.o.o. je preduzeće koje je u vlasništvu lokalne samouprave a koje je na kraju 2018. iskazalo pozitivan poslovni rezultat.

Na sastanku delegacije Privredne komore sa izvršnim direktorom Draganom Jovovićem i predsjednikom Odbora direktora Čolovićem istaknuto da je ovo preduzeće u 2018. nasulo 338 kilometara puteva. Njegovi predstavnici su istakli da im je potrebna modernija mehanizacija i kamioni veće nosivosti. Smatraju da dio opreme može da se obezbijedi iz donacija stranih država.

- Mi održavamo preko 1.500 kilometara lokalnih i seoskih puteva. Sa nabavkom nove mehanizacije naše preduzeće ima dobru perspektivu – kazao je direktor Jovović.

On je istakao veoma dobru saradnju sa Rudnikom uglja koji im ustupa mehanizaciju kad god je potrebno, te pozvao i ostale privredne subjekte da slijede ovaj primjer.

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović je saopštio da će Komora sagledati mogućnosti iznalaženja za prevazilaženje ovih problema.

On je upoznao sagovornike da je ovo izborna godina u Komori, te da će biti izabrani članovi njenih odbora udruženja, a zatim Skupština i Upravni odbor. Predsjednik je kazao da će biti razmotrena mogućnost da se Lokalni putevi d.o.o. uključe u rad Odbora udruženja komunalne privrede.

Rudnik uglja Pljevlja

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović posjetio je sa saradnicima Rudnik uglja Pljevlja.

Izvršni direktor Slavoljub Popadić prezentovao je kadrovske i tehničke kapacitete, kao i ostvarene rezultate kompanije u posljednjih nekoliko godina. Poslovnu 2013. godinu preduzeće je završilo sa poreskim dugom od 15,8 miliona eura, akumuliranim gubitkom 20,7 miliona, kratkoročnim obavezama od 42,2 miliona, kreditnim zaduženjem 13, miliona eura i gotovinom od 0,09, te kapitalom od 18,6 miliona. U procesu finansijske konsolidacije sprovedene u posljednjih pet godina menadžment Rudnika je uspio da značajno unaprijedi rezultate. Naime, u 2018. godini ostvareno oko 6,5 miliona eura profita, kapital je povećan na 40,8 miliona eura, a investicije na 14,6 miliona, uz smanjenje kreditnog zaduženja na 2,1 milion eura i poreskog duga na 5,8 miliona. Sada kratkoročne obaveze iznose 12,3 miliona eura, obrtna sredstva 12,6 miliona, te gotovina 3,5 miliona eura. U narednom periodu planiraju se dodatne investicije na podizanju kapaciteta i efikasnosti. Direktor Popadić je ukazao i na godišnju proizvodnju od 1,4 miliona tona uglja i 4,6 miliona kubika otkrivke, te bogate ispitane rezerve rude uglja koje iznose 66 miliona tona, a procjenjuje se da ih je još 25 miliona koje tek treba istražiti.

Predsjednik Golubović je ocijenio da su impresivni rezultati koje je postigao Rudnik uglja.

- Ohrabrujete privredu Crne Gore, jer rezultati koje ostvarujete nijesu samo podstrek razvoja ovog područja, već imaju značajan uticaj na razvoj cijele crnogorske ekonomije – kazao je Golubović.

Sagovornici su saglasni u očekivanju da će na području Pljevalja biti izgrađena fabrika cementa, kapaciteta oko 1-1,2 miliona tona godišnje, što će doprinijeti valorizaciji laporca i drugih sirovina za proizvodnju cementa, a koji sada predstavljaju izazov za ekologiju

- Imamo sirovinu za rad cementare za narednih sto godina – ocijenio je Popadić, dodajući da je na Jagnjilu odloženo oko 90 miliona tona laporca.

On je kazao da Rudnik uglja može biti prirodan partner na tom poslu, uz konstataciju da investitor u cementaru treba da bude kompanija koja ima prolaz na prilično zatvoreno svjetsko tržište cementa i može da donese najsavremeniju tehnologiju i znanje u tu fabriku.

Sagovornici su tokom razgovora razmatrali zakonsku regulativu koju je potrebno unaprijediti kako bi odgovarala potrebama privrede. Predsjednik Golubović i direktor Popadić su se saglasili da je iz sistema javnih nabavki potrebno izuzeti državna preduzeća koja posluju po tržišnim principima i nijesu budžetski korisnici. Na taj način ubrzaće se nabavke repromaterijala koji je potreban za održavanje procesa proizvodnje. Takođe, konstatovali su da Zakon o radu mora biti liberalniji u dijelu otkazivanja ugovora o radu.

Direktor Popadić je pohvalno govorio o edukativnim aktivnostima koje realizuje Komora i predložio da se organizuju po crnogorskim regijama. Predsjednik Golubović je podržao ovaj predlog i najavio da će se pored seminara, u različitim opštinama održavati i sastanci odbora udruženja Privredne komore.

U radu sastanka su učestvovali i Dragan Mijatović, direktor Ekonomsko-finansijskog sektora, Stjepan Gazdić, direktor Sektora proizvodnja i Budislav Jaredić, direktor Sektora promet Rudnika uglja Pljevlja.