You are here

Povezivanje baza podataka u obostranom interesu banaka i Uprave prihoda i carina

20/10/2021

U Privrednoj komori je 20. oktobra održan sastanak predstavnika Udruženja banaka i Odbora udruženja banaka, drugih finansijskih organizacija i osiguranja Privredne komore sa predstavnicima Uprave prihoda i carina.

Na sastanku je razmotrena inicijativa za povezivanja baza podataka Uprave prihoda i carina i bankarskih organizacija. Sagovornici su se saglasili da postoji obostrani interes za razmjenu podataka u cilju olakšavanja poslovanja i sticanja jasnije slike o poreskim i carinskim obveznicima, njihovim poslovnim računima, odnosno aplikantima za kredite banaka. Ocijenjeno je da je riječ o doprinosu digitalnoj transformaciji koji će omogućiti automatizovano preuzimanje podataka o zaradama za klijente koji elektronski podnose prijave za kredite, a dali su saglasnost za uvid u podatke o zaradama. Realizacija ove inicijative predstavljaće veliki iskorak za Crnu Goru i primjer zemljama u regionu jer će se kreirati bolji i efikasniji, dvosmjerni sistem razmjene podataka.

Na sastanku je dogovoreno da se između Uprave prihoda i carina, Udruženja banaka i Odbora udruženja bankarstva PKCG potpiše tripartitni Memorandum o saradnji i u skladu sa njim oformi radna grupa koja će, u okviru zakonskih mogućnosti, definisati modalitete razmjene podataka. Planirano je da se proces zaokruži do kraja ove godine.

U radu sastanka učestvovali su v.d.predsjednice Privredne komore Nina Drakić, v.d. direktora Uprave prihoda i carina Aleksandar Damjanović, te Bratislav Pejaković i Nebojša Đoković u ime Udruženja banaka, predsjednik Odbora udruženja banaka drugih finansijskih organizacija i osiguranja Miloš Miketić, kao i direktor NLB banke Dino Redžepagić. Ispred Uprave prihoda i carina, pored v.d. direktora Damjanovića, prisustvovali su Robert Rajković i Dragoljub Nikolić, a ispred Komore pored predsjednice Drakić direktorica Sektora udruženja Privredne komore Slavica Pavlović i sekretar OU banaka i drugih finansijskih organizacija i osiguranja Almer Bećiragić.