You are here

Povoljne kreditne linije za MMSP

19/03/2019

Na sjednici Odbora udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Privrdene komore, održanoj 19. marta 2019. godine, prezentovane su kreditne linije Investiciono razvojnog fonda Crne Gore za 2019. godinu, usluge Zavoda za zapošljavanje kao i projekat HISTEK - mreža visoko specijalizovanih eksperata u ključnim razvojnim tehnologijama. Usvojeni su Informacija o poslovnom ambijentu u sektoru MSP, te Izvještaj o radu ovog odbora za 2018. godinu.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora dr Rajko Bujković. U radu sastanka učestvovali su potpredsjednik Privredne komore Danilo Gvozdenović, predstavnici IRF Spasoje Vujošević, Zavoda za zapošljavanje Aleksandar Rakočević. HISTEK projekat je predstavila Ksenija Đukanović iz Stručne službe Privredne komore, a Informaciju o poslovnom ambijentu i Izvještaj o radu sekretar Odbora Veselin Dragićević.

IRF je od osnivanja u crnogorsku ekonomiju plasirao nešto oko 820 miliona eura, što je značajna podrška za razvoj preduzetništva, posebno kada su u pitanju mikro, mala i srednja preduzeća. U 2018. godini je plasirano nešto više od 209 miliona eura. Za ovu godinu IRF nudi 33 kreditne linije.

Primarni ciljevi IRF-a su podsticaj otvaranju novih radnih mjesta, razvoj preduzetništva kroz podršku posebnim ciljnim grupama, rast postojećih preduzeća, podrška prioritetnim privrednim sektorima, jačanje konkurentnosti crnogorskih proizvoda na drugim tržištima, veće korišćenje domaćih proizvoda i resursa, regionalni razvoj, inovativni i projekti iz oblasti ICT-a, potom održavanje i poboljšavanje likvidnosti, te otvaranje novih preduzeća.

Za podršku razvoju preduzetništva u 2019. godini IRF je definisao kreditne linije za podršku visokoškolcima, tehnološkim viškovima, početnicima, ženama i mladima u biznisu i preduzetništvu. Kamatna stopa za direktno kreditiranje iznosi do 3,5% a posredstvom banaka 4%. Rok otplate je do 12 godina (sa uključenim grace periodom od četiri godine. Maksimalan iznos kredita je do 50.000 eura za direktne kredite (za preduzetnike do 30.000,00€, preduzetnice do 50.000,00€). Za kredite koji će se realizovati posredstvom poslovnih banaka maksimalan iznos kredita je 1.000.000 eura.

Na sjednici je potencirana značajna uloga Zavoda u posredovanju pri zapošljavanju, odnosno u obezbjeđivanju kadrova kroz procese regrutacije i selekcije. Zavod je zadužen i za oglašavanje slobodnih radnih mjesta, subvencioniranje poslodavaca za zapošljavanje mladih, starijih i lica sa invaliditetom, podsticanje razvoja preduzetništva i pravne savjete, consulting usluge i anketiranje poslodavaca.

Članovi Odbora su pozvani da iskažu potrebe za kadrovima, kako bi Zavod, na osnovu njih, kreirao programe obuka i aktivne mjere zapošljavanja.

Posebno je bilo riječi o benefitima Programa stručnog osposobljavanja, preko kog se mogu dobiti osobe sa Biroa za obuku tokom šest ili devet mjeseci (u zavisnosti od stručne spreme), dok njihove zarade podmiruje Zavod. Privrednici su pozvani da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, a taj program subvencionira država. Privrednici su ocijenili da je neophodno da se programima zavoda obuhvate obuke za radnike u tekstilnoj industriji te da se razmisli o prekvalifikaciji u šnajderke nezaposlenih žena od 25 do 40 godina starosti.

Cilj programa HISTEK je osnivanje novog prekograničnog klastera, koji će okupiti mala i srednja preduzeća, obrazovne ustanove i nadležne državne organe. Glavni cilj dvogodišnje implementacije Projekta je izarada i sprovođenje nastavnog programa za novi profil zanimanja prilagođen potrebama malih i srednjih preduzeća. Najvažniji projektni rezultat će biti inovativni tehnički profil zanimanja, dok će izrađeni i sprovedeni programi obuke primjereni novouspostavljenom profilu predstavljati primjer dobre prakse koji će se dijeliti i koristiti u regionu. Projekat realizuju Ministarstvo prosvjete Crne Gore, privredne komore naše zemlje, Barija, Tirane, potom Univerzitet “Aleksander Moisiu” i Fondacija “Antonio Kućovilo”. Potrebno je što skorije da se prijavi najmanje 10 crnogorskih kompanija koje će primiti učenike na praksu u okviru ovog projekta.

U Informaciji o poslovnom ambijentu u sektoru MSP dat je pregled ključnih aktivnosti i preporuka koje se odnose na: efikasniju primjenu važećih propisa, uključivanje svih učesnika na tržištu u sistem evidencije prometa proizvoda i usluga (fiskalizacije) odnosno djelovanje u pravcu smanjenja nelegalnog poslovanja. Potrebno je obezbijediti veću fleksibilnost tržišta rada, smanjiti visoke troškove rada koji opterećuju poslovanje, povećati minimalnu cijenu rada umanjiti ili eliminisati nelojalnu konkurenciju na tržištu i u krajnjem uticati na ostvarenje većih budžetskih prihoda. U cilju povećanja proizvodnje i otvaranja novih radnih mjesta potrebno je osloboditi privredne subjekte obaveze plaćanja poreza na dobit u slučaju njenog reinvestiraja u proširenje proizvodnih kapaciteta i unapređenje tehnološkog procesa. Potrebno je smanjiti broj i iznose taksi, na nacionalnom i lokalnom nivou, koji opterećuju poslovanje privrede, na način da odražavaju stvarne troškove pruženih usluga. Unapređenje konkurentnosti ukupne privrede, prije svega MMSP, zahtijeva da se posebna pažnja posveti inovativnosti, prije svega, kroz ulaganje u istraživanja i inovacije u privatnom sektoru. Budući da digitalizacija predstavlja neophodnost crnogorske ekonomije u narednom periodu potrebno je kreirati digitalnu preduzetničku kulturu, povećati stopu digitalne transformacije industrije, te razvijati digitalno podržan tržišni ambijent, navodi se između ostalog u preporukama.