You are here

Pozitivni trendovi u Herceg Novom i Kotoru

05/12/2019

Delegacija Privredne komore Crne Gore posjetila je 5. decembra 2019. godine opštine Herceg Novi i Kotor i sa njihovim čelnicima razgovarala o mogućnostima unapređenja ambijenta za poslovanje.

Tokom razgovora predstavljeni su rezultati analize poslovanja privrednih subjekata koju je ova asocijacija uradila za sve crnogorske opštine i posebno potenciran značaj sertifikacije lokalnih samouprava po BFC standardu.

Delegaciju su činili predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, potpredsjednici Ljiljana Filipović i Danilo Gvozdenović, te direktorica Sektora za analize i istraživanja dr Nina Drakić.

Sastanci su bili dio redovnih programskih aktivnosti Komore u cilju razvijanja institucionalnog partnerstva sa donosiocima odluka na lokalnom nivou.

Herceg Novi napravio mapu investicija

Lokalna samouprava se trudi da ekspeditivno rješava zahtjeve privrede i u najkraćem roku izdaje dozvole za rad, ocijenio je predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić, na sastanku sa delegacijom Komore.

On je istakao da se na ovom području realizuju ili su planirane značajne kapitalne investicije u turizmu, koje prate ulaganja opštine u komunalnu infrastrukturu.

-  Maksimalno smo uključeni u izgradnju rizorta na Luštici, gdje je u planu sedam ili osam turističkih kompleksa, uključujući i Ritz-Carltonov. Izgradićemo novu saobraćajnu i vodovodnu infrastrukturu ka tom dijelu opštine – naveo je Katić.

Prema njegovim riječima, turistička sezona u Herceg Novom podsjeća na najbolja vremena, bilježi se značajan broj gostiju koji uglavnom dolaze iz zapadne Evrope, preko dubrovačkog aerodroma. Međutim, problem predstavljaju velike saobraćajne gužve koje se, kaže on, mogu riješiti samo izgradnjom obilaznice oko grada. Deficit kvalifikovane radne snage u turizmu, nefunkcionisanje hotela u centru kojima upravlja “Vektra Boka”, te nejasna budućnost bolnice Meljine, neki su izazovi koje je istakao predsjednik Opštine.

- Pri kraju je peti tender za privatizaciju Instituta ”Dr Simo Milošević”, najvećeg poslodavca u Herceg Novom, koji ima 800 zaposlenih. Potrebno je sačuvati sedamdeset godina tradicije ovog banjskog lečilišta koje je čuveno ne samo u regionu već i šire, a posebno u skandinavskim državama – rekao je Katić.

Tokom sastanka je predstavljena Mapa investicija koju je napravila Opština Herceg Novi i predloženo da se promocija ove publikacije organizuje u Privrednoj komori. Mapa pokazuje riješenost lokalne samouprave da dodatno valorizuje ne samo priobalni dio opštine, već i zaleđe.

Predsjednik Vlastimir Golubović predstavio je aktivnosti Komore na kreiranju poslovnog ambijenta, prije svega kroz uticaj na regulatorni okvir. Predstavnici Komore su članovi Vladinih savjeta i komisija, te radnih grupa za izradu propisa.

- Nijedan propis koji utiče na poslovanje ne može biti usvojen ukoliko privreda, preko Komore, o njemu nije dala mišljenje – rekao je Golubović, dodajući da je ova asocijacija u 2019. godini razmotrila više od 50 propisa.

Komora je tokom ove i prethodne godine obišla više od 2000 privrednih subjekata koji su istakli sivu ekonomiju i nelojalnu konkurenciju kao glavne izazove za našu ekonomiju. Predsjednik Golubović ističe punu podršku ove asocijacije borbi protiv sive ekonomije koja za rezultat treba da ima proširenje poreske osnovice, stabilne javne finansije i smanjenje poreskog opterećenja privrede.

Upoznao je domaćine sa ulogom Komore u promociji privrede organizacijom učešča naših proizvođača na sajmovima, poslovnim forumima, kao i realizacijom projekata Dobro iz Crne Gore, Kupujmo domaće i Domaći ukusi. Proizvođači iz Herceg Novog su pozvani da uzmu učešće na predstojećem sajmu domaćih proizvoda u Nikšiću, koji je organizovan sa ciljem njihovog povezivanja sa hotelijerima i restoraterima.

Privredna komora je, prema njegovim riječima, partner u reformi sistema obrazovanja i afirmaciji dualnog. Dualnim obrazovanjem za sada je obuhvaćeno više od 800 učenika na nivou Crne Gore, a u Herceg Novom ih je 25, u tri obrazovna programa. Komora je u 2019. godini organizovala 67 edukativnih aktivnosti, u kojima je učestvovalo 4000 privrednika.

Golubović je predstavio mogućnost brzog i efikasnog rješavanja privrednih sporova pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori, te preporučio Opštini i privrednicima Herceg Novog da u ugovore koje sklapaju uključe arbitražnu klauzulu.

U Analizi poslovanja privrednih subjekata koju je uradila Komora, navodi se da je, prema podacima Poreske uprave, završne račune za 2018. godinu u opštini Herceg Novi je predalo 1.606 privrednih subjekata što je 19,7% više u odnosu na prethodnu. Najveći broj njih registrovano je za poslove trgovine 352 (21,9%), pružanje usluga smještaja i ishrane 238 (14,8%), stručne, naučne i tehničke djelatnosti 226 (14,1%) i građevinarstvo 206 (12,8%). Zapošljavali su ukupno 6.963 osoba, 13,9% više nego 2017. Iskazali su ukupan prihod od 317 miliona eura, 23,6% veći nego prethodne godini i dobit od 22,3 miliona.

- Rezultati su pozitivni i siguran sam da će ove godine biti još bolji – prokomentarisao je prvi čovjek Opštine.

U radu sastanka učestvovali su sekretarka za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo Herceg Novog Suzana Memarović I menadžer Opštine Dragan Šimrak.

Kotor intenzivno unapređuje ambijent za poslovanje

Lokalna samouprava Kotora, u saradnji sa Privrednom komorom, intenzivno će raditi na unapređenju uslova za poslovanje preduzeća, ocijenjeno je tokom sastanka delegacije Privredne komore Crne Gore sa predsjednikom Opštine Kotor Željkom Aprcovićem i saradnicima.

- Radićemo na suzbijanju svih biznis barijera i biti istinski servis privrednicima Kotora. Opština Kotor ima u planu da bude dio procesa sertifikacije po BFC standardu, koji stiču lokalne samouprave sa povoljnim ambijentom za poslovanje – naveo je Aprcović.

On je predstavio investicije koje se realizuju ili su planirane na području opštine, među kojima je posebno apostrofirao projekat na lokalitetu Bigova, čija se vrijednost procjenjuje na 300 miliona eura.

- Opština Kotor ima Industrijsku zonu, a u planu je da se jedan njen dio pretvori u slobodnu- bescarinsku zonu – najavio je Aprcović.

On je istakao partnerski odnos sa lokalnim privrednicima. Najavio je da će se, početkom naredne godine, u saradnji sa Komorom, održati sastanak, na kojem će privrednici imati priliku da iznesu svoje zahtjeve prema lokalnoj samoupravi.

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović ukazao je na značajnu ulogu ove institucije u kreiranju povoljnog ambijenta za poslovanje privrednih subjekata. - Privreda insistira na proširenju poreske osnovice i smanjenju opterećenja za poslovanje preduzeća na lokalnom i državnom nivou. Zajedničkom borbom protiv sive ekonomije možemo doprinijeti tom cilju, a time i većim prihodima za opštine i državu – istakao je Golubović.

Predsjednik je pozvao Opštinu Kotor da preko Komore učestvuje u projektima koji se finansiraju iz sredstava EU. Takođe predložio je Opštini i privrednicima Kotora da u ugovore koje sklapaju uvrste arbitražnu klauzulu, ukazujući na prednost vansudskog rešavanja sporova pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj Komori.

Predstavnici Privredne komore su dali konkretne preporuke kako da Opština Kotor ojača saradnju sa privrednim sektorom, u cilju kreiranja dobre poslovne klime i unapređenja efikasnosti i transparetnosti lokalne samouprave. Jedan od osnovnih kriterijuma je postojanje Strategije lokalnog ekonomskog razvoja, u čijoj izradi bi učestvovali i predstavnici privrednog sektora.

Privredna komora je uradlila Analizu poslovanja privrednih subjekata, u kojoj se navodi da je prema podacima Poreske uprave završne račune za 2018. godinu u opštini Kotor predalo 932 privredna subjekta, što je 24,9% više u odnosu na prethodnu. Najveći broj njih je registrovan je za poslove trgovine 252 (27,0%), pružanja usluga smještaja i ishrane 145 (15,6%), stručne, naučne i tehničke djelatnosti 110 (11,8%) i građevinarstvo 91 (9,8%). Zapošljavali su ukupno 4.544 osoba, 20,3% više u odnosu na 2017.godinu.

Privredni subjekti sa teritorije opštine Kotor u 2018.godini iskazali su ukupan prihod od 267,9 miliona eura, što je za 2,3% više u odnosu na prethodnu godinu, uz dobit od 19 miliona eura.

U radu sastanka učestvovali su potpredsjednici Opštine Kotor Sonja Seferović i Nenad Vukadinović, kao i sekretarka Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Tamara Lompar.

Running sports | Altra Lone Peak 5 Review , Best Trail Running Shoes 2021