You are here

Pravila EBRD-a i elektronski sistem javnih nabavki

21/03/2019

U Privrednoj komori Crne Gore 21. marta 2019. godine u okviru saradnje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj održana je radionica na temu “Pravila EBRD-a i elektronski sistem javnih nabavki”.

Predavanje je održala Julija Martjušina, pomoćnik direktora i stručnjak EBRD-a za javne nabavke i Ričard Gargrejv, sektor za politiku nabavke pri EBRD, dok je radionici prisustvovalo 30 zaposlenih iz različitih crnogorskih preduzeća privatnog i javnog sektora.

Na radionici su učesnici upoznati sa osnovama poslovanja Evropske banke za obnovu i razvoj, ko su oni i šta rade, kako pokušavaju da postignu svoje ciljeve. Prezentovane su politike, pravila i principi javnih nabavki EBRD-a, kao i implementacija projekata kao osnov za uspijeh.

Na primjerima iz prakse učesnici su dobili mogućnost prikaza za efikasno korištenje elektronske platforme za javne nabavke klijenata EBRD-a (ECEPP), kao i u razvoj standarda dokumenata javnih nabavki.

Brojne i ciljno usmjerene teme radionice su, prema analizama popunjenih anketa, uspjele da „probude želju za dodatnim usavršavanjem učesnika“. Predavanje je bilo fokusirano na pronalaženje načina za efikasnu organizaciju aktvnosti  u ograničenom vremenu koje je na raspolaganju.