You are here

Prezentovan softver za kompenzaciju potraživanja

18/02/2020

Privredna komora Crne Gore organizovala je 18. februara 2020. godine prezentaciju softverskog rješenja za kompenzaciju potraživanja Tetris Core Technologies.

Skupu su prisustvovali brojni predstavnici državnih organa (Ministarstva finansija, Ministarstva ekonomije, Centralne banke, Poreske uprave) i kompanija. Moderirao je savjetnik predsjednika Privredne komore Mitar Bajčeta, uvodničarka je bila generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija dr Bojana Bošković, a prezenter direktor slovenačke kompanije BeSolutions Tomaž Schara.

- Riječ je o softveru koji može pomoći u „prebijanju“ potraživanja, što je od koristi kako za privredu tako i za državni budžet – rekao je predstavnik Komore Bajčeta.

Dr Bojana Bošković je govorila o statusu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza.

- U procesu pridruživanja, na osnovu pregovaračkog poglavlja 20, obavezni smo da u potpunosti primijenimo Direktivu o kašnjenjima u plaćanju Evropske unije, koja tangira zakone o obligacionim odnosima, stopi zatezne kamate i rokovima izmirenja novčanih potraživanja – rekla je predstavnica Ministrarstva finansija.

Ona je navela da su Centralna banka i Ministarstvo finansija uradili predlog Zakona o stopi zatezne kamate, dok će novi Zakon rokovima izmirenja novčanih potraživanja biti pred poslanicima do juna 2021.

Tetris Core Technologies je zaokružena softverska platforma usmjerena ka smanjenju međusobnog zaduživanja, usklađena sa mjerama propisanim Direktivom 2011/Evropske unije.

Prezenter Schara je istakao prednosti TETRIS multilateralnog poravnanja uz korišćenje trgovinske kredite za smanjenje duga privrede.

Stvaranje okruženja koje unapređuje sposobnost preduzeća da ulaže u razvoj i zapošljava više ljudi je izazov za svaku vladu. Dug je vrlo često glavni razlog koji ograničava rast i smanjuje likvidnost privrede. TETRIS smanjuje unutrašnji dug pomoću trgovinskih kredita.

Tetris Core Technologies omogućava da se izgradi sistem koji olakšava kompenzaciju međusobnih trgovinskih kredita. On doprinosi efikasnom mehanizmu sanacije kompenzacije komercijalnih kredita.

Rezultati TETRIS multilateralnog poravnanja su: lakši pristup kreditnom tržištu; više novca ostaje kompanijama za finansiranje rasta; ekonomski benefiti ovog rješenja su ravnomjerno raspoređeni.

Smanjeni bilans potraživanja i saldo dospijeća obaveza preduzeća za rezultat imaju niži rizik i poboljšanu likvidnost svih učesnika, pružajući svima bolju mogućnost za nadmetanje i bolji pristup tradicionalnim finansijskim tržištima.

TETRIS multilateralnim poravnanjem u Sloveniji upravlja vladina agencija AJPES. Ona prihvata informacije o dugovima od kompanija u standardizovanom elektronskom formatu. TETRIS poravnanje se obavlja jednom mjesečno na unaprijed određeni datum. Preduzeća dobijaju obavještenje o poravnanju koje sadrži svu knjigovodstvenu evidenciju u vidu standardizovane elektronske poruke. Prvo ovakvo poravnanje iznosa duga iznosilo je pet odsto BDP-a, a u 2012. godini 683 miliona eura što predstavlja 1,89% BDP-a. To znači da je poravnjani iznos uporediv sa izgubljenim BDP-om zbog loše otpisanih dugova, naveo je Schara.

- Prema ciframa koje se odnose na crnogorsku ekonomiju u 2019. godini, procjenjeno poravnjanje kod vas bi iznosilo 230 miliona eura. Taj iznos bi se vratio vašoj ekonomiji – rekao je Schara.

Predstavnike državnih organa i kompanija interesovale su mogućnosti primjene ovog softvera u crnogorskim uslovima.

Organizaciju prezentacije pomogao je ambasador Crne Gore u Sloveniji prof. dr Vujica Lazović.