You are here

Privrednici sa predstavnicima ambasada zemalja članica NATO-a

21/03/2016

U organizaciji Privredne komore Crne Gore i Komunikacionog tima Savjeta za članstvo u NATO Vlade Crne Gore, 21. marta 2016. godine održan je sastanak privrednika sa predstavnicima ambasada zemalja članica NATO.

U uvodnoj riječi potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić je podsjetio na interesovanje privrede za ovu temu i činjenicu da se u Komori, još od 2011. godine, u kontinuitetu održavaju sastanci na temu NATO i ekonomija.

- Prema broju domaćih kompanija koje su za svoje robe i usluge obezbijedile NATO KOD nesporno je da imaju jasnu viziju  o tome na koji način treba biti spreman za uključivanje na tržište NATO, naveo je potpredsjednik.

On je ocijenio da su opravdana očekivanja vezana  da će doći do poboljšanja ekonomskih prilika, što potvrđuju iskustva zemalja koje imaju izuzetno pozitivne makroekonomske trendove nakon pristupanja Alijansi.

- Pristup širem tržištu, mogućnosti i povećanje prihoda samo su dio onoga što je realno očekivati nakon što se nađemo u Alijansi, kazao je Saveljić.

Potpredsjednik je, takođe, konstatovao da se kreditni rizik zemlje poboljšava čime se smanjuju kamatne stope kod investicionih ulaganja. Bezbijednost investicija koju može garantovani neka zemlja visoko je na listi parametara koji opredjeljuju investitore za ulaganje, a ona se svakako povećava članstvom u NATO.

- Zna se da je NATO danas, obuhvatnija organizacija  od vojnog saveza, budući da su u eri globalne međuzavisnosti bezbijednost i ekonomski razvoj povezani. Nacionalna sigurnost zemlje je vrlo bitna za razvoj ekonomije, ali je i ekonomska stabilnost bitna za bezbjednost. U tom kontekstu sigurnost zemlje predstavlja osnovu za ekonomski rast i razvoj posmatrano sa stanovišta domaćih ali i stranih privrednih subjekata, smatra Saveljić.

Vesko Garčević, koordinator za NATO zahvalio je Privrednoj komori za odličnu saradnju i podsjetio da je do sada održan niz sličnih sastanaka te da je svaki od njih bio korisan.

- NATO nije ekonomska organizacija niti  finansijska institucija, ne daje kredite ne pospješuje privredni razvoj sam po sebi. Ali, ono što je izvedena, ali vrlo jasna dobit članstva u NATO je da on pruža siguran okvir, bezbjednost i sigurnost što su preduslovi dugoročnog sigurnog poslovanja kompanija, rekao je Garčević.

U prilog tome on je podsjetio na činjenicu da je većina zemljama koje su nakon 1999. godine ušle u NATO, nakon nekoliko godina, imale izrazito povećanje direktnih stranih investicija.

- To se može objasniti na način da su investitori smatrali da su te države ulaskom u Alijansu bile sigurnije i dodatno bezbjednije za plasman kapitala. To je najveća dobit članstva, naveo je Garčević.

On je zaključio da šanse za našu privredu postoje ulaskom u Alijansu, a koliko ćemo ih iskoristiti zavisi i od sagledavanja naših sposobnosti i mogućnosti kao i načina koliko ćemo ponudom i kapacitetima moći da se uklopimo u zahtjeve novog okruženja.

Po mišljenju Kristijana Poše, ambasadora Mađarske, koja je Kontakt tačka za NATO za Crnu Goru, ovoj državi je nakon ulaska u Alijansu povećan priliv inostranog kapitala skoro tri puta.

- Poznato da kapital ide tamo gdje postoje uslovi za predvidljiv rast i zaradu. Za to su najvažniji privlačan poreski sistem, jeftina ali stručna radna snaga, dobra infrastuktura, povoljan geopolitički položaj i naravno stabilnost. Bez garantovane stabilnosti, ostali činioci gube na značaju. Siguran sam da u Mađarskoj ne bi investirale kompanije: Audi, Opel, Suzuki, Mercedes, da država nije postala članica NATO i EU, ocijenio je Poša.

Hrvatska ambasadorka u Crnoj Gori Ivana Perić konstatovala je da su integracioni procesi i članstvo u Alijansi izuzetno važni za male zemlje kao što smo mi.

- U Hrvatskoj se pokazalo da prvo NATO, a potom i članstvo u EU, daje samopouzdanje i samopoštovanje. Ono se prije svega reflektuje na ekonomskom planu u smanjenju segmenta uvoza po diktatu i orijentacije na vlastitu proizvodnju. Taj element suigurnosti koji daje članstvo odnosno integrisanje, vraća samosvijest o toj važnosti, rekla je ambasadorka.

Ona je kazala da je Hrvatska 2014. i 2015. godine u svim segmentima industrije zabilježila pad uvoza i blagi uspon izvoza. 

- To je važan psihološki momenat jer smo sad partneri, a ne samo neka mala zemlja, rekla je ambasadorka.

Danilo Radoman, predsjednik Odbora za kvalitet PKCG, menadžer sistema kvaliteta poslovnog sistema "Luka Bar" AD, govorio je o standardima kvaliteta i članstvu u NATO. On je naveo da Odbor za kvalitet Privredne komore i njena Služba kvaliteta pružaju stručnu podršku organizacijama i imaju cilj razvoj kvaliteta.

- Učlanjenjem Crne Gore u NATO savez očekujemo progresivan napredak u procesima implementacije i sertifikacije različitih ISO standarda i značajne benefite našim proizvodnim i uslužnim organizacijama ostvarene po tom osnovu.

Vojo Banović, direktor Jadroagenta Bar i predsjednik Skupštine Privredne komore Crne Gore, predložio je da se domaćim kompanijama koje imaju NATO KOD omogući da u većem obimu učestvuju u pružanju usluga brodovima koji uplovljavaju u Luku Bar. Ocijenio je da je zajednička akcija sa diplomatama u Crnoj Gori put koji nas lakše može dovesti do tog cilja.

Milana Božovića, predsjednika Odbora udruženja građevinarstva interesovala je proceredura dobijanja NATO KOD-a i načini učestvovanja na tenderima Alijanse.

Predsjednik grupacije Comp-Comerc Ranko Jovović, je govorio o benefitima koje njegova turističko-ugostiteljska kompanija već ima od Alijanse i tražio odgovor o procedurama učešća na tenderima NATO.

Najavljeno je da je da će Komora i Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO za mjesec dana organizovati dvodnevnu radionicu o NATO pozivima za javne nabavke i o tome kako da privreda učestvuje u njima.