You are here

Privrednici upoznati sa zahtjevima eko dizajna rashladnih i uređaja za grijanje

07/12/2021

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom kapitalnih investicija organizovala je okrugli sto na temu “Uspostavljanje zahtjeva eko dizajna za profesionalne rashladne ormare, ormare za brzo hlađenje ili zamrzavanje, kompresorsko- kondenzatorske jedinice i procesne čilere i uređaje za grijanje i hlađenje vazduha, te visokotemperaturne procesne čilere i ventilator-konvektore”.

Direktorica sektora udruženja Slavica Pavlović kazala je da je okrugli sto organizovan u cilju upoznavanja relevantnih subjekata u Crnoj Gori sa nacrtima propisa za uvođenje zahtjeva za eko dizajn određenih grupa proizvoda koji utiču na potrošnju energije, te da će se ovim, shodno praksi u EU, urediti stavljanje na tržište proizvoda koji utiču na potrošnju energije i u Crnoj Gori.

- Privredna komora, organizacijom okruglih stolova i sličnih događaja za privredu, radi na predstavljanju zakonodavnog okvira koji donose nadležne institucije, te koliko je to moguće, prije usvajanja upoznaje privrednike sa njihovim ključnim odredbama. Prije svega, namjera je da kada se krene sa implementacijom, privrednici budu što bolje upoznati sa onim što je propisano – istakla je Pavlović.

Vladimir Durutović, generalni direktor Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost Ministarstva kapitalnih investicija istakao je da energetska efikasnost predstavlja veoma značajnu oblast u svim aktuelnim dešavanjima u energetici.

- Svjesni smo uticaja energetike na klimatske promjene. Najzdraviji način na koji možemo doprinijeti smanjenju posljedica po životnu sredinu, jeste energetska efikasnost - smatra Durutović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je daleko odmakla na putu implementacije direktiva EU iz oblasti energetske efikasnosti.

- Sada, kao rezultat toga imamo donesen Zakon o efikasnom korišćenju energije, sa 55 podzakonskih akata, a u toku su njegove izmjene i dopune na osnovu novih direktiva – istakao je on.

Durutović je kazao da su donešena dva nova pravilnika kojima će se uvesti postupna zabrana stavljanja na tržište određenih, manje efikasnih tehnologija, kao i onih koje imaju značajan negativan uticaj na životnu sredinu. On ističe važnost uključivanja privrede i drugih stručnih organizacija u cilju upoznavanja sa propisanim zahtjevima i obavezama koje predstoje u narednom periodu.

- Kontinuirano informisanje kompanija i inspekcijskih organa o predstojećoj primjeni propisanih zahtjeva za ekodizajn proizvoda koji utiču na potrošnju energije doprinijeće većoj spremnosti svih učesnika na tržištu: uvoznika i distributera po pitanju nabavke energetski efikasnih proizvoda, a inspekcijskih organa po pitanju kontrole proizvoda na tržištu – naveo je Durutović.

Aleksa Ćulafić, Direktorat za energetiku i energetsku efikasnost Ministarstva kapitalnih investicija prezentovao je propise kojima se uređuju zahtjevi eko dizajna za profesionalne rashladne ormare, ormare za brzo hlađenje ili zamrzavanje, kompresorsko-kondenzatorske jedinice i procesne čilere, uređaje za grijanje i hlađenje vazduha, visokotemperaturne procesne čilere i ventilator-konvektore.

Prema njegovim riječima, EU je propisala pravila za stavljanje na tržište odnosno upotrebu proizvoda koji utiču na potrošnju energije. U skladu sa obavezama iz Sporazuma o energetskoj zajednici i procesu pristupanja EU, Crna Gora ima obavezu transponovanja Direktive 2010/30/EU o označavanju proizvoda koji utiču na potrošnju energije, Direktive 2009/125/EC o uvođenju zahtjeva za eko dizajn proizvoda koji utiču na potrošnju energije i implementacije mjera (regulativa) za pojedine grupe proizvoda.

Eko dizajn je skup uslova koje mora da ispunjava proizvod koji utiče na potrošnju energije u pogledu zaštite životne sredine u periodu koji obuhvata proces njegovog nastanka, upotrebe i stavljanja proizvoda van upotrebe.

- Zahtjevi Evropske unije su sve strožiji. Tako će od 1. juna 2022. godine biti potrebno da indeks energetske efikasnosti profesionalnih rashladnih ormara bude manji od 95, a već godinu nakon toga tražiće se da bude niži od 85 – kazao je on.

Božidar Pavlović, Ministarstvo kapitalnih investicija, konstatovao je da pošto Crna Gora nema proizvođače uređaja na koje se odnose pravilnici, distributeri moraju voditi računa da se na naše tržište plasiraju samo proizvodi usklađeni sa propisima koji se odnose na ekodizajn. Obaveza je distributera da se, u komunikaciji sa proizvođačima, to i obezbijedi.

Nikola Vujošević, načelnik u istom ministarstvu, kazao da jedno od važnih pitanja na našem tržištu predstavljaju on/off uređaji za klimatizaciju koji ne zadovoljavaju zahtjeve ekodizajna.

- Neophodno je uvesti sinhronizovanu kontrolu u postupku uvoza kako bi se na crnogorskom tržištu prodavali isključivo invertorski klima uređaji koji zadovoljavaju zahtjeve EU u pogledu ekodizajna – ocijenjeno je na skupu.

Na ovu temu uslijedila je diskusija privrednika sa predstavnicima Ministarstva, Uprave prihoda i carina te Uprave za inspekcijske poslove posebno u cilju pojačane kontrole tržišta kao i kontrole uvoznika koji uvoze uređaje čija je upotreba zabranjena krajem 2019. godine. Na skupu je zaključeno da se sve sugestije privrednika sistematizuju i upute Ministarstvu, kako bi doprinijele unapređenju regulative u cilju bolje implementacije u praksi.