You are here

Privremene mjere protiv širenja koronavirusa

03/03/2020

Nacionalno koordinaciono tijelo je, imajući u vidu značajan broj donatora koji se javljaju iskazujući spremnost da pomognu napore koje država sprovodi u suzbijanju koronavirusa, pozdravilo plemenite namjere i pozvalo sve subjekte koji ovim putem iskazuju visok stepen društvene odgovornosti da svoju namjeru realizuju u komunikikaciji sa Nacionalnim koordinacionim tijelom putem kontakt adrese elektronske pošte CoronaInfoCG@gov.me.

Za donacije su otvoreni žiro računi – za uplate iz zemlje 510-117161-85, i za uplate iz inostranstva: Intermediary bank RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG VIENNA, SWIFT RZBAATWW, Account with Institution Party Identifier 000-55.062.301, Swift Address CKBCMEPG, Name CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA, Beneficiary Customer VLADA CRNE GORE Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti, Karađorđeva b. b. 81000, Podgorica, MONTENEGRO, IBAN: ME25510000000011716185.

..................................................................................................................

2. april 2020.

NKT saglasno sa ublažavanjem mjere zabrane kretanja vikendom, produženo više privremenih mjera donijetih sredinom marta

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) danas je na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, dalo saglasnost da mjera donijeta u ponedjeljak o zabrani izlaska građana iz objekta stanovanja vikendom bude ublažena.

Na predlog Instituta za javno zdravlje, a u skladu sa informacijom nadležnih bezbjednosnih službi da se većina građana pridržava propisanih privremenih mjera, uključujući i zabranu kretanja i okupljanja, i da su pojedinačni prekršaji sankcionisani, NKT je dalo saglasnost Ministarstvu zdravlja da odmah donese Naredbu o izmjeni odgovarajuće naredbe kako bi građanima bilo omogućeno kretanje i nedjeljom do 13:00 časova uz striktno pridržavanje svih ostalih mjera. Novom naredbom zabrana kretanja važiće od ponedjeljka do petka od 19:00 časova, a subotom i nedjeljom od 13:00 časova – do 05:00 časova narednog dana.

Uvažavajući poruke građana u vezi sa mjerama NKT je pozvalo Upravu policije i ostale nadležne organe da bez izuzetka sankcionišu svako utvrđeno kršenje naredbi.

Na listu lica izuzeta iz zabrane kretanja dodate su osobe zaposlene u stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i osobe koje njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica.

Nacionalno koordinaciono tijelo je dalo saglasnost Ministarstvu zdravlja da produži do 17. aprila primjenu privremenih mjera donijetih sredinom marta i objavljenih u Službenom listu Crne Gore br. 14, 15, 16, 17 i 18/2020.

Tokom sjednice NKT je obaviješteno o prvom potvrđenom slučaju infekcije korona virusom u naselju Vrela Ribnička na Koniku.

Imajući u vidu potencijalnu opasnost daljeg širenja virusa NKT je u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje dalo instrukcije nadležnim institucijama da preduzmu hitne mjere izolacije i ograničenja kretanja izvan stambenog objekta u kojem je potvrđena infekcija.

NKT je analiziralo punu uključenost i posvećenost lokalnih kriznih štabova sprečavanju širenja korona virusa. Zaključeno je da narednih dana bude organizovan sastanak Operativnog štaba za predsjednicima svih lokalnih štabova sa ciljem pune koordinacije aktivnosti u periodu u kojem se očekuje vrhunac epidemije.

Razmotren je dopis Savjeta za građansku kontrolu rada policije upućen predsjedniku Vlade. Uz zahvalnost na inicijativi Nacionalno koordinaciono tijelo je konstatovalo da se već sprovodi većina preporuka koje se tiču zaštite službenika policije u smislu njihove snabdjevenosti zaštitnom opremom i sredstvima. Upravi policije je preporučeno da u punom kapacitetu implementira sve preporuke.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti se upoznalo i sa interesovanjem Ombudsmana povodom objavljivanja spiska osoba u samoizolaciji. Konstatovano je da je spisak objavljen uz saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama te da se NKT ogradilo od drugih spiskova koji su se pojavljivali u javnosti kao i od sadržaja internet portala koji su obavili podatke o licima u samoizolaciji.

Pozdravljena je podrška Udruženja mladih s hendikepom i Saveza slijepih Crne Gore upućena Nacionalnom koordinacionom tijelu izražena u dopisu. U vezi sa iznijetim primjedbama da sve informacije o prevenciji korona virusa nijesu pristupačne osobama s oštećenjem vida, da neke informacije ostaju nejasne i nerazumljive osobama s rijetkim oštećenjima kao i onima s intelektualnim invaliditetom NKT je preporučilo nadležnim institucijama da u najkraćem roku stvore pretpostavke da informacije učini na adekvatan način dostupnima osobama s invaliditetom.

1. april 2020.

Produžena do 15. aprila primjena privremenih mjera donijetih 15. marta

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti saglasilo se o produženju do 15. aprila primjene privremenih mjera koje su donijete 15. marta i čiji je rok važenja bio 15 dana.

Privremene mjere radi sprečavanja širenja korona virusa i zaštite zdravlja građana od korona virusa čija je primjena produžena su:

1) zabrana ulaska strancima, osim strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe.

Promet robe za potrebe Crne Gore kao i za tranzit ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstveno sanitarnog nadzora;

2) obavezna samoizolacija za sve crnogorske državljane, kao i za strance koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, koji dolaze iz inostranstva, a na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju uz praćenje zdravstvenog stanja ovog lica, kao i svih članova domaćinstva koji se zadese u tom porodičnom smještaju od strane nadležne higijensko-epidemiološke službe, u trajanju od 14 dana;

3) zabrana pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste;

4) zatvaranje disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;

5) zatvaranje ugostiteljskih objekata - kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima;

6) zabrana obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima;

7) zatvaranje dječjih igraonica;

8) zatvaranje fitnes centara;

9) zatvaranje kazina, kladionica i kockarnica;

10) ograničavanje broja kupaca u odnosu na površinu prodajnog objekta tako što na deset kvadratnih metara površine prodajnog objekta može da se nalazi samo jedan potrošač. U prodajnom objektu, nezavisno od površine, ne može da boravi više od 50 potrošača u isto vrijeme.

Izuzetno za tržnice i pijace broj kupaca koji istovremeno mogu da budu u objektu ograničava do 100 potrošača;

11) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između lica koja se nalaze ispred prodajnih objekata, na kasama i sektorima u kojima se roba uslužuje od strane zaposlenih lica u prodajnom objektu;

12) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da za svoje zaposlene obezbijede primjenu mjera zaštite zdravlja propisanih od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

13) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da na ulazu u prodajni objekat istaknu obavještenje o maksimalnom broju lica koja se u tom objektu mogu istovremeno nalaziti i da organizuju sprovođenje ove mjere;

14) obaveza opština, Glavnog grada i Prijestonice da u saradnji sa opštinskim kriznim štabovima identifikuju potencijalne objekte za sprovođenje mjera karantina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin („Službeni list CG“, broj 13/20) i predlože Ministarstvu zdravlja za dalju proceduru određivanja karantina.

30. mart 2020.

NKT odlučilo: zabrana napuštanja mjesta stanovanja radnim danom noću, subotom popodne i nedjeljom cio dan

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je danas, na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, u cilju zaštite zdravlja i životâ građana više privremenih mjera i iskazalo odlučnost da sve mjere sprovede bez izuzetka.

Privremene mjere koje važe petnaest dana računajući od večeras, nakon što naredba stupi na snagu objavljenjem u Službenom listu, su:

1) zabrana izlaska iz objekta stanovanja građanima, ponedjeljkom do petka u vremenu od 19 časova do 5 časova narednog dana, a subotom od 13 časova do ponedjeljka u 5 časova. Izuzetno za vrijeme trajanja ove zabrane, lica koja izvode kućne ljubimce, mogu da borave na javnoj površini, najviše 60 minuta.

Ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji –uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama, poljoprivredne djelatnosti na gazdinstvima i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac;

2) zabrana boravka na otvorenom javnom prostoru, u periodu od 5 do 19 časova, djeci mlađoj od 12 godina života, bez prisustva jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca ili drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva, uz obavezu pridržavanja propisane mjere udaljenosti od drugih lica najmanje dva metra;

3) zabrana sportskih i rekreativnih aktivnosti na svim javnim površinama;

4) zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva. 

Nepostupanje po mjerama podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je konstatovalo da se naredbe ne poštuju u neophodnoj mjeri, kao i da se naša država nalazi u prelomnom trenutku pandemije koji će definisati dalji tok. Iskustva i struka nam govore da moramo dodatno unaprijediti poštovanje naredbi i odgovornost svih – i građana i institucija. U ovakvim situacijama, nažalost, ne postoji druga prilika – zaključeno je na sjednici.

Zauzet je jedinstven stav da su odluke koje su donijete odgovorne i iskazana je odlučnost da mjere budu sprovedene do kraja uz uvjerenje da će ih građani razumjeti i poštovati.

Ako ne budemo odlučni svi zajedno da uložimo u zdravlje, moraćemo uložiti mnogo više u saniranje posljedica, a nažalost, biće i gubitaka ljudskih života koje je nemoguće vratiti – zaključeno je na sjednici Nacionalnog koordinacionog tijela.

Donijeta je odluka da zbog ulaska u prelomnu fazu epidemije svakodnevno budu organizovane dvije konferencije za medije – u 09:00 i u 17:00 kako bi svim medijima bilo omogućeno da, uz direktan prenos, blagovremeno i pod istim uslovima dođu do svih relevantnih informacija.

27. mart 2020.

NKT za zarazne bolesti donijelo novu mjeru: samoizolacija se produžava za 14 dana

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je sa ciljem sprečavanja širenja koronavirusa i zaštite zdravlja i životâ građana privremenu mjeru prema kojoj se:

1) licima kojima je na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije određena mjera stavljanja u samoizolaciju (u porodičnom smještaju ili drugom objektu), po isteku 14 dana trajanja samoizolacije, produžava se samoizolacija za još 14 dana;

2) lica kojima je na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije određena mjera stavljanja u karantin (u objektu koji je Vlada Crne Gore odredila za karantin), a u toku trajanja karantina nijesu imali simptome novog koronavirusa, stavljaju se, nakon isteka karantina, u samoizolaciju u porodičnom smještaju u trajanju od 14 dana. Prevoz ovih lica do porodičnog smještaja obaviće se uz propisane mjere prevencije infekcije od koronavirusa;

3) samoizolacija lica (u porodičnom smještaju ili drugom objektu) koja su bila u kontaktu ili se sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa, a nijesu imala simptome ove bolesti, produžava se rješenjem zdravstveno sanitarne inspekcije za 14 dana.

Nacionalno koordinaciono tijelo je prihvatilo obrazloženje epidemiologa da inkubacioni period novog korona virusa može biti i duži od 14 dana te da postoje i asimptomatski slučajevi zbog čega je produžetak samoizolacije jedini pravi način zaštite zdravlja građana koji su u samoizolaciji, njihovih porodica i svih građana Crne Gore.

24. mart 2020.

NKT preporučuje: stare osobe i hronični bolesnici da ne napuštaju kuće, inspekcije da u slučaju nepridržavanja mjera izriču zabranu obavljanja djelatnosti

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je sinoć na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, dvije preporuke:

Radi sprečavanja daljeg širenja koronavirusa i zaštite zdravlja i životâ građana:

1. Apeluje se i upozoravaju se starija lica, lica sa hroničnim oboljenjima i lica sa invaliditetom da se maksimalno uzdrže i bez velike potrebe ne napuštaju objekte stanovanja.

2. Obavezuju se nadležne inspekcije da, a u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, u slučaju kršenja mjera propisanih naredbama za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa izriču mjeru zabrane obavljanja djelatnosti.

24. mart 2020.

NKT za zarazne bolesti: Građani Tuzi od večeras svi u kuće bezuslovno: Bitka za Tuzi je bitka za cijelu CG, moramo pobijediti

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je večeras na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, odluku da sa ciljem zaštite životâ i zdravlja građana da stanovništvo Gradske opštine Tuzi od večeras bude u kućama sa ciljem sprečavanja daljeg širenja koronavirusa koji je otkriven u tom mjestu i većoj razmjeri.

„Večeras smo donijeli jasnu o odlučnu odluku. Imamo potrebnu i to hitnu, neodložnu da pomognemo građanima Tuzi. I to sa važnim ciljem da spriječimo ubrzano širenje virusa koji su naše epidemiološke službe u toku dana zabilježile i alarmirale na potrebu noćašnjeg sastanka i na potrebu noćašnjih brzih oduka“ – rekao je predsjednik NKT.

Predsjednik NKT Milutin Simović je rekao da će biti preduzete sve mjere koje propisuje struka. Pozvao je na striktno poštovanje svih mjera rekavši da je Opština Tuzi naš partner u realizaciji i kontroli poštovanja svih mjera koje će se preduzeti.
„Građani Tuzi, kao i građani širom Crne Gore, uvijek su bili umni i kadri da istrpe i prežive, a posebno kad je najteže. Ovo je borba za Tuzi i borba za Crnu Goru u kojoj moramo zajedno da pobijedimo“ – rekao je Milutin Simović dodajući da je to borba i za građane Tuzi i za građane cijele Crne Gore.

Predsjednik NKT je ohrabrio građane Tuzi rekavši da oni neće ostati sami jer su uz njih i Glavni grad i nadležne institucije zdravstva, i Vlada i cijela Crna Gora.

Dr Mugoša: Molim da zavlada razum

Direktor Instituta za javno zdravlje dr Boban Mugoša rekao je da je od 34 uzorka ispitana danas 18 uzoraka bilo pozitivno, od kojih su 15 iz Tuzi.

„Situacija je jako opasna. Radi se o jako infektivnom virusu koji se jako lako širi i može da inficira veliki broj ljudi“ – rekao je dr Mugoša iznoseći podatke o poraznim posljedicama eventualnog širenja virusa.

„Ja molim da se čuje ovaj glas, da zavlada razum, da stanovništvo ostane kod kuća, da ne izlazi, da oni koji imaju bilo kakve simptome poput prehlade da se izdvoje u posebne sobe“ – rekao je dr Mugoša najavljujući za sjutra istraživanje širine epidemije u Tuzima.
Rekao je da Tuzi moraju da shvate da je ovo borba za njihov život i da moramo svi biti na tom zadatku.

Dr Eraković: Mislite na svoju porodicu, na svoje potomstvo, komšije, prijatelje i rođake

Direktor Kliničkog centra Crne Gore dr Jevto Eraković se obratio građanima Tuzi rekavši da se sa medicinskog aspekta obraća u najtežem trenutku za taj kraj.

„Zbog toga od večeras, svaki građanin Tuzi mora da ostane kod kuće. … Mora da ostane ako misli na svoju porodicu, na svoje potomstvo, komšije, prijatelje i rođake“ – rekao je dr Eraković. Dodao je da ovu situaciju možemo prevladati ako budemo disciplinovani i izrazio optimizam da je moguće izboriti se sa ovom situacijom ako građani budu slušali preporuke.

Nik Đeljošaj: od danas uz besu svi u svoje kuće i izolaciju

Predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj pozvao je sugrađane da budu disciplinovani

„Upravo smo završili hitnu sjednicu u Vladi Crne Gore na poziv potpredsjednika i predsjednika NKT Milutina Simovića i nakon analize i onoga što smo dobili od stručnjaka koji se svakodnevno bore sa virusom mogu vam reći direktno u oči i iskreno da u ovim momentima počinje bitka da sačuvamo našu opštinu da sačuvamo Malesiju, ali da sačuvamo i ostale građane Crne Gore“ – rekao je Nik Đeljošaj.

Pozvao je građane da shvate da od danas uz besu svi u svoje kuće i izolaciju.

„Možemo nekoliko dana, možemo i nekoliko nedjelja, svi u naše kuće da sačuvamo stanovništvo, mlade ljude i stare, da svi zajedno izađemo kao pobjednici iz ove borbe“ – rekao je predsjednik Opštine Tuzi.

Dodao je da Opština ima podršku institucija i države dodajući da je siguran da ćemo izaći kao pobjednici iz ove bitke. „A siguran sam i znam da ćete vi ispoštovati ovo što smo danas poručili vama i da ćemo zajednički poslije nekoliko nedjelja svi zajedno prepričavati kako smo uspjeli i kako smo bili složni i jedinstveni da izađemo iz ove situacije“ – rekao je predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj.

24. mart 2020.

NKT za zarazne bolesti donijelo nove mjere: obustava putničkog međunarodnog saobraćaja, najviše dvije osobe zajedno na javnim mjestima…

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je danas na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, više odluka sa ciljem sprečavanja daljeg širenja koronavirusa i zaštite života i zdravlja građana.

Privremene mjere su:

1) obustava putničkog međunarodnog saobraćaja, osim najavljenog dolaska crnogorskih državljana, posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava, Operativnom štabu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, uz obavezan smještaj u karantin, u skladu sa rješenjem zdravstveno-sanitarne inspekcije; 

2) zabrana putničkog međugradskog saobraćaja, osim za putnička motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet roba, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih, prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto;

3) zabrana prisustva i zadržavanja više od dva lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim za lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke;

4) mogućnost izabranog doktora da, na zahtjev zaposlenog, privremenu spriječenost za rad do 30 dana (koju je utvrdio izabrani tim ili izabrani doktor) i privremenu spriječenost za rad duže od 30 dana (koju je utvrdila nadležna ljekarska komisija) produži do 30. aprila 2020. godine;

5) obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove da organizuju rad na način koji obezbjeđuje poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;

6) obaveza apoteka, objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem i sredstvima za higijenu, specijalizovanih objekata za prodaju opreme za bebe, građevinskih proizvoda, sredstava za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja, poljoprivrednih mašina i pogrebne opreme da radno vrijeme organizuju u periodu od 8 do 18 časova, osim dostave na adresu kupca, koja se može vršiti u radno vrijeme, koje trgovac istakne, u skladu sa propisima;

7) obaveza vlasnika, odnosno korisnika kioska u kojima se prodaje štampa da radno vrijeme organizuju u periodu od 7 do 15 časova, u dvije smjene od po četiri časa, po zaposlenom;

8) obaveza nadležnih organa koji vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima da saobraćajne dozvole kojima je istekao rok važenja smatraju važećim, ako vozač uz dozvolu posjeduje važeću polisu osiguranja i dokaz o izvršenom tehničkom pregledu vozila;

9) obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednih društava, javnih ustanova i drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica da dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim;

10) obustava naplate takse (u iznosu od 2 eura) za građane koji su izdavanje izvoda iz registra rođenih i uvjerenja iz registra crnogorskih državljana naručili preko portala www.dokumenta.me.

Na sjednici je zaključeno da je neophodan pojačan inspekcijski nadzor te je stoga upućen poziv nadležnim inspekcijama da dodatno pojačaju pažnju na poštovanje svih dosadašnjih mjera, a posebno onih koji se odnose na socijalnu distancu i mjere dezinfekcije.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je s pažnjom analiziralo obraćanja predstavnika sindikatâ i zauzelo stav da je zaštita zdravstvenih radnika vitalna karika u borbi protiv pandemije koronavirusa. Odlučeno je da na jednu od narednih sjednica budu pozvani sindikate radi sagledavanja najboljih opcija za njihovo aktivno uključivanje sa ciljem kreiranja najboljeg odgovora na izazove koji su pred našom zemljom. Predsjednik NKT je podsjetio da je dijalog u protekle tri godine bio znak prepoznavanja ove Vlade. Sada su nam potrebni prijatelji na svakoj adresi, posebno među ljekarima – poruka je sa sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

22. mart 2020.

NKT za zarazne bolesti donijelo novu mjeru: zbog današnjih okupljanja u vjerskim objektima – obredi bez prisustva građana

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je večeras odluku kojom je radi sprečavanja unošenja i širenja infekcije novog koronavirusa, kao i radi zaštite stanovništva od ove zarazne bolesti, obavezalo privremenom mjerom sve vjerske zajednice da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana.

Odluka je donijeta na osnovu izvještaja nadležnih službi bezbjednosti prema kojem je samo tokom današnjeg dana širom Crne Gore oko 1.350 lica prisustvovalo vjerskim obredima kao i procjene epidemiologa da ti skupovi predstavljaju u ovom trenutku najveći epidemiološki rizik. Ako je na nekom od vjerskih skupova samo jedno lice bilo prenosilac Crna Gora se suočava sa nekontrolisanim širenjem virusa.

Konstatovano je da je sa aspekta higijene, a pogotovo sa epidemiološkog aspekta u ovim okolnostima, izuzetno problematičan dio vjerskog obreda prikazan danas u medijima u kojima više lica pristupaju simboličnom konzumiraju hrane koristeći isti pribor za jelo (kašičicu).

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti naglašava da nije riječ o zatvaranju vjerskih objekata budući da oni ostaju otvoreni za sveštenike, već da mjera obavezuje vjerske zajednice da obrede i ostale aktivnosti obavljaju bez prisustva građana.

Suočeno sa novim izazovom širenja epidemije Nacionalno koordinaciono tijelo na tragu svoje odlučnosti i obaveznosti da primarni cilj bude zaštita javnog zdravlja insistira na dosljednom poštovanju svih naredbi apostrofirajući posebno mjere donijete prije dva dana koje podrazumijevaju zabranu svadbenih skupova i obavljanje sahrana isključivo u krugu uže porodice.

Nacionalno koordinaciono tijelo je i na današnjoj sjednici ponovilo svoje čvrsto opredjeljenje da je objavljivanje identiteta lica u kućnoj samoizolaciji neophodno u situaciji u kojoj se Crna Gora nažalost suočavala sa nedopustivim brojem kršenja rješenjâ o kućnoj samoizolaciji.

Tragična iskustva širom svijeta pokazuju da se od koronavirusa najviše obolijeva i umire zbog nediscipline. Ukazujemo da niko zbog svoje nediscipline nema pravo da ugrožava druge i da je zadatak svakog građanina da bude disciplinovan i da poziva, podstiče i opominje i druge na to.

Nacionalno koordinaciono tijelo poručuje da je svako dobrodošao da pomogne i doprinese naporima za očuvanje zdravlja nacije. U danima koji slijede svaka ruka podrške je dobrodošla. Zbog toga, pozivamo da nastavimo zajedno, punom snagom. Zajednički cilj mora biti zaštita što više života građana Crne Gore.

20. mart 2020.

Na snazi još dvije privremene mjere zaštite građana od širenja koronavirusa: zabranjena svadbena okupljanja, sahrane samo u užem krugu porodice

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je sa ciljem zaštite građana i sprečavanja daljeg širenja koronavirusa u Crnoj Gori, a uočavajući visok stepen rizika po stanovništvo koji predstavljaju okupljanja na svadbama i sahranama, donijelo odluku o usvajanju privremenih mjera: zabrane svadbenih okupljanja i o obavljanju sahrana umrlih lica isključivo u krugu uže porodice.

Pozivamo još jednom građane da se striktno i bez izuzetka pridržavaju svih propisanih mjera jer je to u interesu njih samih, njihovih porodica i cijelog društva.

Nacionalno koordinaciono tijelo je odlučilo da prethodna Naredba koja propisuje da u putničkom motornom vozilu mogu u isto vrijeme biti dva odrasla lice bude dopunjena tako što su iz ove zabrane izuzeta vozila pravnih lica kojima se prevoze zaposlena lica, vozila predstavnika medija i vozila koja se koriste za potrebe hitnih interventnih službi (zdravstvo, policija, vojska, vatrogasne službe i sl.).

19. mart 2020.

Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansisjki sistem - CBCG

Na osnovu člana 44 stav 2 tač. 3 i 10 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list CG", br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 17.03.2020. godine, donio je Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem

1. Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere koje se odnose na tretman kredita koje su odobrile banke, a u cilju ublažavanja negativnih uticaja novog koronavirusa u poslovanju banaka i održavanja stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline.

2. Za vrijeme trajanja ove odluke, korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) odobrenih od strane banaka imaju pravo na moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana.

Moratorijum iz stava 1 ove tačke obuhvata privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnica, kamata, zatezna kamata, naknada i dr.).

Korisnik kredita koji želi da ostvari pravo na moratorijum dužan je da elektronskim putem dostavi banci obavještenje da prihvata moratorijum, a ako to nije u mogućnosti dužan je da obavještenje dostavi banci u pisanoj formi.

Banka je dužna da, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema obavještenja, obezbijedi sprovođenje moratorijuma.

Obavještenje da prihvata moratorijum korisnik kredita dostavlja i poslodavcu ili drugom licu preko kojeg se vrši otplata kredita, na način iz stava 3 ove tačke.

Poslodavci i druga lica preko kojih se vrši otplata kredita dužni su da, u toku trajanja moratorijuma, obustave isplate koje se odnose na otplate kredita odobrenih od strane banka, najkasnije u roku iz stava 4 ove tačke.

Banke su dužne da, u toku trajanja moratorijuma, obustave sve isplate koje se odnose na otplate kredita (otplate kredita sa transakcionog računa koji korisnik kredita ima u banci, trajne naloge za otplatu kredita i sl.).

Za vrijeme trajanja moratorijuma banka ne smije obračunavati zateznu kamatu na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu, neće pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate niti preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja, neće vršiti obračun dana kašnjenja, ni reklasifikaciju kredita u nižu klasifikacionu grupu.

Za korisnike kredita kojima se uvede moratorijum rok otplate kredita produžava se za period trajanja moratorijuma, s tim da moratorijum može trajati najduže do prestanka važenja ove odluke.

O uvođenju moratorijuma nije obavezno sačinjavati aneks ugovora o kreditu.

Banke su dužne da o obavještenje o pravu na moratorijum objave na svojim internet stranicama najkasnije do 30. marta 2020. godine, čime će se smatrati da je obavještenje dostavljeno svim korisnicima kredita.

3. Banka koja, na zahtjev korisnika kredita, u periodu važenja ove odluke, odobri korisniku kredita jednu ili više pogodnosti iz člana 43 stav 1 Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama ("Službeni list CG", br. 22/12, 55/12, 57/13, 44/17 od, 82/17, 86/18 i 42/19) - (u daljem tekstu: Odluka), može taj kredit u postupku klasifikacije aktive i izdvajanja rezervacija za potencijalne kreditne gubitke tretirati kao novoodobreni kredit, ako:

   1) korisnik kredita može dokumentovano dokazati banci da je njegova finansijska pozicija pogoršana, ili će u bliskoj budućnosti biti pogoršana, zbog negativnog uticaja novog koronavirusa na njegovo poslovanje od dana pojave ovog virusa u svijetu, i

   2) banka procijeni da će nakon izvršenog restrukturiranja biti poboljšana kreditna sposobnost korisnika kredita.

4. U periodu važenja ove odluke, banke mogu, pod uslovima i na način iz tačke 3 ove odluke, vršiti restrukturiranje i klasifikaciju i kredita na koje se, na dan stupanja na snagu ove odluke, primjenjuje Odluka o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje banke odobravaju fizičkim licima ("Službeni list CG, br. 58/19), uključujući i mogućnost ugovaranja dodatnog roka otplate koji je za najduže dvije godine duži od rokova iz tačke 2 i tačke 3 stav 1 te odluke i u slučaju kada kredit nije obezbijeđen kolateralom iz tačke 2 te odluke.

5. O sprovođenju mjera iz ove odluke banke su dužne da mjesečno izvještavaju Centralnu banku Crne Gore u elektronskoj formi, najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, na obrascu COV-RM koji se daje u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

6. Tač. 1 do 5 ove odluke shodno se primjenjuju na davaoce i primaoce lizinga i na mikro kreditne finansijske institucije i korisnike njihovih kredita.

7. Ova odluka trajaće do donošenja odluke Centralne banke Crne Gore o prestanku njenog važenja.

8. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Na dnu stranice možete preuzeti obrazac za izvještavanje  COV-RM.

19. mart 2020.

Maksimalna kontrola kršenja rješenja o samoizolaciji, uklanjanje baštenskog mobilijara, maksimalno dvije osobe u vozilima

Ministarstvo zdravlja naredilo je danas sprovođenje tri privremene mjere radi zaštite stanovništva od daljeg širenja koronavirusa:

1) Zdravstveno-sanitarna inspekcija i Uprava policije zadužene da u maksimalno mogućoj mjeri pojačaju aktivnosti nadzora svih lica kojima je izrečena mjera samoizolacije, njihovih članova domaćinstva, kao i osoba koje su ih dovezle od graničnog prelaza do mjesta stanovanja.

Ako utvrde da ova lica ne postupaju po izrečenoj mjeri, zdravstveno sanitarna inspekcija i Uprava policije odmah će podnijeti krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu zbog izvršenja krivičnog djela, za nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, za koje je propisana kazna zatvora do jedne godine;

2) Zabranjen je prevoz više od dvije odrasle osobe u putničkom motornom vozilu u isto vrijeme;

3) Vlasnici i zakupci restorana, kafana i kafića obavezani su da baštenski mobilijar učine nedostupnim za korišćenje.

Donijeta je Naredba o izmjeni i dopuni jučerašnje Naredbe tako što su od primjene naredbe izuzete i prodavnice koje prodaju „opremu za bebe, štampu, poljoprivredne mašine i opremu i pogrebnu opremu“.

19. mart 2020.

Vlada Crne gore donijela više ekonomskih mjera: Cilj je olakšavanje života građanima i pomoć privredi u vrijeme pandemije koronavirusa

Premijer Duško Marković, guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić i predsjednik Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Zoran Vukčević saopštli su nakon na konferenciji za medije održanoj nakon 162. sjednice Vlade da su dosadašnje mjere donijete pravovremeno, da je finansijski sistem siguran i da će privredi biti olakšano poslovanje koliko god to bude moguće.

„Naša zemlja je do skoro bila jedina država u Evropi koja nije zahvaćena korona virusom. Odolijevali smo zahvaljujući pravovremenim odlukama koje smo donosili, a tako ćemo raditi i sada kada imamo i prve slučajeve oboljelih od virusa. Naredbe i preporuke su morale biti rezolutne. Razvoj događaja naše građane i privredu stavlja pred izazove i posljedice. Zbog toga sam zatražio da resori u saradnji sa Centralnom bankom pripreme set sveobuhvatnih mjera za građane i privredu radi ublažavanja posljedica izazvanih korona virusom. Vlada je te mjere upravo usvojila“ – kazao je predsjednik Vlade Duško Marković.

Premijer je rekao da je ovo trenutak kada svi –država, privreda i građani – moraju podijeliti teret opasnosti jer jedino tako možemo uspjeti.

„Već imamo svijetle primjere onih koji su svoje hotelske i turističke kapacitete, i druge resurse, besplatno ponudili za karantinski smještaj, i onih koji uplaćuju pomoć preko posebog računa. Zahvalni smo im. Zbog toga pozivam i očekujem: da svaka kompanija dio akumuliranog profita usmjeri za saniranje posljedica krize koju ćemo pretrpjeti; da zaštiti životni standard svojih zaposlenih; da se kapital ne zarobljava već da se vraća i unosi u ekonomske tokove; da građani svoj komfor i svoje navike, pa i svoje rashode, podrede svom zdravlju i zdravlju svojih najbližih. Tako će svaki građanin dati doprinos cijelom društvu“ – kazao je predsjednik Vlade.

Vladine mjere

Mjere koje je danas usvojila Vlada, a koje je predstavio Premijer, su:

1. Odlaganje otplate kredita na zahtjev građana i privrede kod svih banaka, mikrokreditnih institucija i IRF u trajanju od 90 dana.

„Potrebno je da naš bankarski sektor omogući najviši stepen administrativne efiksnosti kako bi svi koji žele bez ikakvih poteškoća iskoristili ovo pravo. Uvjeren sam da banke imaju potencijal za to“ – rekao je predsjednik Vlade.

2. Odlaganje uplate poreza i doprinosa na zarade kao i obaveza shodno Zakonu o reprogramu.

3. Kreiranje nove kreditne linije IRF namijenjene za poboljšanje likvidnosti preduzetnika, mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća do maksimalnog iznosa po korisniku od tri miliona eura. Po pojednostavljenoj proceduri, bez naknade za odobrenje i sa kamatnom stopom od svega 1,5%. „Ova sredstva namijenjena su preduzećima koja posluju u oblasti nabavke ljekova, medicinske opreme i vozila; turizma i ugostiteljtsva; saobraćaja; usluga; proizvodnje i prerade hrane“ – kazao je predsjednik Vlade.

4. Obezbjeđivanje jednokratne novčane pomoći penzionerima sa najnižom penzijom i korisnicima materijalnog obezbjeđenja u iznosu od po 50 eura. Za tu svrhu Vlada je danas opredijelila million eura.

5. Odlaganje plaćanja zakupa nepokretnosti koje su u državnom vlasništvu, takođe na period od 90 dana.

„Država i ovdje mora biti primjer i dati podsticaj drugima“ – pojasnio je premijer Duško Marković.

6. Obustava isplate varijabilnog dijela zarade i svih budžetskih naknada za rad u komisijama, upravnim odborima i drugim radnim tijelima. U državnoj upravi obustava, a lokalnim samoupravama preporuka od koje očekujemo isti efekat.

„Dakle, ni jedan jedini cent potrošnje iz budžeta preko osnovnih zarada!“ – precizirao je Premijer. Dodao je da će članovi Vlade izdvojiti po pola plate jednokratno i uplatiti na račun Nacionalnog tijela za zarazne bolesti. Kazao je da je uplatu donacije zatražio i od svih javnih funkcionera.

7. Ograničavanje i kontrola budžetske potrošnje uz zabranu pokretanja svih javnih nabavki osim onih koje su neophodne za funckionisanje zdravstvenog sistema, odnosno hitnih nabavki, shodno odredbama zakona.

„Istovremeno, zabranjuje se budžetskim korisnicima uplata donatorskih sredstava po ovom ili nekom drugom osnovu. Budžet je jedinstven i sada je njegova funkcija da sačuvamo zdravlje građana i obezbijedimo funkcionisanje države. Zabranjujemo primanje donacija svakoj zdravstvenoj i drugoj državnoj i ustanovi, jer za te namjene postoji i Nacionalno tijelo i jedinstveni žiro račun.

8. Avansno plaćanje pružaocima usluga i izvođačima radova na započetim kapitalnim projektima uz obezbjeđenje bankarske garancije u vrijednosti avansa, kako bi se osigurala njihova likvidnost i održao kontinuitet u izvođenju radova, tamo gdje to ne ugrožava zdravlje građana. Premijer je precizirao da „započeti kapitalni projekti neće biti zaustavljeni, jer oni znače i razvoj i pretpostavku bržeg oporavka ekonomije i standarda“.

9. Sve mjere koje se odnose na likvidnost privrede odnose se i na privredna društva koja su osnivači crnogorskih medija.

„Pored toga, uputili smo jasnu preporuku Agenciji za elektronske medije odnosno Ministarstvu kulture – da pronađu način - i na period od 90 dana, elektronske medije oslobode plaćanja naknade, a štampanim medijima hitno omoguće određena konkursna sredstva koja će tematski biti usmjerena na potrebu društveno-odgovornog djelovanja koje proizilazi iz aktuelne situacije“ – kazao je predsjednik Vlade.

Premijer Duško Marković je rekao da će sa ciljem podrške lokalnim javnim emiterima, Ministarstvo kulture svima odrediti jednokratnu novčanu pomoć.

„Za podršku medijima odlučili smo se jer he njihova uloga u ovakvim situacijama ključno važna!“ – kazao je predsjednik Marković.

Ostanite doma, za kršenje naredbi neće biti kompromisa

Predsjednik Vlade Crne Gore je rekao da ovu bitku ne mogu dobiti samo zdravstveni radnici. „Oni su i najugroženiji od svih nas, i ostavimo ih da pomažu onima kojima je medicinska pomoć potrebna. Posebno im zahvaljujem na dosadašnjem pregnuću i patriotizmu, kao i svim drugim službama na iskazanoj požrtvovanosti. Zato moram dodatno podcrtati: Pridržavajmo se naredbi i mjera! Ne pridržavajući se, imaćemo opasnost od njegovog nekontrolisanog širenja. Ne zaboravite da je do prije dva dana epidemija bila na granicama Crne Gore, a sada je na pragu naših domova! Zato - ostanite u svojim domovima. Trenutak je takav da će se sankcionisati oni koji ne poštuju naredbe i preporuke, i oko toga neće biti kompromisa“ – kazao je Premijer.

Podsjetio je da je Savjet za odbranu i bezbjednost donio odluku da se pored javnog reda i mira, fokus bezbjednosti prenese na karantinske objekte i nadzor nad mjerama izolacije i distance.

Premijer je rekao da nijedna zabrana nije kaznena, već nužna mjera – da bismo spasili živote ljudi, da bismo sačuvali supstancu crnogorskog društva.

„Zato sve donijete odluke moramo da razumijemo i u skladu sa tim se i ponašamo. Cilj i fokus svih ovih mjera je čovjek, građanin, njegova porodica i naša zajednička kuća. Siguran sam da ćemo udruženi i solidarni odbraniti te vrijednosti. Ovo je vrijeme koje je u Crnoj Gori rodilo nove junake – institucije, kolektive, pojedince u njima, građane. Želim da im svima zahvalim. Vjerujem da će u narednim danima, sve do konačnog uspjeha, primjera solidarnosti i hrabrosti, uz odgovornost, biti sve više“ – zaključio je predsjednik Vlade.

Centralna banka: nema razloga za paniku i strah

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić upoznao je javnost da su kao proizvod komunikacije CBCG, Vlade i komercijalnih banaka, na Savjetu CBCG donijete mjere koje služe da saniraju, odnosno umanje posljedice negativnog uticaja pandemije korona virusa na ekonomiju naše države.

Precizirao je da se u Odluci Savjeta kao prva tačka definiše moratorijum na plaćanje svih obaveza građana, preduzetnika, kompanija i svih korisnika kredita, a sve se to odnosi na kamate, glavnice, provizijske i ostale elemente koji se tiču dugovanja prema bankama.

„Uz rekordnu likvidnost banaka (blizu jedne milijarde eura), i više stotina miliiona eura dodatne likvidnosti , moja poruka građanima je: nemojte da brinete za vaše depozite, depoziti su na sigurnom, banke su stabilne, sigurne, visoko likvidne, i imamo dodatne izvore finansiranja. Nema nijednog razloga da se diže panika i proizvodi strah“ – poručio je guverner Žugić.

Rekao je da je ono što je u odnosu na uporedne sisteme više učinjeno kod nas – fleksibilno restruktiranje kredita.

„To znači da banke kada naprave restrukturiranje, a restrukturiraju se samo potencijalno naplativi krediti, to se tretira kao novoodobreni kredit koji ne zahtijeva od banaka nove troškove, nove terete po osnovu novih rezervacija,. Ovim elementimaa smo ukinuli kriterijum dani kašnjenja. Na osnovu toga banke imaju prostora da eventualno u saradnji sa svojim klijenitma nakon isteka perioda od 90 dana naprave i duže periode, ali eventulano i niže kamatne stope, kao podršku očuvanju realne ekonomije. Da bi banka odobrila ove povoljnosti za klijente neophodno je dokumentovati: za građane, svako ko izgubi posao, svako kome kasni isplata zarada, svako kome je umanjena zarada ima pravo na drugu fazu restrukturiranja kredita – prva faza je obavezna. Za kompanije, dokaz je negativan uticaj pandemije na poslovanje, posebno na MSP, ali i za velike kompanije“ – rekao je guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić.

IRF: Pomoći ćemo preduzećima da prebrode prvi udar

Predsjednik Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević je rekao da je kreditna linija Fonda za likvidnost usmjerena ka tome da omogući preduzećima da prebrode prvi udar i da imaju mogućnost da ta sredstva koriste za nabavku proizvoda poluproizvoda i za plate.

„Reprogram postojećih kreditnih aranžmana- nakon moratorijuma reprogram aranžmana sagledavajući situaciju za svako preduzeće u skladu sa potrebama preduzeća“ – rekao je direktor IRF.

Sada ne razmišljamo o vanrednom stanju

Odgovarajući na pitanja novinara premijer Duško Marković je rekao, među ostalim, da se za sada ne razmišlja o uvođenju vanrednog stanja.

Na pitanje da li će isplata zarada i penzija iz budžeta biti redovna, premijer je odgovorio potvrdno dodajući da ipak moramo računati na negativne efekte pandemije na ekonomiju.

„Ove mjere koje smo preduzeli usmjerene su, između ostalog, kao socijalna podrška, kao stabilizacione mjere i istovremeno mjere koje treba da obezbijede održivost javnih vinansija. Dakle, vjerujem da barem u izgledno vrijeme nećemo imati problema u vezi sa tim“ – rekao je Premijer.

Ministar finansija: Prijavljivati PDV, na zahtjev će biti oslobađanja od plaćanja

Odgovarajući na pitanja novinara o tome da li treba prijavljivati PDV, ministar finansija Darko Radunović je kazao da svakako treba prijavljivati, a da će na zahtjev biti oslobađanja. Važno je, kako je dodao, imati redovne evidencije i znati kolike su poreske obaveze.

Ministar Radunović je, odgovarajući na pitanja, saopštio da nije razmatrana mogućnost promjene stope PDV-a kao i da sada nije trenutak da se radi rebalans budžeta, ali da će vjerovatno okolnosti dovesti do toga da se u nekom trenutku taj posao uradi.

„Mi ćemo voditi računa da funkcioniše zdravstvo, vodićemo računa o socijalno ugroženima, ali mi nemamo mogućnost emitovanja novca. Mi ćemo ovim olakšicama, oslobađanjima, odlaganjima itd. stvarati ambijent i prostor za funkcionisanje privrede” – rekao je ministar finansija.

Ministarka ekonomije: Građani napravili zalihe osnovnih namirnica za četiri mjeseca

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić je kazala da je glavni zadatak obezbijediti neprekidno snabdijevanje električnom energijom, vodom, telekomunikacionim uslugama građanima koji su kod kuće ovih dana.

„U ovom trenutku nijesmo razmatrali mjere odgađanja plaćanja računa za struju, telefon, vodu, ali to ne znači da se o njima neće razgovarati u narednom periodu. Moramo biti svjesni da sve te kompanije funkcionišu na tržišnim principima i da je neophodno da te sisteme sačuvamo kako bi oni mogli da pružaju usluge koje su u interesu građana Crne Gore“- kazala je ministarka Sekulić.

Ministarka ekonomije je istakla da niko od nas nije dobio ni jedan podatak o tome da je ijedna pekara u Crnoj Gori danas bez brašna. Ona je rekla da su građani prethodnih dana napravili zalihe osnovnih životnih namirnica na nivou četvoromjesečne potrošnje.

„Bez obzira na to Crna Gora je jedina zemlja u kojoj na rafovima u prodavnicama ne nedostaje ama baš ništa. To znači da sve službe uključujući Vladu Crne Gore, Ministarstvo ekonomije, Upravu za bezbjednost hrane, Upravu carina i mnoge druge, rade 24h kako ni jedna namirnica ne bi falila. U ovom trenutku ima dovoljno svih životnih namirnica. Uvozi se i brašno i pšenica, naši mlinovi rade“ – pojasnila je ministarka ekomomije.

Rekla je da je na osnovu 300 tržišnih nadzora inspekcija, dodala je ona, imamo vrlo mali broj promjena cijena životnih namirnica koje su u skladu sa zakonom.

Ministar Purišić: Pomoć od 50 eura za preko 20.000 građana

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić kazao je da će se pomoć od po 50 eura isplaćivati preko centara za socijani rad: ”Ta vrsta pomoći predviđena je za 8.583 korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice. Njima će pomoć dijeliti poštari”.

Dodao je i da će 11.957 penzionera koji primaju minimalnu penziju dobiti jednokratnu pomoć od po 50 eura i to na isti način na koji se isplaćuju njihove penzije.

Predlog hitnih mjera Vlade kao podrška građanima i privredi u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije korona virusa

U svrhu borbe protiv ublažavanja negativnih efekata epidemije na ekonomsku akvitnost u zemlji i pogoršanja materijalnog statusa najugroženijih grupa stanovništa Crne Gore, predlažu se sljedeće mjere Vlade:Vlada Crne Gore usvojila je hitne mjere kao reakcija na negativne ekonomske efekte od epidemije korona virusa:

1. Nalaže se potrošačkim jedinicama Budžeta države da sve aktivnosti koje nisu mandatornog karaktera, odlože za naredni period; Zadužuju se sve potrošačke jedinice budžeta države da, u roku od 5 dana, dostave Ministarstvu finansija prijedlog izmjene plana dinamike budžetske potrošnje, shodno naznačenom režimu rada.

2. Zadužuje se Ministarstvo finansija da, u periodu od 90 dana, ne pokreće nove postupke javnih nabavki za potrebe potrošačkih jedinica budžeta države, osim u slučaju javnih nabavki neophodnih za funkcionisanje zdravstvenog sistema, potreba nacionalne bezbjednosti i hitnih nabavki, shodno odredbama zakona;

3. Zadužuju se sve državne institucije koje daju u zakup nepokretnost u vlasništvu države da svim subjektima koji uzimaju u zakup nepokretnost, po zahtjevu, omoguće odlaganje plaćanja predmetne obaveze za period od 90 dana, počevši od 1.aprila 2020. godine;

4. Nalaže se svim korisnicima državnog budžeta, ustanovama čiji je osnivač država i privrednim društvima u većinskom vlasništvu države da, u periodu od 90 dana, obustave isplatu varijabilnog dijela zarade, i stave van snage opšte i pojedinačne pravne akte kojima se utvrđuje naknada za rad u komisijama, upravnim odborima i drugim radnim tijelima, uz izuzetak radnih tijela gdje je rad profesionalizovan;

5. Zadužuje se Poreska uprava da, po zahtjevu poreskog obveznika, na period od 90 dana, odloži naplatu poreskih potraživanja po osnovu poreza na dohodak i doprinosa na zarade, za privredna društva – uz izuzetak od primjene mjere za privredna društava koja su u većinskom vlasništvu države ili većinskom vlasništvu lokalnih samouprava, a koja ne posluju po tržišnim principima - i preduzetnike koji nisu u mogućnosti da izmire poreske obaveze, usljed negativnih efekata na poslovanje izazvanih epidemijom korona virusa;

6. Zadužuje se Poreska uprava da, po zahtjevu poreskog obveznika, na period od 90 dana, odloži naplatu poreskih obaveza po osnovu Zakona o reprogramu poreskog potraživanja privrednim društvima i preduzetnicima koji nisu u mogućnosti da izmire poreske obaveze, usljed negativnih efekata na poslovanje izazvanih epidemijom korona virusa;

7. Zadužuje se Ministarstvo finansija da, iz sredstava tekuće budžetske rezerve, preusmjeri sredstva na odgovarajuće pozicije Ministarstva rada i socijalnog staranja i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, za potrebe obezbijeđivanja jednokratne novčane pomoći u vrijednosti od 50€ porodicama korisnika materijalnog obezbijeđenja i korisnicima penzijskog i invalidskog osiguranja koji ostvaruju pravo na minimalnu penziju. Zadužuje se Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Fond PIO da Ministarstvu finansija dostave precizan broj korisnika i odgovarajuće pozicije u okviru budžeta Ministarstva rada i socijalnog staranja i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na koje će se sredstva iz tekuće budžetske rezerve biti preusmjerena.

8. Zadužuje se Ministarstvo rada i socijalnog staranja da omogući kontinuitet u ostvarivanju prava korisnicima osnovnih materijalnih davanja iz socijalne zaštite i to prava na dodatak za njegu i pomoć, ličnu invalidninu, kao i prava na materijalno obezbjeđenje po osnovu nesposobnosti za rad kojima je pravo utvrđeno u ograničenom trajanju, ukoliko je rok za njihovo korišćenje istekao za vrijeme trajanja privremenih mjera, do ponovnog uspostavljanja rada komisije, kada će se preispitati nastavak korišćenja navedenih prava.

9. Zadužuje se Ministarstvo kulture da pruži podršku medijskom sektoru kroz raspisivanje Konkursa za finansiranje programskih sadržaja u štampanim dnevnim novinama u Crnoj Gori i kroz pružanje finansijske podrške lokalnim javnim emiterima u cilju jačanja medijskih kapaciteta.

10. Preporučuje se Agenciji za elektronske medije, da u cilju pružanja podrške medijima radi obezbjedjivanja kontinuiteta u radu elektronskih medija, sagleda mogućnost olakšice od obaveze plaćanja naknade za emitovanje komercijalnih i javnih emitera, na period od 90 dana.

11. Zadužuje se Radio-difuzni centar da odloži naplatu obaveza lokalnih RTV emitera na period od 90 dana.

12. Zadužuju se Uprava javnih radova i Uprava za saobraćaj da, po zahtjevu, u periodu trajanja mjera Vlade, omoguće obezbijeđivanje avansnog plaćanja prema izvođačima radova i izvršiocima usluga angažovanim na započetim kapitalnim projektima, uz obezbijeđivanje bankarske garancije u vrijednosti avanasa, u cilju obezbijeđivanja likvidnosti izvođača i pružaoca usluga i održavanja kontinuiteta u izvođenju radova. Zadužuju se uprave da o predmetnom u najkaćem roku informišu Ministarstvo fnansija.

13. Nalaže se privrednim društvima u većinskom vlasništvu države da, u periodu trajanja mjera Vlade, obustave sve troškove nemandatornog karaktera.

Preporuke:

1. Preporučuje se jedinicama lokalne samouprave, ustanovama i agencijama čiji je osnivač lokalna samouprava, privrednim društvima u većinskom vlasništvu lokalne samouprave i nezavisnim regulatornim agencijama da, u skladu sa politikom i mjerama Vlade Crne Gore, vode odgovornu fiskalnu politiku u cilju usklađivanja svojih rashoda sa raspoloživim prihodima i procjenama efekata aktuelne situacije na parametre javnih finansija na lokalnom nivou.

2. Preporučuje se jedinicama lokalne samouprave, ustanovama i agencijama čiji je osnivač lokalna samouprava, privrednim društvima u većinskom vlasništvu lokalne samouprave i nezavisnim regulatornim agencijama da obustave isplatu varijabilnog dijela zarade, i stave van snage opšte i pojedinačne pravne akte kojima se utvrđuje naknada za rad u komisijama, upravnim odborima i drugim radnim tijelima, uz izuzetak radnih tijela gdje je rad profesionalizovan, na period od 90 dana;

3. Vlada je donijela odluku da članovi vlade izvrše uplatu donacije u vrijednosti od 50% jedne mjesečne zarade na poseban račun kod Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, koji je otvoren za ove namjene. Preporučuje se svim javnim funkcionerima na centralnom i lokalnom novou da, za potrebe borbe protiv epidemije korona virusa, izvrše uplatu donacije u vrijednosti od 50% jedne mjesečne zarade na poseban račun kod Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, koji je otvoren za ove namjene.

18. mart 2020.

Nove mjere zaštite građana od koronavirusa: zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga…

Ministarstvo zdravlja donijelo je danas, nakon sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, naredbu o novim privremenim mjerama na zaštiti građana od širenja koronavirusa i više preporuka.

Naređuju se privremene mjere radi sprečavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, i to:

1) obezbjeđivanje redovnog odvijanja rada i pružanja usluga od strane pravnih lica čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, koji obavljaju poslove od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana;

2) zabrana rada trgovinskih objekata, osim apoteka i objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem, sredstvima za higijenu, motornim gorivima, građevinskim proizvodima, sredstvima za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja;

3) obustava taxi prevoza;

4) stavljanje zaliha zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava koje posjeduju veledrogerije, na raspolaganje sistemu javnog zdravstva Crne Gore, uz novčanu naknadu po tržišnim cijenama;

5) izmjena sistema funkcionisanja zdravstvenog sistema u dijelu pružanja zdravstvenih usluga na način da se:

 • u Kliničkom centru Crne Gore, opštim i specijalnim bolnicama, kao i ustanovama u Mreži zdravstvenog sistema obezbijedi dostupnost specijalističkih pregleda za hitne pacijente na osnovu predloga izabranog doktora sa oznakom „hitno“. Prethodno zakazani specijalistički pregledi biće obavljeni kada se steknu epidemiološki uslovi;
 • u Kliničkom centru Crne Gore obezbijedi dostupnost svih medicinskih usluga u kontinuitetu za hemato-onkološke pacijente po utvrđenom rasporedu;
 • odloži sprovođenje programa skrininga raka debelog crijeva, raka dojke i raka grlića materice dok traju mjere;
 • obustavi rad stomatoloških ordinacija, uz obavezu da se za hitne pacijente organizuje dežurstvo;
 • obavežu svi domovi zdravlja da sprovode mjere koje će omogućiti racionalno i efikasno korišćenje ljudskih resursa u aktuelnim epidemiološkim uslovima;
 • obaveže Dom zdravlja Podgorica da u zdravstvenom objektu Tološi otvori punkt za pacijente „sumnjive na infekciju virusom KOVID 19“;
 • obezbijedi upućivanje i transport pacijenata na liječenje van Crne Gore, isključivo u slučajevima životne ugroženosti pacijenta;

6) omogućavanje apotekama da dostavljaju ljekove i medicinska sredstava na kućnu adresu građana kojima je kretanje ograničeno. Dostava se može vršiti za ljekove i medicinska sredstva koja ispunjavaju uslove za promet na malo i u o čemu je apoteka koja vrši dostavu dužna da vodi evidenciju u skladu sa odredbama Zakona o apotekarskoj djelatnosti;

7) zbog epidemiološkog rizika, zabranjuje se organizacija dostavljanja na kućne adrese životnih namirnica i ljekova bez saglasnosti Operativnog štaba Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti;

8) u jedinicama lokalne samouprave, pored ovlašćenja propisanih zakonom kojim se uređuju poslovi i ovlašćenja Komunalne policije, komunalni policajac je posebno ovlašćen i za podnošenje krivične prijave radi utvrđivanja krivične odgovornosti zbog nepostupanja po odredbama naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa koje se odnose na:

 • zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste;
 • zatvaranja disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;
 • zatvaranja ugostiteljskih objekata - kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima;
 • zabranu obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima;
 • zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, vjerski, kulturno-umjetnički, privatni skupovi, obredi i manifestacije, u skladu sa zakonom);
 • zatvaranja dječjih igraonica;
 • zatvaranja fitnes centara;
 • zabranu rada otvorenih i zatvorenih objekata za sport i rekreaciju i bazena;
 • zatvaranja kazina, kladionica i kockarnica;
 • obustave javnog prevoza putnika u prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu;
 • zatvaranja frizerskih i kozmetičkih salona;
 • zabrana rada trgovinskih objekata, osim apoteka i objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem, sredstvima za higijenu, motornim gorivima, građevinskim proizvodima, sredstvima za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja;
 • obustava taxi prevoza.

Naglašava se da nepostupanje po mjerama podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ministarstvo zdravlja radi sprečavanja unošenja i širenja korona virusa i radi zaštite građana preporučuje da hronični bolesnici i osobe starije od 65 godina ne napuštaju domove.

Apeluje se da se građani koji nemaju nemaju obavezni radni angažman maksimalno uzdrže i bez velike potrebe ne napuštaju domove.

Preporučuje se Crvenom krstu Crne Gore da za osobe sa invaliditetom, penzionere, starije osobe i hronične bolesnike obezbijedi dostavu hrane, ljekova, sredstava za održavanje higijene i drugih potrepština, ako za ove potrebe nemaju drugu mogućnost i podršku.

Crveni krst će za ove potrebe uspostaviti posebnu telefonsku liniju

Preporučuje se građanima da u vozilu ne prevoze lica sa kojima ne žive u zajedničkom domaćinstvu.

17. mart 2020.

Objavljene nove preporuke zaštite građana od koronavirusa

Ministarstvo zdravlja donijelo je danas, nakon sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti naredbu o preduzimanju novog seta privremenih mjera na zaštiti građana od širenja koronavirusa i više preporuka državnoj upravi, privredi i medijima.

Naređuju se privremene mjere radi sprečavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, i to:

1) Obustava javnog prevoza putnika u međugradskom, prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu, osim za organizovani prevoz zaposlenih;

2) Obustava javnog prevoza putnika u unutrašnjem željezničkom saobraćaju;

3) Zatvaranje šalterskih sala područnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave za nekretnine;

4) Obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja i javnih službi da sve odluke u postupcima koji se vode pred tim organima strankama dostave putem pošte;

5) Zabrana rada otvorenih i zatvorenih objekata za sport i rekreaciju i bazena;

6) Obaveza smještaja u karantin lica koja su bila ili za koja se sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti, kao i lica koja dolaze iz zemalja sa visokim nivoom lokalne transmisije virusa. Lica koja su bila u kontaktu sa oboljelim od novog koronavirusa moraju biti sama u prostoriji u karantinu;

7) Preduzimanje kontinuiranih mjera praćenja smještaja u samoizolaciji lica koja dolaze iz zemalja sa umjerenim i niskim nivoom transmisije i nijesu došla organizovanim prevozom, uz strogo poštovanje ove mjere i kontrolu od strane nadležnih organa koji su dužni da podnesu krivičnu prijavu zbog nepoštovanja ove mjere, u skladu sa zakonom;

8) Obustava prelaska preko graničnih prelaza Sitnica - Zupci na putnom pravcu Herceg Novi – Trebinje, Meteljka – Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče, Čemerno na putnom pravcu Pljevlja – Priboj;

9) Zatvaranje frizerskih i kozmetičkih salona.

Naglašava se da nepostupanje po mjerama podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ministarstvo zdravlja radi sprečavanja unošenja i širenja korona virusa i radi zaštite građana preporučuje:

1) Maksimalno uzdržavanje od korišćenja javnih površina, uz poštovaanje režima socijalne distance, međusobna udaljenost od najmanje dva metra, uz obavezu komunalnih službi opština, Glavnog grada i Prijestonice da kontroliše ovako definisani režim kretanja izuzev u ispunjavanju redovnih radnih obaveza;

2) Neophodno rigorozno pridržavanje mjera higijene, a posebno lične higijene i higijene ruku;

3) Svim državnim institucijama i jedinicama lokalne samouprave kao i privrednim subjektima, čiji je djelokrug rada na bilo koji način povezan sa aktivnostima sprečavanja širenja koronavirusa, da prilikom komunikacije s javnošću tijesno sarađuju sa Nacionalnim koordinacionim tijelom kako bi se smanjila na minimum mogućnost slanja različitih poruka i informacija i time zbunjivala javnost.

Posebno partnerstvo na ovom planu se očekuje od trgovačkih lanaca, preduzeća za transport robe, veledrogerija i apoteka.

Medijima da sve informacije u vezi sa aktivnostima na sprečavanju virusa korona traže od Nacionalnog koordinacionog tijela i da svoja saznanja prije objave provjere u Nacionalnom koordinacionom tijelu.

4) Odlaganje svadbi;

5) Obavljanje sahrana u užem krugu porodice;

6) Trgovačkim centrima da prva dva radna sata budu rezervisana da robu kupuju stara lica i lica sa invaliditetom.

16. mart 2020.

Obustavlja se međunarodni putnički saobraćaj, istekla lična dokumenta smatraće se važećim, ograničava se broj prisutnih u šalter salama

Obustavlja se javni prijevoz putnika u međunarodnom drumskom, željezničkom i vazdušnom saobraćaju, osim neredovnog čarter prevoza, organizovanog za povratak crnogorskih državljana u Crnu i Goru i stranih državljana u domicilnu državu, uz saglasnost Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i lokalne uprave obavezuju se da lična dokumenta (lična karta, pasoš i vozačka dozvola), koja posjeduju građani, izdata nakon 2008. godine, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim.

Ograničava se broj građana u šalter salama područnih jedinica i filijala Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih organa državne uprave, tako što u šalter sali, nezavisno od površine, ne može da boravi više građana od broja postojećih šalterskih mjesta.

Vlada ponavlja da će svim našim državljanima u inostranstvu omogućiti povratak u zemlju. Svi putnici iz inostranstva moraće po povratku u zemlju da provedu u karantinu najmanje dvije sedmice.

Ovo su najnovije privremene mjere koje je Ministarstvo zdravlja donijelo nakon današnje sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti radi sprečavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprečavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva Crne Gore od novog virusa korona.

Posebni slučajevi koji su predmet međudržavne saradnje i potreba od posebnog državnog interesa, a naročito za potrebe javnog zdravlja razmatraće i o njima odlučivati Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti.

15. mart 2020.

Donijete nove privremene mjere za zaštitu građana od virusa korona: zabranjeni putovanja u inostranstvo i ulazak stranaca u CG, zatvoreni ugostiteljski objekti

Ministarstvo zdravlja donijelo je na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Naredbu za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa.

Privremene mjere su:

1) zabrana ulaska strancima, osim strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe.

Promet robe za potrebe Crne Gore kao i za tranzit ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstveno sanitarnog nadzora;

2) obavezna samoizolacija za sve crnogorske državljane, kao i za strance koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, koji dolaze iz inostranstva, a na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije;

3) zabrana pružanja ugostiteljsih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste;

4) zatvaranje disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;

5) zatvaranje ugostiteljskih objekata – kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima;

6) zabrana obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima;

7) zatvaranje dječjih igraonica;

8) zatvaranje fitnes centara;

9) zatvaranje kazina, kladionica i kockarnica;

10) ograničavanje broja kupaca u odnosu na površinu prodajnog objekta tako što na deset kvadratnih metara površine prodajnog objekta može da se nalazi samo jedan potrošač. U prodajnom objektu, nezavisno od površine, ne može da boravi više od 50 potrošača u isto vrijeme.

Izuzetno za tržnice i pijace broj kupaca koji istovremeno mogu da budu u objektu ograničava do 100 potrošača;

11) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između lica koja se nalaze ispred prodajnih objekata, na kasama i sektorima u kojima se roba uslužuje od strane zaposlenih lica u prodajnom objektu;

12) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da za svoje zaposlene obezbijede primjenu mjera zaštite zdravlja propisanih od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

13) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da na ulazu u prodajni objekat istaknu obavještenje o maksimalnom broju lica koja se u tom objektu mogu istovremeno nalaziti i da organizuju sprovođenje ove mjere;

14) obaveza opština, Glavnog grada i Prijestonice da u saradnji sa opštinskim kriznim štabovima identifikuju potencijalne objekte za sprovođenje mjera karantina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin („Službeni list CG“, broj 13/20) i predlože Ministarstvu zdravlja za dalju proceduru određivanja karantina.

Mjere se primjenjuju od objave u Službenom listu Crne Gore u trajanju od 15 dana.

Posebni slučajevi koji su predmet međudržavne saradnje i potreba od posebnog državnog interesa, a naročito za potrebe javnog zdravlja razmatraće i o njima odlučivati Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti.

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

14. mart 2020.

Obavještenje trgovinama i drugim prodajnim objektima

U skladu sa mjerama koje je propisao Institut za javno zdravlje, Ministarstvo ekonomije obavještava sve trgovačke lance, markete kao i druge prodajne objekte da postupaju na sledeći način:

 • Obezbjediti mjesta za dezinfekciju ruku – idealno na kasama na kojima treba da budu postavljeni dispenzori – pumpe sa dezinfekcionim rastvorima na bazi alkohola koncentracije od 60% – 90%. Moguće je koristiti gotova sredstva posebno pravljena za ovu namjenu ili rastvor medicinskog alkohola iste koncentracije.

 • Radnici u marketima ne treba da dolaze na posao ako imaju simptome respiratorne infekcije ili visoku temperaturu.

 • U svakodnevnom radu radnici, posebno oni koji dolaze u kontakt sa novcem, treba  da pooštre higijenu ruku, te da se strogo pridržavaju mjera propisanih od strane Instituta za javno zdravlje.

 • U slučaju da koriste rukavice, treba da imaju dovoljne količine „običnih“ najlonskih rukavica ili rukavica od latexa. Pooštrena higijena ruku se preporučuje i u slučajevima  kada se rukavice ne nose.

 • Nošenje maski na radnom mjestu za radnike u marketima, kao i za druge osobe koje nemaju simptome se trenutno ne preporučuje.

 • Potrebno je postaviti adekvatne postere – obavještenja o mjerama prevencije, simptomima infekcije kao i obavještenja o mjestima na kojima se ruke mogu dezinfikovati.

13. mart 2020.

Nove preventivne mjere na zaštiti od širenja virusa COVID-19

Ministarstvo zdravlja naredilo je, na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2, 4 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG“, broj 12/18), preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje, unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja koronavirusa (COVID-19).

Privremene mjere donijete, na predlog Instituta za javno zdravlje su:

1) Zabrana uplovljavanja svih kruzera i jahti u luke: Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor- Portonovi, Tivat (Gat I i Gat li) i Zelenika, do 2. aprila 2020. godine;

2) Zabrana slijetanja i uzlijetanja aviona avio-kompanije „Freebird Airlines“, koja nije redovni avio-prevoznik, na Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat, za period od 13. do 19. marta 2020. godine;

3) Zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, vjerski, kulturno-umjetnički , privatni skupovi, obredi i manifestacije, u skladu sa zakonom;

4) Zabrana posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite;

5) Zabrana posjete licima lišenim slobode i, pritvorenim licima, osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda i zabrana posjete i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora;

6) Prekid obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama, u trajanju od najmanje 15 dana, počev od 16. marta 2020. godine.

Tokom prekida ovog rada jednom od roditelja/staratelja/hranitelja/usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada, osim zaposlenim u zdravstvu, Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Upravi carina, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ustanove za smještaj lica iz oblasti za socijalnu i dječiju zaštitu, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, službama zaštite i spašavanja kao i drugim organima i službama za koje Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti ocijeni da je njihova djelatnost neophodna za vrijeme trajanja navedenih mjera.

6a) Prekid rada prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječije zaštite u centrima za socijalni rad.

7) Zatvaranje graničnih prelaza za putnički granični saobraćaj prema:

- Bosni i Hercegovini: Šćepan Polje – Hum, na putnom pravcu Plužine – Foča; granični prelaz: Šula – Vitina, na putnom pravcu Pljevlja – Foča;

- Republici Albaniji: Grnčar – Baškim, na putnom pravcu Plav – Skadar; Sukobin – Murićani na putnom pravcu Ulcinj – Skadar;

- Republici Hrvatskoj: Kobila – Vitina, na putnom pravcu Herceg Novi – Vitina – Dubrovnik,

- Republici Srbiji: Ranče – Jabuka, na putnom pravcu Pljevlja – Prijepolje; Vuče – Godova na putnom pravcu Rožaje – Tutin;

8) Zabrana putovanja iz Crne Gore u:

 • Japan
 • Francusku
 • Njemačku
 • Švajcarsku
 • Dansku;
 • Austriju

9) Stavljanje pod zdravstveno sanitarni nadzor povratnika / putnika u međunarodnom saobraćaju iz:

 • Japana
 • Francuske
 • Njemačke
 • Švajcarske
 • Danske
 • Slovenije
 • Austrije

10) Uprava za imovinu da nabavi dodatne količine sredstava za higijenu, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, radnog prostora i opreme, po prioritetima, a prvenstveno za potrebe vaspitno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova.

Napominje se da nepostupanje po mjerama ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ministarstvo zdravlja preporučuje:

1. Vlasnicima, upravljačima i zakupcima tržnih centara, velikih trgovinskih lanaca i maloprodajnih objekata, objekata za sport i rekreaciju i bazena, igraonica za djecu i sličnih objekta, da sprovode mjere koje imaju za cilj da spriječe okupljanja građana na ograničenom prostoru; Potrošačima i korisnicima usluga navedenih objekata da izbjegavaju stvaranje gužvi i okupljanje na ograničenom prostoru.

2. Državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednim društvima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja obavljaju određenu djelatnost da za radna mjesta za koje proces rada to dozvoljava uspostavi obavljanje poslova iz okvira svoje nadležnosti odnosno djelatnosti od kuće. Pri tome, treba da odrede radna mjesta za koje je moguće obavljanje rada od kuće i lica koja obavljaju te poslove koji zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjeli biti izloženi riziku od obolijevanja, način komunikacije zaposlenih koji vrše poslove od kuće, način za održavanje sastanaka koji je u funkciji vršenja poslova iz okvira nadležnosti I djelatnosti (telefonski, online ...)

3. Poseban režim rada zdravstvenih ustanova tokom narednog perioda koji će omogućiti adekvatno funkcionisanje sistema zdravstva a posebno ustanovama na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

4. Korisnicima usluga zdravstvene zaštite da preglede koje mogu odgoditi - odgode dok traju ove mjere.

5. Upozoravaju se tržišni subjekti da trenutnu situaciju ne zloupotrebljavaju za ostvarivanje ekstra profita, a naročito prilikom plasiranja i prodaje osnovnih prehrambenih proizvoda, sredstava za ličnu higijenu, održavanje higijene prostora, ljekova i medicinskih sredstava. Nadležnim inspekcijama, a posebno tržišnoj, preporučuje se pojačani inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove mjere.

10. mart 2020.

Crna Gora uvodi preventivne mjere na zaštiti od širenja virusa COVID-19

Institut za javno zdravlje predložio je Nacionalnom koordinacionom tijelu sprovođenje dodatnih mjera koje su u ovom trenutku adekvatne situaciji i epidemiološkom nivou rizika od importacije i širenja virusa među stanovništvom Crne Gore.

Na osnovu zaključaka Nacionalnog koordinacionog tijela Ministarstvo zdravlja je donijelo naredbu o stupanju na snagu predloženih mjera:

1 - Zabrani putovanja u najpogođenija područja i države, koje trenutno uključuju:

a. Italiju

b. Španiju

c. Južnu Koreju

d. Iran

e. Kinu – pokrajinu Hubei

Lista zemalja u kojima je zabranjeno putovanje nije konačna i mijenjaće se u skladu sa kretanjem epidemiološke situacije.

1a - Zabranjuje se državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenima u organima lokalne samouprave službeno putovanje u inostranstvo.

Izuzetno od stava 1 ove tačke putovanje u inostranstvo državni službenici i namještenici mogu ostvariti u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa.

Zabrana iz stava 1 je privremenog karaktera, dok traje opasnost od infekcije novim koronavirusom.

2 - U skladu sa Zakonom o strancima uvodi se privremena mjera zabrane ulaska u Crnu Goru dok postoji opasnost od unošenja zarazne bolesti u zemlju, stranim državljanima koji dolaze iz:

a. Italije

b. Španije

c. Južne Koreje

d. Irana

e. Kine – pokrajina Hubei

Lista zemalja iz kojih je privremeno zabranjen dolazak nije konačna i mijenjaće se u skladu sa kretanjem epidemiološke situacije.

3 - Državljani Crne Gore, koji su se zadesili u tranzitu i povratnici su iz:

a. Italije

b. Španije

c. Južne Koreje

d. Irana

e. Kine – pokrajina Hubei

staviće se u kućnu izolaciju pod aktivnim nadzorom i ograničenjem prava kretanja koji podrazumijeva smještaj u porodičnom objektu tokom perioda od 14 dana uz praćenje zdravstveng stanja od strane nadležne epidemiološke službe. Nad svim članovima porodice koji se zadese u domaćinstvu primjenjivaće se iste mjere. Nepoštovanje ove mjere podleže zakonskoj odgovornosti.

4 - Odlaže se ogranizovanje svih đačkih i učeničkih grupa – ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u inostranstvu

5 - Donešena je i odluka o zabrani održavanja sportskih manifestacija sa prisustvom publike. Dakle, sportski događaji, nacionalni i međunarodni, održavaju se bez prisustva publike. Eventualni dolazak timova iz najpogođenijih područja se odlaže do daljnjeg.

6 - Donešena je odluka o sprovođenju pooštrene granične kontrole nad putnicima u međunarodnom saobraćaju koji dolaze iz država koje u ovom trenutku imaju registrovane slučajeve, a bez široko uspostavljene lokalne transmisije COVID-19.

6a - Zadužuje se Uprava za imovinu, kao i nadležne službe jedinica lokalnih samouprava, da po hitmom postupku izvrše nabavku dodatnih količina sredstava za higijenu, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, radnog prostora i opreme za potrebe državnih organa, organa državne uprave, organa uprave i organa lokalne samouprave.

Kada je riječ o dodatnim mjerama unutar zdravstvenog sistema, donešena je odluka o:

- Razradi planova za angažovanje medicinskog kadra koji se nalazi u penziji u slučaju potrebe i povećanog obolijevanja uz aktivno angažovanje Ljekarske komore i drugih strukovnih udruženja.

- Privremenoj suspenziji odlazaka na redovne godišnje odmore svih zaposlenih u zdravstvu uz obustavu službenih putovanja i privremeni povratak sa edukacija i usavršavanja u inostranstvu onih zaposlenih za koje se procijeni da predstavljaju krucijalne specijalnosti u slučajevima masovnog obolijevanja.

- Aktivnoj „mobilizaciji“ uz mogućnost preraspodjele kadra iz svih zdravstvenih ustanova ka onim ustanovama za koje se procijeni da će biti najpogođenije. Raspoloživi kadar u okviru zdravstvenih ustanova može se mobilisati i po potrebi izvršiti prebacivanje iz jedne zdravstvene ustanove u drugu.

U trenutku kada državi prijeti gotovo izvjesna importacija novog koronavirusa poseban akcenat se mora staviti na individualnu odgovornost i ponašanje svakog pojedinca.

Adekvatna komunikacija telefonom sa zdravstvenom službom je imperativ.

To se posebno odnosi na osobe koje su bile u pogođenim područjima ili koje su eventualno imale kontakt sa oboljelom osobom.

Svaki odlazak ljekaru sa simptomima respiratorne infekcije nosi rizik za sve osobe iz okruženja, posebno stare. Zbog toga tim osobama predlažemo da se jave telefonom najbližem domu zdravlja ili Institutu za javno zdravlje koji će im dati jasne instrukcije za postupanje.

Obaveza je svakog od nas da uradimo sve što je u našoj moći da zaštitimo našu porodicu i okruženje.

Ove obaveze uključuju i promjene ponašanja i uobičajenih navika koje su svojstvene našem kulturološkom miljeu, kao što su rukovanje, grljenje i slično. Dok traje opasnost po zdravlje od novog koronavirusa ove navike i ponašanje treba izbjegavati.

Takođe, izbjegavanje svakog nepotrebnog kretanja, društvenih i bliskih kontakata, kao i izbjegavanje svih mjesta sa masovnim okupljanjem ljudi na ograničenom prostoru je takođe preporuka, jer jedino na taj način i uz strogo pridržavanje mjera i preporuka nadležnih zdravstvenih institucija možemo obezbijediti sigurnije okruženje za sve građane Crne Gore.

Fajlovi: