You are here

Privremene preporuke za postupanje i sprovodenje mjera zaštite od COVID 19 - hoteli i bazeni...

01/06/2020

U prilogu su Privremene preporuke za postupanje i sprovođenje mjera zaštite OD COVID - 19 u hotelima i drugim objektima za pružanje usluga smještaja i Preporuke za rad otvorenih i zatvorenih bazenskih kupališta, vodenih parkova, spa & wellness centara tokom epidemije COVID-19.