You are here

Procedure registracije sredstava za zaštitu bilja

08/11/2017

Privredna komora Crne Gore je 8. novembra 2017. godine, u saradnji sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, organizovala okrugli sto da bi upoznala privredne subjekte sa administrativnim procedurama registracije sredstava za zaštitu bilja.

Naime, sredstva za zaštitu bilja se u Crnu Goru mogu uvoziti u skladu sa zakonom koji reguliše ovo pitanje i listom aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu. Nakon isteka prelaznih rokova definisanih u listi za registrovana sredstva za zaštitu bilja proisteći će nove obaveze iz navedenih propisa za  njihove uvoznike i distributere.

Okrugli sto je otvorila Lidija Rmuš, sekretarka Odbora udruženja poljoprivrede Privredne komore Crne Gore. Saopštila je da Komora i Uprava za bezbjednost hrene, veterinu i fitosanitarne poslove imaju dobru saradnju,  te da obje institucije žele da pomognu privrednicima da se snađu u „moru” propisa koji se odnose na uslove poslovanja.

- Privredna komora je pravo mjesto gdje privrednici treba da se upoznaju sa novim propisima. Današnji okrugli sto, posvećen prije svega uvoznicima i distributerima sredstava za zaštitu bilja,  odnosi se na postupak prilikom obavezne registracije sredstava za zaštitu bilja – objasnila je Rmuš.

Milka Petrušić, samostalna savjetnica za sredstva za zaštitu i ishranu bilja i bezbjednost hrane u Upravi, istakla je da privredni subjekti treba da otpočnu podnošenje zahtjeva za registraciju ovih sredstava u skladu sa pravilnikom o priznavanju njihove registracije (Sl. list CG, br. 50/14).

- Nakon donošenja svih propisa u ovoj oblasti potrebno je otpočeti sa procesom registracije po principu priznavanja registracije koja je odrađena u bilo kojoj zemlji Evropske unije u skladu sa  Pravilnikom o priznavanju registracije sredstava za zaštitu bilja (Sl. list CG, br. 50/14) – rekla je Petrušić.

Naglasila je da implementacija propisa iz oblasti sredstava za zaštitu bilja zavisi podjednako od administracije i predstavnika industrije, uvoznika, distributera, te korisnika ovih sredstava.

- U narednom periodu nas očekuje zahtjevan i obiman posao, ali smatramo da ćemo zajedničkim naporima sve teškoće prevazići – kazala je ona. Njena je poruka da je neophodno da svi akteri forimiraju lanac u sistemu registracije i upotrebe sredstava za zaštitu bilja, naglašavajući da je svaki lanac jak onoliko koliko i njegova najslabija karika.

- To znači da moramo biti spremni, odgovorni i maksimalno se posvetiti ovom važnom poslu – zaključila je predstavnica Uprave.

U diskusiji koja je uslijedila privrednici su izrazili veliko interesovanje za detalje pomenutog procesa i pružena su im stručna objašnjenja o ovoj problematici.

Izdvajamo