You are here

Projektovani prihod od korišćenja šuma 8,5 miliona

20/11/2019

Odbor Udruženja šumarstva, drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 20.novembra 2019, razmotrio je Informaciju o tekućim privrednim kretanjima u periodu januar-septembar ove godine. Predstavljen je Nacrt izrade privremenog nacionalnog standarda po FSC metodologiji, usvojen Program rada udruženja za 2020. godinu, te razmotrena informacija o zaštiti prava autora pisanih djela (reprografska prava).

U radu sjednice Odbora su učestvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za šume i Uprave za inspekcijske poslove.

Programima gazdovanja šumama za gazdinske jedinice i planove gazdovanja za privatne šume, ukupna drvna masa koja može biti predmet korišćenja šuma u 2019. godini iznosi 772.086 m3 bruto drvne mase (u državnim šumama 580.888 m3, a u privatnim šumama 191.198 m3).

Projektovana vrijednost prihoda iznosi 8.478.104,55 €.

Na osnovu podataka Uprave za šume, ukupna ostvarena proizvodnja bruto drvne mase za devet mjeseci 2019. godine, iznosi 173.456m3, od čega četinara 109.019 m3 i lišćara 64.437m3, i manja je za 17,03% u odnosu na devet mjeseci 2018. godine.

Uvoz proizvoda drveta, hartije, štampe i namještaja je iznosio 134.569.626 milona eura, što predstavlja 6,90 % ukupnog uvoza. U ovim kategorijama najviše se uvozi namještaj , u iznosu od 73.205.389 miliona eura, i to kancelarijski namještaj sa 36.222.527 miliona eura, funkcionalni i medicinski namještaj sa 17.847.562 miliona eura. U kategoriji hartije i štampe najveći je uvoz novinske i kartona za pisanje i štampanje, sirovina za toalet papir sa 11.920.521 mil. eura i štampanih knjiga, brošura, novina, časopisa sa 5.385.595 miliona eura.

Izvoz drveta, hartije, štampe i namještaja iznosi 26.956.796 mil. eura. Najviše je izvezeno hartije i papira u iznosu od 1.145.606 miliona eura.

Drveta je ukupno izvezeno 23.523.894 miliona eura, a uvezeno 29.075.579 miliona eura. Najviše je izvezeno rezane građe, u vrijednosti od 16.598.488 miliona eura. Peleta je izvezeno u vrijednosti 5.424.700 miliona eura, što je za 25% veći izvoz u odnosu na devet mjeseci 2018. godine.

Pred-nacrt privremenog nacionalnog standarda po FSC metodologiji je izrađen od strane konsultanta, sadrži principe, kriterijume, indikatore i verifikatore.

Radna grupa za razvoj INS za gazdovanje šumama održala je tri sastanka, posljednji u Berana imao je  pilotno testiranje u PJ Berane.

Očekuje se da radna grupa bude podrška konsultantu kod pripreme završne studije. Sav posao prema ovom zadatku treba da se završi do sredine decembra.

Članovi Odbora su upoznati da se Privrednoj komori obratila Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore u cilju otpočinjanja pregovora za zaključivanje zajedničkog sporazuma kojim bi se utvrdila visina naknada za korišćenje pisanih djela u štampanom i elektronskom formatu. Ukoliko ne dođe do zaključenja sporazuma u roku šest mjeseci, ova organizacija će od Ministarstva ekonomije tražiti utvrđivanje privremene tarife.

Ocijenjeno da je riječ o novom nametu za privredu te da je nejasno na osnovu čega su kao obveznici prepoznata sva pravna lica, bez obzira na to da li koriste autorski zaštićena pisana dokumenta ili ne. Takođe je ukazano da i drugi zakoni propisuju obaveze po istom osnovu, tako da treba razmotriti pravnu utemeljenost ove dažbine.

Ocjene i zaključci:

- Uslovi i kriterijumima za davanje šuma na korišćenje predviđeni javnim pozivima, značajno su poboljšani u odnosu na uslove iz prethodnih godina a između ostalog odnose se na smanjenju obimne dokumentacije koja je bila potrebna ponuđaču kod dostavljanja ponuda (tehnička dokumentacija), na garanciju ponude od 7% umjesto depozita od 20%. Potrebno je uraditi i usvojiti nove uslove i kriterijume za davanje šuma na korišćenje  kojim treba definisati početne cijene i odrediti  „maksimalnu zapreminu” sirovine u odnosu na broj zaposlenih radnika i koji će se primjenjivati u svim šumskim područjima. 

- Neophodno je raspoloživi dozvoljeni godišnji sječivi etat, predviđen Programom gazdovanja šumama za 2019. godinu, maksimalno iskoristiti, čime se stvaraju uslovi za povećanje obima proizvodnje u repro lancu šumarstva i drvne industrije i optimalno korišćenje proizvodnih kapaciteta a time i ukupnog prihoda na svim nivoima.

Zaključeno je da se formira Radna grupa od članova OU sa svih šumskih područja, koja će uraditi i dopuniti postojeći Pravilnik o raspodjeli šuma na korišćenje i isti predložiti Upravi za šume. Za kordinatora radne grupe predložen je Milovan Gojković, predsjednik Odbora udruženja.