You are here

Puna podrška u borbi protiv sive ekonomije

30/01/2019

Ogroman fiskalni potencijal se nalazi u prevođenju poslovanja iz sive zone u legalne tokove. Suzbijanje sive ekonomije zahtijeva zajedničko djelovanje državnih institucija i privrede, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Privredne komore Crne Gore Vlastimira Golubovića sa direktorom Poreske uprave Miomirom M. Mugošom, 30. januara 2019. godine.

Razgovarano je o nastavku kvalitetne saradnje ove dvije institucije, koja, prema ocjeni sagovornika, doprinosi održivosti biznisa i unapređenju poslovnog ambijenta.

U radu sastanka učestvovali su i potpredsjednica Komore Ljiljana Filipović, generalni sekretar Pavle D. Radovanović, savjetnik predsjednika Mitar Bajčeta i direktorica Sektora za analize i istraživanja dr Nina Drakić, kao i pomoćnici direktora Poreske uprave Sreten Grebović i Danilo Jovanović i načelnica Odjeljenja za analizu rizika Tanja Mugoša.

Predsjednik Golubović je kazao da je prošle godine potpisani Memorandum o saradnji ove dvije institucije, Komori omogućio da koristi podatke Poreske uprave, što je doprinijelo još kvalitetnijem sagledavanju stanja crnogorske privrede. Rezultat toga je analiza koju je Komora predstavila krajem 2018, na sastanku sa predsjednikom Vlade Duškom Markovićem. Ovaj dokument nastao je i na osnovu obilaska 1.400 preduzeća iz svih crnogorskih opština, upoznavanja sa njihovim poslovanjem i izazovima sa kojima se srijeću, što je aktivnost koju će Komora nastaviti i u 2019. godini.

- Ovo istraživanje najbolje govori o strukturi crnogorske privrede, gdje je 53,5 odsto preduzeća prijavilo jednog zaposlenog, 31,9 odsto od dva do pet, a svega 14 odsto više od pet zaposlenih. To takođe ukazuje na postojanje aktivnosti u sivoj zoni, koja je najizraženija na tržištu rada. Privredna komora daje punu podršku državnim institucijama u borbi protiv sive ekonomije. Treba sve učiniti kako bi se suzbila, jer privredni subjekti neće moći da izdrže nelojalnu konkurenciju iz sive zone – rekao je Golubović.

Prema njegovim riječima, osim borbe protiv sive ekonomije, jedno od osnovnih zalaganja privrednika je za smanjenje doprinosa na zarade zaposlenih, što bi njihovo poslovanje značajno rasteretilo troškova. Komora će, prema riječima predsjednika, ostati istrajna da se Zakonom o radu omogući poslodavcu jednostavniji raskid ugovora sa zaposlenima, da se iz Predloga Zakona o privrednim društvima ukloni odredba koja propisuje da društva sa ograničenom odgovornošću moraju imati skupštinu, a iz Zakona o reviziji obaveza da postoji revizorski odbor u ovim preduzećima. Komora će u 2019. tražiti izmjenu još nekoliko propisa, kako bi se dobila održiva rješenja u skladu sa potrebama privrede. Između ostalog, tražiće da se nižom stopom PDV-a, od sedam odsto, oporezuju svježa riba, jaja i mesne prerađevine, kao i usluge pripremanja i usluživanja hrane u svim hotelima. Da se preduzeća oslobode poreza na dio dobiti koji reinvestiraju u proširenje kapaciteta i tako doprinose otvaranju novih radnih mjesta, te da se smanji raspon poreza na nepokretnosti za proizvodne objekte, koji po opštinama varira od 0,20 do jedan odsto.

- Poreska uprava želi da bude podrška održivom poslovanju i afirmiše poštovanje propisa, kroz širenje svijesti obveznika o tome. Na tom poslu Privrednu komoru vidimo kao partnera. Crnogorska privreda ima ozbiljan fiskalni potencijal. Poštovanjem propisa, kvalitetnom kontrolom i adekvatnim mehanizmima naplate mogu se ostvariti još bolji rezultati u ovoj oblasti - kazao je direktor Poreske uprave Mugoša.

On je istakao da su značajne rezultate dale sveobuhvatne reforme Poreske uprave, sprovedene u posljednje tri godine prema smjernicama eksperata za fiskalnu politiku i javne finansije Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske komisije, te preporukama Državne revizorske institucije. Ti rezultati se, naglašava, najbolje ogledaju u povećanju efikasnosti naplate poreskih prihoda koja, iz godine u godinu, bilježi trend rasta. Tokom prethodne tri godine, ukupna bruto naplata poreza iznosila je tri milijarde eura, a plan naplate je za isti period premašen za 122 miliona eura. On je prezentovao i efekte primjene Plana za upravljanje poreskim dugom koji je do sada rezultirao smanjenjem njegovog nivoa za više od 167 miliona eura.

- Samo kroz reprogram je naplaćeno 45 miliona eura - kazao je Mugoša.

On je najavio da će se sa ovim mehanizmom otplate dugova nastaviti i ubuduće, ali i da će Poreska uprava intenzivirati predlaganje stečajnog postupka za poreske obveznike kojima su ukinuta rješenja o reprogramu.

- Očekujemo da se nastavi dinamika smanjenja poreskog duga za 15 do 20 miliona eura godišnje – kazao je direktor.

Prema njegovim riječima, u periodu koji slijedi radiće se na legislativi potrebnoj za uspostavljanje Poreske policije, čija će aktivnost značajno doprinijeti većoj disciplini u ovoj oblasti.

Elektronska fiskalizacija, kaže Mugoša, daće dodatni podsticaj na ovom polju. Ona će se implementirati najvjerovatnije fazno, u skladu sa najboljom praksom iz zemalja okruženja, a uz stalnu komunikaciju sa privredom, najavio je on.

Predsjednik Komore Golubović je podržao ovaj, kao i sve projekte koji se tiču borbe protiv sive ekonomije, uz uslov da troškove elektronske fiskalizacije snosi država, na što je direktor Mugoša kazao da će u tom pravcu ići i njegov predlog prema resornom ministarstvu.

- Vrlo smo zainteresovani za sve sugestije privrede, kako bismo poreski sistem učinili što transparentnijim i efikasnijim – zaključio je Mugoša.