You are here

Ranko Nikolić novi predsjednik OU metalurgije

29/03/2018

Ranko Nikolić, izvršni direktor Instituta za crnu metalurgiju u Nikšiću, izabran je za predsjednika Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađvačke industrije Privredne komore Crne Gore, na sjednici 29. marta 2018. godine.

Novi članovi odbora su Živorad Krsmanović, Termoche metalac Nikšić, Vinko Mašković, Areco Sweden Kolašin, Milan Gogić, 7. avgust Podgorica, Goran Ivanović, Metal inženjering Podgorica.

Razvoj i formiranje klastera proizvođača metalanih konstrukcija u građevinarstvu bili su u fokusu Odbora, a razmotrene su i informacije o Zakonu o Privrednoj komori Crne Gore i dualnom obrazovanju, te usvojen Izvještaj o radu za 2017. i Akcioni plan rada za 2018.godinu.

Pored članova Odbora, u radu sjednice su učestovali potredsjednik Privredne komore Danilo Gvozdenović, sekretar organa Komore Lidija Golubović i rukovodilac sektora za edukaciju dr Mladen Perazić, kao i mr Milena Jovetić iz Direktorata za razvoj Ministarstva ekonomije Crne Gore.

Predstavnica Ministarstva Jovetić kazala je da je Strategija za održivi ekonomski rast Crne Gore kroz razvoj klastera u punoj primjeni od 2014. Njena vizija je postizanje ravnomjernijeg regionalnog socio-ekonomskog razvoja zasnovanog na konkurentnosti i jačanju kapaciteta mikro, malih i srednjih preduzeća kroz udruživanje. Govoreći o finansijskoj podršci – Programu podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori, ona je kazala da je njegov budžet za 2018. godinu 150.000 eura. Od 2012. do 2017. godine podržana su 23 klastera. Takođe se osvrnula na IPA projekat „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz razvoj klastera“. Tehničkom podrškom su obuhvaćena četiri klastera: vino, pastrmka, masline i maslinovo ulje i metal. Ona se odnosi se na angažovanje klaster menadžera, organizovanje obuka, studijskih posjeta, obezbjeđivanje učešća klastera na više sajmova i manifestacija, izradu promotivnog materijala, organizovanje promotivnih događaja i izradu sajtova.

Što se klastera proizvođača i prerađivača metala tiče, u početku je brojio pet članova – privednika iz Nikšića, da bi tokom realizacije projekta bio proširen sa još pet iz Podgorice i Danilovgrada. Angažovan je klaster menadžer, pripremljeni Studija o primjeni mjera energetske efikasnosti, brošura klastera, urađen sajt, obzebijeđeno učešće klastera na Sajmu građevinarstva u Budvi, inicirana saradnja sa CRBC i Toscelikom, a uspostavljena sa Port of Adria.

Jovetić je zaključila da su do sada ostvareni rezultati: 32 formalno-pravno registrovana klastera u evidenciji Ministarstva ekonomije (sektorski klasteri), ojačana saradnja članova klastera, unaprijeđeni kapaciteti (posebno u pogledu marketinga/ nabavka opreme) i vidljivost, stvoreni uslovi za sticanje novih parterstava, te ojačani kapaciteti institucija podrške.

Među planiranim aktivnostima su nastavak tehničke i finansijske podrške, aktivnosti na informisanosti privrednih subjekata o benefitima klasterskog djelovanja, formiranje novih i jačanje kapaciteta postojećih klastera, njihovo povezivanje sa naučno-izraživačkim institucijama, jačanje apsorpcione moći klastera i razvoj mađusektorskih/vertikalnih klastera (poljoprivreda i turizam).

Potpredsjednik Danilo Gvozdenović inicirao je sastanak odbora metalurgije i građevinarstva sa komapnijom CRBC na kojem bi bili prezentovani potencijali ova dva sektora kineskom gigantu.

Predstavnica Komore Lidija Golubović prezentovala je novi Zakon o Privrednoj komori. Riječ je o aktu koji afirmiše značaj i rad najstarije poslovne asocijacije u uslovima znatno izmijenjenih društveno ekonomskih okolnosti u odnosu na prije 20 godina kada je usvojen prethodni zakon o Komori. Zakonom su posebno istaknuti ciljevi Komore, prije svega zastupanje i ostvarivanje zajedničkih interesa njenih članica, odnosno cjelokupne crnogorske privrede. Saradnja Komore i državnih organa u vezi sa pitanjima od interesa za privredu je podignuta na veći nivo. Komora predlaže Vladi Crne Gore mjere ekonomske politike i na sjednicama njenih organa pri razmatranju ovih mjera učestvuju predstavnici Vlade. Obaveza je Komore da nadležnom ministarstvu dostavlja mišljenje na propise od značaja za privredu. Jednom godišnje upućuje Vladi analizu poslovanja privrede i primjene propisa od značaja za privredu.

Predstavnik Komore dr Mladen Perazić kazao je da je školske 2017/2018 godine ponovo zaživjelo obrazovanje kod poslodavca - dualni sistem zasnovan na pozitivnim iskustvima zemalja njemačkog govornog područja.

Privredna komora Crne Gore je bila jedan od inicijatora za implementaciju i realizaciju dualnog sistema kod nas. S obzirom da u Crnoj Gori postoji veliki broj privrednih subjekata koji imaju želju, potrebe i kapacitet da učestvuju u kreiranju kvalitetne radne snage kako za svoje potrebe tako i za potrebe tržišta rada u državi, ovaj projekat je izazvao veliku pažnju poslodavaca i želju za učešćem.

Uključenjem u ovaj vid realizacije obrazovanja učenika, poslodavac ima mogućnost da pripremi kadar profila koji odgovara poslovanju njegovog preduzeća i zaposli ga po završetku školovanja.

Praktično obrazovanje kod poslodavca, omogućava učeniku da: razvija primjenjiva znanja, da usvaja vrijednosti odgovarajuće radne kulture, da se brže prilagodjava zahtjevima radnog mjesta i unapređuje znanje i vještine u realnoj sredini, čime se i stvara mogućnost zapošljavanja kod poslodavca kod kojeg se obrazovao.

Ljubiša Đurković iz Toščelika je ukazao na barijere u poslovanju ove kompanije, dok su Slobodan Stanić, Remid Vis i Draško Tomašević, Zip Danilovgrad iskazali potrebu za edukovanim kadrom, te spremnost da se uključe u dualno obrazovanje mladih.

Izvještaj o radu i Akcionom planu predstavio je sekretar Odbora Milenko Perović.