You are here

Razmatra se odlaganje pune primjene Metodologije RAE za još godinu

07/12/2018

Regulatorna agencija za energetiku razmatra mogućnost da se puna primjena Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije odloži za 2020. godinu, a da se naredni period iskoristi za edukaciju korisnika o benefitima koje će njena implementacija donijeti razvoju elektro-energetskog sistema.

Ovo je rečeno na sjednici Odbora udruženja energetike i rudarstva Privredne komore Crne Gore, održanoj 7. decembra 2018. godine, tokom koje je ukazano na potrebe i mogućnosti za optimizaciju korišćenja i razvoja sistema električne energije, te prezentovana uloga Zavoda za zapošljavanje na tržištu rada.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Luka Jovanović, a u radu su, pored članova, učestvovali potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić, članovi Odbora Regulatorne agencije za energetiku Dragutin Martinović, Miroslav Vukčević, rukovoditeljka Službe za energetsko-tehničke poslove regulacije Milica Knežević i samostalni analitičar Igor Malidžan, sekretari odbora udruženja Komore Ranko Vukmirović, Lidija Rmuš, Almer Bećiragić i Marija Milačić, te Aleksandar Rakočević iz Zavoda za zapošljavanje.

Podsjetimo, Metodologija koju je RAE izradila na osnovu Zakona o energetici se u dijelu raspodjele troškova primjenjuje od 1. januara 2017. godine, ali je na inicijativu Privredne komore obračun troškova mrežarinena osnovu ugovorenih snaga nekoliko puta odlagan. Definisani okviri dozvoljenih odstupanja su u cilju postepene optimizacije potreba kupaca, odnosno unapređenje njihovih sposobnosti po pitanju procjene i planiranja sopstvenih potreba, na insistiranje Komore i privrednika, povećani u odnosu na prvobitne i iznose +/-30 odsto.

Na temu optimizacije korišćenja i razvoja sistema električne energije govorila je Milica Kenežević, RAE. Prema njenim riječima, Regulatorna agencija doprinosi ostvarivanju, na najefikasniji način, razvoja sigurnih, pouzdanih i nediskriminatornih sistema orijentisanih na kupca, utvrđuje regulatorno dozvoljene prihode operatora sistema, kao i cijene, rokove i uslove za korišćenje prenosnog i distributivnog sistema električne energije.

- Optimizacijom svojih potreba putem upravljanja energijom/snagom, korisnici mogu izbjeći dodatne troškove za razvoj distributivnog i prenosnog sistema, koje bi snosili –navela je Knežević.

Regulatorne mjere za postizanje ovog cilja su podsticanje korisnika sistema da budu aktivniji u planiranju i ažuriranju svojih potreba, te da pravovremeno i formalno informišu operatora sistema o svojim planiranim potrebama zaključivanjem/izmjenama ugovara o priključenju.

Govoreći o Metodologiji ona je kazala da su pomenute dozvoljene granice definisane kako bi se korisnicima dalo vrijeme da upoznaju svoje potrebe i unaprijede kvalitet planiranja istih.

Metodologija takođe definiše korigovanje cijene za korišćenje sistema ukoliko je maksimalna snaga ostvarena tokom niže dnevne tarife faktorom B (B=0.24). Ova korekcija uzima u obzir sistemska vršna opterećenja i stimuliše korisnike da upravljaju energijom/snagom i rasterećuju sistemsko vršno opterećenje.

Naglašava da primjena Metodologije omogućava stabilnije prihode operatora koji ne zavise od obima električne energije isporučene kupcima, te pravovremene i adekvatnije signale za dalji razvoj distributivnog/prenosnog sistema električne energije. Korisnicima čija je priključna/ugovorna snaga optimalno procijenjena u odnosu na njihove potrebe za električnom energijom, Metodologija omogućava manju cijenu po kWh.

- Broj korisnika priključenih na distributivni sistem kod kojih se snaga mjeri je 31. oktobra 2018. godine iznosio 2.058 od čega je 53,55%, odnosno 1.102 korisnika zaključilo Ugovor o priključenju sa definisanim ugovorenim snagama – navela je Knežević.

Prema njenim riječima, Agencija je donijela Pravila o minimumum kvaliteta isporuke i snabdijevanja električne energije koja predviđaju primjenu finansijskih kompenzacija u drugoj polovini sljedeće godine prema konkretnim kupcima koji su pogođeni nedostatkom kvaliteta i koji imaju zaključene ugovore o snabdijevanju električnom energijom. Ugovor o priključenju između korisnika i operatora sistema, koji prethodi ugovoru o snabdijevanju, definiše niz međusobnih prava i obaveza, poput standarda kvaliteta i ugovornih snaga. Posebnu pažnju treba posvetiti upravo vrijednostima koje se utvrđuju kao ugovorne snage. Analizom dostupnih podataka koji se odnose na priključne i snage ostvarene tokom 2016, 2017. i prve polovine 2018. godine, evidentna je razlika između maksimalnih ostvarenih snaga u odnosu na priključne.

Primjeri odnosa zbira maksimalih snaga ostvarenih tokom posmatranog perioda i zbira priključnih snaga na nivou nekadašnjih lokalnih distribucija: Mojkovac 73% i Bar 37% pokazuju opravdanost primjene Metodologije u cilju optimizacije razvoja elektroenergetskog sistema.

Miloš Bigović iz Elektroprivrede Crne Gore smatra da je Metodologija prepoznala potrebe operatora distributivnog i elektroprenosnog sistema i ukazala na disproporcije između ostvarene i priključne snage kod korisnika.

- Ako stvarate troškove operatorima, morate ih platiti – rekao je Bigović.

Na tom fonu je govorio i Dragutin Martinović, RAE, koji je istakao da ukoliko želimo da razvijamo i održavamo stabilan elektroenergetski sistem shodno potrebama, svi koji ga koriste moraju proporcionalno plaćati troškove.

- Jako je bitno da korisnici optimizuju svoju potrošnju električne energije – smatra Martinović.

Darko Krivokapić iz EPCG je mišljenja da treba raditi na tome da se korisnici stimulišu da tokom noći najviše troše električnu energiju.

- U ovom trenutku na svim računima imamo višu i nižu tarifu što se tiče energije, ali su mrežne usluge fiksne. Zato smatram da treba uvesti da se mrežna usluga dijeli na tarife – rekao je Krivokapić.

Miroslav Vukčević, RAE, objasnio je da mreža specifična jer ima više fiksnih troškova koji ne zavise od trenutka njenog korišćenja, ali da će se razmisliti o Krivokapićevom predlogu.

Lidija Rmuš, sekretarka Odbora udruženja poljoprivrede u Komori, ukazala je da bi primjena Metodologije mogla povećati troškove pekarske industrije što će moguće uticati na rast cijena njihovih proizvoda. Međutim, predstavnica RAE Knežević je istakla da će pekarska industrija, poput ostalih korisnika sličnih potreba za korišćenjem sistema, biti u povoljnijem položaju jer obavlja djelatnost u noćnim satima, odnosno van vršnog opterećenja sistema.

Ivan Saveljić, potpredsjednik Privredne komore, smatra da se proces pune implementacije Metodologije mora okončati na zadovoljstvo svih - operatora i privrede.

- Komora kroz svoj rad zastupa interese cjelokupne privrede, pa i subjekata elektroenergetskog sistema. Cilj nam je stabilnost sistema, korišćenje njegovih kapaciteta, ali moramo riješiti neka specifična pitanja na primjer, dejstva Metodologije na pekarsku industriju i poslovanje sezonskog karaktera. Ovo nije posljednji sastanak u Komori na ovu temu – rekao je Saveljić.

Miroslav Vukčević iz RAE je kazao da se u Agenciji razmatra odlaganje primjene okvira dozvoljenih odstupanja od +-30 odsto.

Dragutin Martinović iz RAE je pozvao privrednike da iskoriste period koji slijedi za edukaciju o benefitima primjene Metodologije, kako bi njena puna implementacija počela za godinu.

Radovan Sinđić, ICM, smatra da je za njih problem da sada predvide utroške snage električne energije te da potpišu ugovor sa operaterom, jer planiraju povećanje proizvodnje koja će osim noću, kao do sada, ubuduće morati da se obavlja i danju, što će povećati potrošnju energije.

Predstavnik RAE, Miroslav Vukčević, je podsjetio da je Agencija upravo zbog ovakvih izazova i vremena neophodnog za unapređenje sposobnosti kupaca po pitanju procjene i planiranja sopstvenih potreba, omogućila ugovaranje snaga na mjesečnom nivou, definisala širi opseg dozvoljenih odstupanja i omogućila promjene ugovorenih snaga jednom godišnje.

Dragan Laketić, CGES, smatra da projektanti često predimenzionišu buduće objekte, a posljedica neadekvatnog projektovanja je neracionalan odnos između priključnih i ostvarenih snaga energije, što ima direktan negativan uticaj na proces planiranja i dinamiku realizacije investicija u elektroenergetski sistem.

Predsjednik Odbora Luka Jovanović zaključio je raspravu najavom da će tokom sljedeće godine u Privrednoj komori biti organizovani skupovi privrednika sa regulatorom na kojima će se do kraja definisati rješenja kako bi Metodologija mogla da bude u punoj primjeni od 2020.

O ulozi Zavoda za zapošljavanje na tržištu rada govorio je Aleksandar Rakočević. On je posebno potencirao posredovanje Zavoda u obezbjeđivanju kadrova kroz procese regrutacije i selekcije, oglašavanje slobodnih radnih mjesta, subvencioniranje poslodavaca za zapošljavanje mladih, starijih i lica sa invaliditetom, podsticanje razvoja preduzetništva i pravnim savjetima, consulting uslugama i anketiranje poslodavaca. Pozvao je privrednike iz sektora energetike i rudarstva da doprinesu kreiranju edukativnih programa Zavoda čime bi doprinijeli većem zapošljavanju u ovoj grani.