You are here

Razmotrena Strategija razvoja MSP 2018-2022

16/10/2018

Na sjednici Odbora udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, održanoj 16. oktobra 2018. godine, prezentovani su Strategija razvoja MSP 2018-2022 i Akcioni plan za njeno sprovođenje kao i Programi podsticaja razvoja biznisa. Usvojena je Informacija o poslovnom ambijentu u sektoru MSP.

Sjednicu je vodio dr Rajko Bujković, predsjednik Odbora, a u radu skupa su, pored članova, učestvovale predstavnice Ministarstva ekonomije Ivana Zečević i Irena Obradović.

Ivana Zečević, načelnica Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća u Direktoratu za investicije, razvoj MSP i upravljanje EU fondovima, kazala je da su ciljevi Strategije razvoja MMSP u Crnoj Gori 2018-2022, unapređenje poslovnog ambijenta pristupa izvorima finansiranja, usklađivanje preduzetničkih kompetencija, znanja i vještina sa potrebama tržišta rada, jačanje konkurentnosti i inovativnosti, promocija socijalnog te preduzetništva mladih i žena. Ona je predstavila programe podrške biznisu koji se odnose na unapređenje inovativnosti u malim i srednjim preduzećima, uvođenje međunarodnih standarda u poslovanje (novina je podrška implementaciji ISO 27000 u turizmu), podsticanje razvoja klastera i prerađivačke industrije, mentoring, te razvoj zanatstva. Ona je kazala da su budžeti ovih programa uvećani za 2019. godinu, biće formiran fond za podršku preduzetništvu u okviru Ministarstva, da će javni poziv po ovim programima biti otvoren sredinom februara i pozvala je privrednike da se pripreme za njihovo korišćenje.

Predstavnik kompanije Simtex Stojan Kralj smatra da je potrebna veća briga države za mikro preduzeća, te da je neohodno unaprijediti međusobnu komunikaciju. Prema njegovim riječima, mikro preduzeća treba da se udružuju u klastere da bi bila konkurentnija naročito za učešće na tenderima koje raspisuje država. I Petar Ćalić iz Dress Pressa smatra da tekstilna industrija ne može biti konkurentna zbog svoje usitnjenosti, te navodi da su nužne subvencije države da bi se stimulisala proizvodnja. Sekretar odbora Veselin Dragićević je kazao da će privreda nastojati da utiče na bolju implementaciju navedenih programa, da se poveća iznos sredstava koji se opredjeljuju, konkretizuje podrška, i da se nedostaci otklanjaju u hodu. Naveo je da projekat biznis zona nije na nivou koji privreda očekuje. Predstavnici Privredne komore, rekao je on, obilaze preduzeća u svim opštinama sa ciljem da se identifikuju nedostaci poslovnog ambijenta, na osnovu čega će biti urađeno istraživanje koje će biti prezentovano na posebnom sastanku u Komori sa premijerom i ministrima. Predsjednik odbora Bujković kazao je da Ministarstvo ekonomije treba da raspiše pozive po programima za 2019. do kraja ove godine, kako bi se privrednici blagovremeno za njih pripremili. On se saglasio da je potrebna podrška države za razvoj konkurentnosti MMSP, te da u okruženju postoje primjeri za to. Radoman Burić, Ralex RRB, pitao je u kojoj mjeri je država spremna da pomogne domaćim preduzećima, naročito imajući u vidu da se preko javnih nabavki značajna sredstva odlivaju u inostranstvo. Predstavnica Ministarstva Zečević kazala je da podrška po klasteru iz navedenog programa iznosi do 10.000 eura za materijalna i nematerijalna ulaganja.

Sekretar Dragićević je predstavio Informaciju o poslovnom ambijentu u sektoru MSP u kojoj je detaljno analizano devet pomenutih programa podsticaja razvoja biznisa. Naveo je da je finansijska podrška obezbjeđena kroz direktne subvencije, refundaciju uloženih sredstava u realizaciju projekata i poreska oslobađanja, a tehnička kroz izradu projektne dokumentacije, pripremu biznis planova, konsultantske usluge i ekspertsku podršku za pripremu aplikacija za pojedinačne programe. Podrška je usmjerena na djelatnosti u sektoru prerađivačke industrije, kao glavnog razvojnog sektora privrede, ali nije izostavljen ni sektor turizma i usluga.

Članovima Odbora upućen je poziv da učestvuju u radu Regionalne konferencije o ekonomiji koju Privredna komora organizuje 25. i 26. oktobra u Budvi.