You are here

Razmotrene pripreme za ljetnju sezonu

26/03/2019

Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva, na sjednici 26. marta 2019. usvojio je Izvještaj o radu za prethodnu godinu. Razmotreni su poslovanje turističkog sektora u 2018. i priprema predstojeće ljetnje turističke sezone.

Raspravljano je o predlozima pravilnika koji definišu: uslove koje moraju ispunjavati uređena i opremljena kupališta na moru, zatim granične vrijednosti i način mjerenja buke unutar i van ugostiteljskih objekata, te upotrebu i uslove koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka. Diskutovano je o sezonskom zapošljavanju u turizmu.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Dragan Purko Ivančević, a u radu su pored privrednika učestvovali Ljiljana Filipović, potpredsjednica Privredne komore Crne Gore, Ćazim Hodžić, direktor Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu i Olivera Brajović, generalna direktorica Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu Ministarstva održivog razvoja i turizma, Željka Radak Kukavičić, direktorica Nacionalne turisticke organizacije, Predrag Jelušić, direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Savo Parača, direktor Uprave za saobraćaj, Vladimir Bulatović, potpredsjednik Opštine Budva, Milanka Baković, generalna direktorica Ministarstva unutrašnjih poslova, dr Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje, prof. dr Ivo Županović sa Fakulteta za menadžment u Herceg Novom, Svetlana Šljivančanin, glavna inspektorka za turizam, predstavnici Zavoda za zapošljavanje, Aerodroma Crne Gore i lokalnih samouprava.

Turistička 2018.

U Informaciji o poslovanju u turizmu za prošlu godinu, navodi se da je prema preliminarnim podacima Monstata, Crnu Goru posjetilo 2.204.408 turista koji su ostvarili 12.927.798 noćenja. Primjetan je trend rasta na mjesečnom nivou, kako u dijelu ostvarenog turističkog prometa u svim vidovima smještaja, tako i u broju turista i ostvarenim noćenjima. Podaci pokazuju da je u 2018. godini ostvareno je 10,2% više dolazaka turista u odnosu na 2017. godinu, dok je broj ostvarenih noćenja viši za 8,2%.

Broj dolazaka stranih turista u 2018. godini veći je za 10,1%, a ostvarenih noćenja za 8,5% u odnosu na 2017. godinu. Od ukupnog broja noćenja, 96,2% ostvarili su strani, a 3,8% domaći turisti. Najviše noćenja bilo je iz Rusije (25,1%), Srbije (24,5%), Bosne i Hercegovine (9,1%), Ukrajine (3,9%), Njemačke (3,6%), Francuske (3,1%), Poljske (2,8%) i Ujedinjenog Kraljevstva (2,6%). Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 25,3% noćenja. Najviše je bilo noćenja u primorskim mjestima (94,9%), glavnom gradu (2,2%), planinskim mjestima (1,7%) i ostalim turističkim mjestima (1,2%).

Tokom 2018. godine Aerodromi Crne Gore registrovali su povećanje broja aviona za 8,16% kao i putnika za 12,72 % u odnosu na 2017. godinu. Nacionalni parkovi bilježe povećanje posjete za 38 % i prihoda za 35 %. Na drumskim graničnim prelazima zabilježeno je povećanje broja motornih vozila za 7,77 %, kao i putnika za 9,99% u odnosu na 2017.  U 2018. godini u teritorijalno more Crne Gore ušlo je 424 kruzera sa 506.198 putnika, zatim 4.710 stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, što je za 2,4% više u odnosu na 2017. godinu.

Zimski skijaški turistički centri su tokom prva tri mjeseca 2018. godine zabilježili veoma dobru posjetu, a zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima i velikim sniježnim pokrivačem sezona je trajala do 15. aprila 2018. godine. Takođe, centralni i primorski region su zabilježili pozitivne rezultate, kako u broju turista tako i ostvarenih noćenja, čemu je doprinijelo unapređenje ponude u svim segmentima neophodnim za kvalitetno odvijanje turističke sezone

Procjenjeno je da su u 2018. godini prhodi od turizma iznosili 1.000,04 miliona eura. Prema procjenama Svjetskog savjeta za putovanja i turizam, za naredni desetogodišnji period očekuje se prosječan godišnji rast po stopi od 3,9 %.

Priprema za ljetnu sezonu

Govoreći o pripremama za ljetnju sezonu, predsjednik Odbora Dragan Purko Ivančević je naglasio da je ove godine donijet novi plan privremenih objekata čija će realizacija u značajnoj mjeri doprinijeti da se uklone problemi koji su opterećivali crnogorsku turističku destinaciju.

- Ovim se daje snažan doprinos mediteranskim vrijednostima crnogorske turističke destinacije – rekao je Ivančević.

On dodaje da tek predstoji uklanjanje pojedinih privremenih objekata, kao i aktivnosti nadležnih organa javne uprave na uređenju tih lokacija. Dodaje da je veoma bitno razgovarati i o radovima na putnoj i stanju komunalne infrastrukture, što su takođe preduslovi za nesmetano odvijanje sezone.

Mićo Blagojević, Etno selo Montenegro, ukazao je na neophodnost sanacije putnog pravca Plužine Šćepan Polje, koji je prema njegovim riječima, „saobraćajnica visokog rizika“.

Tomo Knežević, Lipska pećina, smatra da dobri rezultati u turizmu zavise i od stabilne bezbjednosne situacije, te da se ne smije narušiti dobra slika koju Crna Gora ima u ovom smislu.

Dr Boban Mugoša, Institut za javno zdravlje, smatra da su bezbjednost prostora, hrane i vode elementarni preduslovi dobre sezone. Prema njegovim riječima, turistički objekti moraju ispunjavati međunarodne standarde i zato je predložio da se u Komori organizuje sastanak sa hotelijerima na kojem bi ih predstavnici Instituta upoznali sa zahtjevima EU koji se odnose na bezbjednost smještajnih uslova, hrane i vode.

Neda Bokan, Turistička agencija Explorer ukazala je na tri problema koji opterećuju našu destinaciju, a riječ je o smetlištima, nelojalnoj konkurenciji i građevinskim radovima tokom sezone. Predložila je da se kreira aplikacija preko koje bi turisti i građani mogli da alarmiraju nadležne u vezi sa divljim deponijama.

Predjsednik Odbora se saglasio da je regulisanje problema divljih deponija veoma bitno za rezultate u turizmu. Što se nelojalne konkurencije tiče, koja je naročito zastupljena u izletničkom turizmu, najavio je organizovanje tematske sjednice ovog odbora.

Željko Cicović, Hotel Budva, smatra da problem nijesu u toj mjeri nelegalni objekti kao što je nedosljedno odlučivanje u vezi sa njima. Predsjednik Ivančević i potpredsjednik Opštine Budva Vladimir Bulatović, su ocijenili da potpis da se ne uklone obližnji privremeni objekti koji stvaraju veliku buku „diskriminišu napore hotelijera“ .

- Svi privremeni objekti, njih 270, su uklonjeni sa opštinskog zemljišta, a ostali su oni koji su na privatnom posjedu  - rekao je Bulatović.

On je naglasio da kapaciteti Doma zdravlja u Budvi nijesu adekvatni broju i potrebama turista koji posjećuju prijestonicu crnogorskog turizma, pa je predložio da se obnovi rad ambulanti na Svetom Stefanu, Pržnu i Petrovcu. Ukazao je da je promjenom režima saobraćaja potrebno riješiti zagušenje koje se javlja na putu Tivat - Budva.

Savo Parača, direktor Uprave za saobraćaj, istakao je opredijeljenost Vlade da se putna infrastruktura podigne na viši nivo. On je predstavio projekte na modernizaciji 300 kilometara magistralnih i regionalnih puteva koji će doprinijeti boljoj povezanosti turističkih odredišta.

- Uz pomoć sredstava EBRD i Evropske investicione banke na pragu smo intenzivnih aktivnosti na putnoj mreži – rekao je Parača.

Nastojaće se da što manje radova bude u glavnoj turističkoj sezoni kako bi se omogućio nesmetan protok saobraćaja. Govoreći o radovima u Donjoj Gorici, Parača je najavio da oni treba da budu okončani oko 1. maja i time će cijela saobraćajnica Podgorica - Budva biti modernizovana. Pomenuo je među realizovanim i planiranim, radove na putnim pravcima Ilijino Brdo - Vilusi, Petrovići - Vraćenovići, Kolašin - Jezerine - Berane, bulevar od Podgorice prema Tuzima i druge. On je kazao da je put Plužine - Šćepan Polje u izuzetno lošem stanju, te da je urađen veoma skup projekat za revitalizaciju tog putnog pravca, vrijedan oko 120 miliona eura za 20 km puta.

Predrag Jelušić, direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom kazao je da je 3,9 miliona eura opredijeljeno za investicije u zoni morskog dobra od čega 1,7 miliona za tehničko održavanje.

On naglašava da oni objekti koji nijesu u planu za period od 2019 do 2023. treba da budu uklonjeni. Morsko dobro je uputilo inicijativu za uklanjenje tih objekata resornoj inspekciji – za 60 u Budvi, 20 u Ulcinju, 17 u Baru i 15 u Herceg Novom.

On je kazao da Morsko dobro realizuje brojne projekte u skoro svim primorskim opštinama.

Ovo preduzeće se priprema da na jesen otpočne realizaciju projekta vrijednog 5,2 miliona eura kojim će biti uređen trg i šetalište u Sutomoru površine 26.000 kvadrata, čime će se potpuno vizuelno i funkcionalno izmijeniti taj prostor.

Glavna inpektorka za turizam Svetlana Šljivančanin je kazala da će prioriteti njihovog rada tokom predstojeće sezone biti suzbijanje sive ekonomije i zaštita korisnika usluga. Sa pojačanim nadzorom kreću od 1. maja a intenziviraće aktivnosti od 8. juna.

Direktorica NTO Željka Radak Kukavičić ocjenjuje da je svake godine kvalitet turističkog proizvoda Crne Gore na višem nivou.

- Ovog vikenda počinje turistička predsezona. Sve nadležne institucije iz oblasti turizma učiniće sve da imamo progres u kvalitetu ponude – rekla je ona, podsjećajući na brojne aktivnosti NTO na promociji crnogorske destinacije.

Smatra da su najveći izazovi za sezonu komunalna higijena zbog čega je neophodno ukloniti divlje deponije i spriječiti njihovo ponovno nastajanje.

- Potreban je koordinirani nastup državnih i lokalnih institucija kako bismo suzbili sivu ekonomiju  - naglasila je Radak Kukavičić.

Milanka Baković, generalna direktorica je istakla spremnost Ministarstva unutrašnjih poslova da na najbolji način doprinese uspješnoj turističkoj sezoni. Korak u tom pravcu je efikasnije izdavanje dozvola za rad stranaca, čemu doprinosi nova regulativa koja uređuje ovu oblast. Izmjenama Zakona o strancima sada se dozvole izdaju po djelatnostima, a ne zanimanjima, i ne traži se akt o sistematizaciji, čime se izašlo u susret zahtjevima turističke privrede. Za boravak i rad stranaca u 2019. godini utvrđena je kvota od 20.454 dozvole, dok je 5.000 dozvola u rezervi kod Ministarstva rada za dodatno raspoređivanje, tokom godine, u skladu sa potrebama tržišta rada.

Ćazim Hodžić, direktor Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu pri resornom Ministarstvu izrazio je očekivanje da će ovogodišnji rezultati u turizmu biti bolji nego u 2018. godini. Optimizam u tom pravcu ulivaju rezultati postignuti tokom zime, kada je zabilježeno osam odsto više gostiju i veći broj noćenja za šest odsto. Ministarstvo će, najavio je Hodžić, formirati poseban tim koji će pratiti odvijanje predstojeće turističke sezone.

Ocijenio kao vrlo interesantan predlog predstavnice TA Explorer o uvođenju aplikacije koja će doprinijeti boljem reagovanju protiv divljih deponija, te predložio, kao još jedan od mehanizama u tom pravcu, ranije otpočinjanje i duže trajanje akcije „Neka bude čisto“, koja bi se odvijala od aprila do novembra.

Pravilnik o kupalištima

Predrag Jelušić je ocijenio da predloženi pravilnik koji definiše uslove koje moraju ispunjavati uređena i opremljena kupališta predstavlja korak naprijed ka većem redu u njihovom radu i korišćenju plažnog mobilijara.

Pravilnik kupališta prema namjeni razvrstava na hotelsko, javno, kupalište posebne namjene i bazensko. Među javnim su prepoznate i kategorije poput sportskog, rekreativnog i adrenalinskog, kupališta za ronioce, kite/wind surfing, organizaciju zabava i vjenčanja, kao i ona za kupače sa kućnim ljubimcima.

- Vjerujemo da ćemo impementacijom ovog pravilnika podići standarde u radu kupališta – rekao je Jelušić i naveo da će se potpisivati ugovori sa zakupcima na period od pet godina.

On je najavio da poslije 17 časova neće biti naplaćivanja plažnog mobilijara.

Dr Boban Mugoša je ocijenio da je jako bitno da se adekvatno uredi rad kupališta koja treba da imaju higijenski ispravnu vodu na tuševima, te da se za tu svrhu ne smije koristiti bunarska.

Igor Vujošević, Astorija grupa, smatra da nije dobro rješenje da polovina plaže ne bude pod mobilijarom. On vjeruje da je bolje da se kompletne plaže daju pod zakup, a odrede druge koje će biti besplatne. Na taj način, kaže on, podigao bi se nivo turističke ponude.

Sa njime se nijesu saglasili predstavnik Opštine Budva Bulatović i Morskog dobra Jelušuć, ocijenivši da su plaže javno dobro, te da bi predloženo rješenje vodilo segregaciji gostiju.

Odbor je razmotrio Predlog pravilnika kojim se propisuju granične vrijednosti nivoa buke za sve vrste ugostiteljskih objekata, način njenog mjerenja unutar i van ugostiteljskih objekata, te upotreba i uslovi koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka. U ovom dokumentu se između ostalog navodi da ugostiteljski objekat koji se nalazi u zgradi treba da ima zvučnu zaštitu/izolaciju, kojom se obezbjeđuje zaštita od buke za stanare koji žive u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta, odnosno za goste koji koriste usluge smještaja, u skladu sa propisom o tehničkim zahtjevima za zvučnu zaštitu zgrade od buke.

Nivo buke iz ugostiteljskog objekta na otvorenom (plažni bar, otvoreni šank i drugi privremeni i pokretni objekti) ne smije da prekorači graničnu vrijednost utvrđenu propisom o zaštiti od buke u životnoj sredini.

Nivo buke iz ugostiteljskog objekta koji se nalazi van naseljenog mjesta ne smije da prouzrokuje povećanje granične vrijednosti nivoa buke u akustičnoj zoni sa kojom se graniči.

Aktivnosti ZZZCG

Tokom 2019. godine aktivnosti ZZZCG biće usmjerene ka većem zapošljavanju sezonske radne snage. Intenzivno će se raditi na identifikovanju potreba poslodavaca za kadrom i predstavljanju programa koje realizuje.

Zavod je planirao da, u saradnji sa partnerima, organizuje društveno korisne programe u oblastima od javnog interesa čijom realizacijom će se doprinijeti adekvatnoj pripremi crnogorskih opština za turističku sezonu, unapređenju imidža Crne Gore kao ekološke države i turističke destinacije i podizanju kvaliteta turističkog proizvoda u Crnoj Gori.

Između ostalog, planirana je realizacija Projekta »Neka bude čisto« za 2019. godinu, kao i ostalih društveno korisnih programa javnog rada. Planirana sredstva za finansiranje javnih radova kojima će se obuhvatiti oko 250 nezaposlenih lica iznose 400.000 eura. Javni radovi će se sprovoditi u prosječnom trajanju od pet mjeseci, odnosno do početka i tokom ljetnje turističke sezone. U saradnji sa organizatorima obrazovanja odraslih, realizovaće programe obrazovanja i osposobljavanja za 400 nezaposlenih lica koja će na ovaj način steći stručne kvalifikacije potrebne za zapošljavanje u turizmu i ugostiteljstvu i drugim povezanim područjima rada. Planirana sredstva za finansiranje programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih iznose 400.000 eura.

trace affiliate link | GOLF NIKE SHOES