You are here

Razmotreni planovi za unapređenje infrastukture

07/04/2017

Odboru udruženja građevinarstva i industrije građevinskih materijala na sjednici održanoj 7. aprila 2017. predstavljeni su planovi i aktivnosti Direkcije za saobraćaj i Agencije za izgradnju Podgorice za tekuću godinu. Prezentovan je i portal za povezivanje i unapređenje saradnje između škola i preduzeća.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Milan Božović, a u radu su pored članova učestvovali potpredsjednik Privredne komore Stanko Zloković, direktor Direkcije za saobraćaj Vlade Crne Gore Savo Parača, pomoćnica direktora za tehničke poslove Agencije za izgradnju Podgorice Snežana Adžić, te Dušan Bošković iz Centra za stručno obrazovanje.

- U 2017. godini Direkcija za saobraćaj će rekonstruisati do 85 kilometara magistralne i regionalne putne mreže. Sve poslove na putevima za sada radi domaća građevinska operativa – kazao je Savo Parača.

On je predstavio i projekte čija je realizacija planirana do 2019. godine. Riječ je o izgradnji saobraćajnice Vrulja – Mijakovići i rekonstrukciji puteva: Berane – Petnjica, Pljevlja – Metaljka, Krstac – Ivanova Korita Pljevlja –Mihajlovica, Barski most – Bijelo Polje, Danilovgrad – Podgorica sa izgradnjom bulevara, Tivat – Jaz sa izgradnjom bulevara, Rožaje – Špiljani, Mojkovac – Ribarevine, Rožaje – Berane – Ribarevine, Budva – Bar, dionica Kamenovo – Petrovac i Petrovac – Bar.

Prema njegovim riječima, Program Direkcije obuhvata rekonstrukciju 220 kilometara magistralnih puteva na najvažnijim putnim pravcima, 36 mostova, 22 tunela, a biće izgrađena i dva bulevara. Vrijednost radova je 120 miliona eura i planirano je da se po trećinu finansira iz budžeta, sredstvima Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

- Ozbiljna barijera za realizaciju ovih programa je Zakon o javnim nabavkama koji se ne bavi suštinskim pitanjima već formalnim stvarima – rekao je Parača.

Dodao je da problemi postoje i u primjeni Zakona o eksproprijaciji i gradnji.

Članovi Odbora su konstatovali da je, zahvaljujući Direkciji, napravljen „ogroman iskorak“ što se tiče kvaliteta putne infrastrukture.

- Da nije bilo prepreka u vezi sa tenderskim procedurama rezultati bi bili još bolji. Potrebno je da zajedničkim snagama utičemo da se promjene svi propisi koji otežavaju poslovanje. Otklanjanjem barijera koje stoje na prutu intenzivnog razvoja možemo povećati BDP i smanjiti spoljnotrgovinski deficit – smatra Miodrag Vučetić iz „Fidije“.

Mile Gujić, Normal Company, smatra da je potrebno da privreda više učestvuje u izradi zakona koji uređuju ovu oblast.

Potpredsjednik Komore Zloković je pojasnio da je Zakon o javnim nabavkama tema gotovo svih skupova u ovoj instituciji. On je obavjestio članove Odbora da će novi zakon biti donijet 2018, a da je na inicijativu privrede predviđeno da ove godine, po hitnom postupku budu usvojene izmjene i dopune postojećeg koji će eliminisati ključne barijere.

Predsjednika Odbora Božovića zanimala je izgradnja bulevara od Danilovgrada do Podgorice, na što je dobio odgovor da je početak radova predviđen za kraj ove ili početak naredne godine.

Sekretara Odbora Balšu Rakčevića interesovalo je da li su u planu radovi na dionici Nikšić-Čevo-Cetinje, na što je odgovoreno da će uskoro biti raspisan tender za projektovanje dionice,zatim šta je sa putem Cetinje-Njeguši (krenulo se u, kako je Parača kazao, ozbiljnu rekonstrukciju koja će rezultirati „izvanrednim regionalnim putem), te da li postoji interesovanje privatnih kompanija za uspostavljanje privatno-javnih partnerstava na projektima rekonstrukcije, na što je dobio negativan odgovor jer zakon zabranjuje dodjelu koncesija na ove pravce.

Snežana Adžić iz Agencije za izgradnju Podgorice je kazala da je njihov budžet do šest miliona eura godišnje pomoću kojih realizuju osnovne djelatnosti: uređivanje građevinskog zemljišta, izgradnju i rekonstrukciju putne mreže na području glavnog grada, kao i poslovnih prostora, te programa u oblasti investicija.

Među najznačajnije projekte ona je pomenula izgradnju zgrade Gradskog pozorišta, izgradnja trga kod stadiona, opremanje lokacija u Bloku 6, na Zabjelu i kod Ljubovića, rekonstrukciju Kuće Rista Stijovića, izgradnju Podgoričke knjižare.

Među najznačajnijim aktivnostima Agencije u 2017.godini, kako je navela Adžić je nastavak opremanja lokacija investitorima koji su platili naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Vrijednost tih radova je oko 2,5 miliona eura.

Realizacijom projekata predviđenih na saobraćajnoj infrastrukturi u Podgorici, a koji su u različitim fazama, stvorio bi se bulevarski prsten koji bi značajno rasteretio centar grada, kazala je ona.

- Glavni problem sa kojim se Agencija susrijeće je predugo rješavanje imovinsko pravnih sporova. Imamo preko tri miliona ugovorenih poslova koji čekaju na realizaciju zbog ovih sporova. problematične su i česte izmjene propisa koji se odnose na gradnju jer usklađivanje sa njima iziskuje velika sredstva – rekla je Adžić.

Predsjednik Božović je apelovao na Agenciju da prilikom projektovanja predvidi upotrebu građevinskih materijala domaćih proizvođača te da se prilikom izvođenja radova prednost da crnogorskoj operativi.

Dodala je da je zbog radikalnih izmjena koje je pretrpio Zakon o gradnji potrebno ovaj dokument vratiti na javnu raspravu.

Dušan Bošković iz Centra za stručno obrazovanje predstavio je portal obrazovanjeiprivreda.me. Riječ je o servisu koji je podjednako značajan za obrazovanje i privredu jer objedinjava značajne informacije za obje oblasti.

Pod tačkom razno, privrednici su raspravljali o najavi Predloga Zakona o planiranju i izgradnji. Navedeno je da je Zakon od velikog značaja za Odbor i da mu u narednom periodu treba posvetiti pažnju kroz Okrugli sto na kom bi bile pozvane kompanije i resorno Ministarsvo i gdje bi se još jednom otvorila rasprava o predmetnom Zakonu.

Izdvajamo