You are here

Razmotreni zakoni o apotekarskoj djelatnosti i kozmetičkim proizvodima

24/04/2019

Koordinacioni odbor farmaceutske i medicinske privrede Privredne komore Crne Gore razmotrio je Zakon o apotekarskoj sjednici i Zakon o kozmetičkim proizvodima, na sjednici u proširenom sastavu 24. aprila 2019. godine.

Sjednicu je vodio potpredsjednik Privredne komore Danilo Gvozdenović, a u radu su pored članova učestvovali i predstavnice Ministarstva zdravlja Slađana Pavlović, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa i Slavojka Šuković, načelnica Direkcije za harmonizaciju propisa.

Zakon o apotekarskoj djelatnosti i Zakon o kozmetičkim proizvodima usvojeni su na 4. Sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini.

Obavljanje apotekarske djelatnosti se prvi put uređuje posebnim zakonom u Crnoj Gori. Njime će se urediti način organizovanja i obavljanja apotekarske djelatnosti, kao dijela zdravstvene zaštite, u cilju pune kontrole kvaliteta i bezbjednosti ljekova i obavljanje farmaceutskih usluga, odnosno snadbijevanje stanovništva ljekovima, bolja dostupnost, tržišna isplativost, jednaki uslovi za pružaoce farmaceutskih usluga, kao i transparentan rad apoteka. Priprema zakona o apotekarskoj djelatnosti odvijala se uz ekspertsku podršku Svjetske zdravstvene organizacije. U tom procesu učestvovali su eksperti iz Slovenije, Hrvatske i Malte.

Zakonom se propisuje obavljanje apotekarske djelatnosti u skladu sa načelima poštovanja ljudskih prava, pravičnosti, dostupnosti, kontinuiranosti, stalnog unapređenja kvaliteta i bezbjednosti i efikasnosti, kao i u skladu sa principima Dobre apotekarske prakse.

Na sjednici je predloženo imajući u vidu da je od velike važnosti dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima, a da kako zbog manjeg profita, tako i zbog deficita ove radne snage nemoguće imati apoteke u nekim manjim gradovima i mjestima u državi,  država subvencionira rad apoteka na sjeveru, koje bi tako mogle da izdvajaju i veća sredstava za angažovanje farmaceuta. Prema podacima Farmaceutske komore, u Crnoj Gori je prošle godine bilo 547 aktivnih farmaceuta, ipak evidentan je deficit ove radne snage. Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 12 mjeseci od dana na stupanju ovog zakona, a apoteke koje obavljaju apotekarsku djelatnost dužne su da usklade organizaciju i način rada sa odredbama ovog zakona u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu istog.

 Takođe je ukazano da je podzakonskim aktom neophodno propisati da se lijek može izdavati na osnovu izvještaja ljekara specijaliste, što je naročito značajno i zbog turista koji u Crnoj Gori nemaju izabrane doktore. Iz Ministarstva je navedeno da se razmatra mogućnost regulisanja ovog pitanja podzakonskim aktom. Privrednici su tražili i da sve novootvorene apoteke budu automatski uključene u mrežu apotekarskih ustanova, a iz Ministarstva pojašnjavaju da to nije predmet ovog Zakona već onog o zdravstvenom osiguranju. Govoreno je i o mogućnosti da se reguliše i promet ljekova putem interneta, na što je negativno odgovoreno iz razloga zaštite zdravlja crnogorskog stanovništva. Danom ulaska u EU biće jači mehanizmi kontrole prometa pa će i ovaj vid prodaje najvjerovatnije biti omogućen.

Zakonom o kozmetičkim proizvodima takođe se prvi put posebno uređuje njihova proizvodnja i promet u Crnoj Gori. Njime će se urediti vrste i dozvoljene, odnosno nedozvoljene supstance kozmetičkih proizvoda namijenjene za kontakt sa tijelom, u cilju zaštite zdravlja ljudi i izvršiti usklađivanje sa odgovarajućim propisima Evropske unije u ovoj oblasti.

Zakonom se propisuju zahtjevi koje moraju da ispunjavaju kozmetički proizvodi koji se stavljaju na tržište, obezbjeđivanje i procjena njihove bezbjednosti, informisanje i razmjena informacija o bezbjednosti, kao i pojavi neželjenih dejstava koji nastupaju usljed njihove upotrebe.

Svaki kozmetički proizvod koji se stavlja na tržište mora da bude proizveden u skladu sa principima Dobre proizvođačke prakse i označen podacima koji se odnose na proizvođača, sadržaj u momentu pakovanja, najkraći rok trajanja, posebne mjere opreza kojih se treba pridržavati prilikom korišćenja, serijski broj proizvodnje ili referentni broj za identifikaciju kozmetičkog proizvoda, namjenu kozmetičkog proizvoda i njegov sastav.

Prema ovom Zakonu, za bezbjednost i usklađenost kozmetičkog proizvoda odgovorni su svi u lancu, s akcentom na proizvođača, distributera, uvoznika i zastupnika.

Ocjenjuje se da se uređivanjem ove oblasti sprječava svaka zloupotreba i dovođenje u zabludu potrošača, u smislu prezentovanja, budući da se propisuje zabrana reklamiranja kozmetičkih proizvoda da posjeduju svojstva koja zapravo nemaju.