You are here

Razvoj po uzoru Pulje

17/06/2014

Okrugli sto „Uspjeh lokalnog ekonomskog razvoja Pulja regiona u Italiji” održan je danas u Privrednoj komori Crne Gore. Skup je organizovan u okviru projekta „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz razvoj klastera“ koji, u saradnji sa Komorom, realizuje Ministarstvo ekonomije, Organizacija Ujedinjenih Nacija za Industrijski Razvoj (UNIDO) i program Ujedinjenih Nacija za Razvoj (UNDP). Učesnici na skupu bili su predstavnici međunarodnih organizacija, resornih ministarstava, javnog sektora, univerziteta i privrednici.

Predstavnici privrede i institucija upoznati su sa najboljim praksama u povezivanju klastera turizma i poljoprivrede koje su doprinijele značajnom ekonomskom razvoju regiona Pulja u Italiji.

- Na inicijativu Organizacije UN za industrijski razvoj (UNIDO) Privredna komora je veoma rado prihvatila suorganizaciju današnjeg događaja, budući da je sagledavanje iskustava u razvoju regije Pulja kroz klastersko povezivanje poljoprivrede i turizma mogući uzor i za privredu u našoj zemlji. Komora predano radi na povezivanju poljoprivrede i turizma, kako kroz organizovanje susreta proizvođača i hotelijera, tako i kroz projekat Dobro iz Crne Gore koji u osnovi ima bolje pozicioniranje domaćih proizvoda i jačanje identiteta zemlje kroz intenzivniju ponudu onog po čemu možemo biti prepoznatljivi - vina, vode, pršute, sireva i drugih proizvoda koji mogu doprinijeti prepoznatljivosti turističke ponude. Sedamnaest današnjih nosilaca znaka i njihovih 79 proizvoda mogu činiti svojevrsni klaster koji se može razvijati u funkciji turističke ponude – rekla je potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović.

Nina Vujošević, Direktor direktorata za razvoj u Ministarstvu ekonomije Crne Gore, navela je kao važan dokument Strategiju za održivi ekonomski rast Crne Gore kroz uvođenje klastera za period 2012-2016. godine koju je Vlada donijela 2012. godine a čiji je cilj da kroz ravnomjerniji regionalni društveno-ekonomski razvoj, doprinese povećanju konkurentnosti odnosno povećanju izvoza, supstituciji uvoza i povećanju zaposlenosti kroz otvaranje novih radnih mjesta. Ministarstvo ekonomije kao važne izvore za povezivanje malih i srednjih preduzeća u klastere vidi EU fondove, a jedan od njih je projekat „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz razvoj klastera“ u okviru kojeg su prepoznata 4 klastera: klaster proizvođača ribe iz Berana i Bijelog Polja, klaster proizvođača maslinovog ulja iz Bara i Ulcinja, zatim proizvođača vina iz Podgorice i Danilovgrada i klaster iz oblasti metaloprerađivačke industrije iz Nikšića. Jedna od aktivnosti u okviru ovog projekta usmjerena je na sagledavanje stepena povezanosti turizma i poljoprivrede i mogućnost njenog daljeg jačanja.

O faktorima koji su doveli do razvoja regiona Pulja – nekada jednog od najsiromašnijih u Italiji (politikama razvoja na lokalnom nivou, klaster inicijativama, razvoju turističke ponude kao pokretačkom faktoru poljoprivredne proizvodnje, inovacijama i brendiranju) govorio je Francesco Prota, UNIDO Ekspert i predavač na Ekonomskom univerzitetu u Bariju. On je govorio i o stanju sektora vina i maslinovog ulja regiona Pulja sa fokusom na sinergijske akcije (dinamiku klastera, formiranje konzorcijuma proizvođača, povećavanje vrijednosti lokalnim proizvodima kroz brendiranje i povezivanje sa turističkim sektorom). Uslijedila je diskusija o tome kako lekcije naučene od regiona Pulja primijeniti na lokalnom nivou i uvezati turistički i agro sektor, a sve u cilju unapređenja konkurentnosti MSP, uspješnijeg povezivanja poljoprivrede i turizma i ukupnog privrednog razvoja.