You are here

Rezultati III Javnog poziva u okviru projekta “Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”

05/10/2018

Privredna komora Crne Gore je objavila 13. aprila 2018. godine III Javni poziv za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose  ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore.  Sredstva opredijeljena ovim Javnim pozivom namijenjena su za sufinansiranje troškova nabavke i instalacije nove opreme (postrojenja, rasvjeta, sistemi grijanja i hlađenja, solarni paneli/fotonaponske ćelije, vozila itd.) i izvođenja građevinskih radova na objektima (izgradnja i rekonstrukcija).

U predviđenom roku, do 14. maja 2018. godine, na III Javni poziv je pristiglo ukupno 10 predloga projekata, od čega je 5 iz privatnog i 5 iz javnog sektora. U skladu sa kriterijumima poziva, Komisija za ocjenu i odabir projekata donijela je odluku da se finansijski podrže 5 projekta, sa ukupno 24.496,32 eura.

Zbog nedovoljno pristiglih prijava Javni Poziv je bio otvoren u kontinuitetu sve dok se preostala sredstva nisu utrošila. Komisija za odabir projekata je zasijedala periodično u zavisnosti od pristiglih projekata i donijela odluku da se finansijski podrže još 4 projekta kojim se zaključuju opredijeljena sredstva kroz ovaj Javni poziv.

Privredna komora je sa podnosiocima predloga projekata, kojima su na osnovu Javnog poziva odobrena sredstva, zaključila ugovore kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora, postupak Izvještavanja i dr. bespovratna sredstva, do maksimalnog iznosa sufinansiranja prihvatljivih troškova, isplaćuju se nakon završetka projekta.

Javni poziv se realizuje u okviru projekta „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”, koji u partnerstvu sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a finansira Globalni fond za životnu sredinu.  Cilj projekta je smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte (prvenstveno CO2) u sektoru turizma i negativnog uticaja na životnu sredinu kroz: podršku transformaciji turističke ponude i jačanje međunarodne pozicije Crne Gore kao zelene destinacije, povećanje nivoa efikasnog korišćenja energije, promovisanje održivog prostornog planiranja i razvoja održivih vidova transporta, uspostavljanje finansijskih mehanizama za podršku mjera ublažavanja klimatskih promjena u turizmu i edukaciji javnosti i promovisanje principa niskokarbonskog/održivog turizma.

Listu odabranih projekata za sufinansiranje kroz Javni poziv možete preuzeti ovdje.