You are here

Rezultati III Javnog poziva u okviru projekta “Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”

27/06/2018

Privredna komora Crne Gore je objavila 13. aprila 2018. godine III Javni poziv za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore.  Sredstva opredijeljena ovim Javnim pozivom namijenjena su za sufinansiranje troškova nabavke i instalacije nove opreme (postrojenja, rasvjeta, sistemi grijanja i hlađenja, solarni paneli / fotonaponske ćelije, vozila itd.) i izvođenja građevinskih radova na objektima (izgradnja i rekonstrukcija).

U predviđenom roku, do 14. maja 2018. godine, na III Javni poziv je pristiglo ukupno 10 predloga projekata, od čega je 5 iz privatnog i 5 iz javnog sektora. Za prijavljene projekte ukupne vrijednosti 1.744.268,06 eura, tražena je finansijska podrška u iznosu od 362.481,32 eura.

U skladu sa kriterijumima poziva, Komisija za ocjenu i odabir projekata donijela je odluku da se finansijski podrže 5 projekta, sa ukupno 24.496,32 eura.

Privredna komora je sa podnosiocima predloga projekata, kojima su na osnovu Javnog poziva odobrena sredstva, zaključila ugovore kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora, postupak izvještavanja i dr. Bespovratna sredstva, do maksimalnog iznosa sufinansiranja prihvatljivih troškova, isplaćuju se nakon završetka projekta.

Javni poziv se realizuje u okviru projekta „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”, koji u partnerstvu sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a finansira Globalni fond za životnu sredinu.  Cilj projekta je smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte (prvenstveno CO2) u sektoru turizma i negativnog uticaja na životnu sredinu kroz: podršku transformaciji turističke ponude i jačanje međunarodne pozicije Crne Gore kao zelene destinacije, povećanje nivoa efikasnog korišćenja energije, promovisanje održivog prostornog planiranja i razvoja održivih vidova transporta, uspostavljanje finansijskih mehanizama za podršku mjera ublažavanja klimatskih promjena u turizmu i edukaciji javnosti i promovisanje principa niskokarbonskog / održivog turizma.

Javni Poziv je otvoren u kontinuitetu sve dok se preostala sredstva ne utroše. Komisija za odabir projekata će zasjedati periodično u zavisnosti od pristiglih projekata.

Listu odabranih projekata za sufinansiranje kroz Javni poziv možete preuzeti ovdje.