You are here

Sa predstavnicima OEBS-a

21/02/2014

U četvrtak, 20. februara 2014. godine, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, održan je sastanak izmedju g-đe Lie Magnaguagno, šefice Sekcije za demokratizaciju u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori sa saradnicima i Pavla D. Radovanovića, generalnog sekretara Privredne komore Crne Gore. Cilj sasatanka je bio upoznavanje sa aktivnostima organizacija i indetifikovanje oblasti buduće saradnje.

Generalni sekretar Pavle D. Radovanović upoznao je predstavnike OEBS-a sa organizacijom Komore i njenim aktivnostima na unapređenju poslovnog ambijenta kao što su organizovanje sajmova, poslovnih foruma, seminara i obuka za privrednike. Ukazao je na ulogu koju Komora ima u oblasti Evropskih integracija. Prisutne je upoznao i sa projektima koje Komora realizuje u saradnji sa međunarodnim organizacijama.

G-đa Magnaguagno je istakla da su aktivnosti u oblasti dobrog upravljanja i zaštite životne sredine upravo dijelovi programa demokratizacije Misije OEBS-a u Crnoj Gori a koji su, po njenom mišljenju, najbliži djelatnostima Komore.

Tokom sastanka su i žensko preduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje kompanija prepoznati kao moguća oblast buduće saradnje Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Privredne komore Crne Gore.