You are here

Sastanak sa direktorom Cofacea

15/03/2019

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović i direktor bonitetne kuće Coface za Srbiju i Crnu Goru Đorđe Živanović potpisali su 15. marta 2019. godine Aneks opšteg ugovora za izdavanje sertifikata Excellent SME Montenegro.

Privredna komora Crne Gore i Coface od 2015. godine realizuju projekat Excellent SME. Riječ je sertifikovanju izvrsnih malih i srednjih preduzeća, čime se doprinosi njihovoj vidljivosti na tržištu i jača percepcija pouzdanosti u očima poslovnih partnera. Do danas je 270 crnogorskih preduzeća sertifikovano u okviru ovog projekta. Riječ je o kompanijama koje zapošljavaju blizu 6000 radnika.

Aneks ugovora, kojim je saradnja na realizaciji projekta produžena još tri godine, donosi između ostalog povoljnosti za proces resertifikacije i predstavljanje na internetu nosilaca sertifikata.

Potpisivanju je prethodio sastanak u čijem radu su učestvovali i potpredsjednica Komore Ljiljana Filipović, savjetnik predsjednika Mitar Bajčeta i šef kabineta Miljan Šestović. Razmatrane su aktivnosti u okviru projekta za tekuću godinu. Direktor Živanović je informisao sagovornike o namjeri da se tokom 2019. organizuje veliki B2B susret nosilaca Excellent SME sertifikata iz Regiona. Slični susreti organizovani su u Budvi 2017. i u Celju prethodne godine.

Bilo je riječi i o Coface Country Risk izvještaju koji pokazuje da poslovnu klimu u Crnoj Gori karakteriše umjeren rizik za poslovanje. Ocjena A4 u izvještaju predstavlja značajan napredak za Crnu Goru u odnosu na prethodna rangiranja Cofacea. Ovaj izvještaj je predstavljen početkom februara u Parizu, gdje je održana tradicionalna Coface Country Risk konferencija na kojoj su prezentovani ekonomski trendovi za više od 165 zemalja. Sagovornici su se saglasili da pojedini podaci (poput stope rasta BDP-a) nijesu dovoljno precizno navedeni u pomenutom izvještaju, te je potrebno da budu korigovani. Dogovoreno je da se organizuje događaj na kom bi bio promovisan napredak Crne Gore kada je u pitanju poslovna klima, najvjerovatnije kao zaseban ili u okviru šire manifestacije čiji će domaćin biti Privredna komora.

Direktor Živanović je govorio o elektronskoj platformi Coface koja omogućava nosiocima sertifikata Excellent SME da se međusobno povežu i predstave poslovanje. Predsjednik Golubović je saopštio da će tokom predstojećih poslovnih susreta i u okviru komorskog investicionog foruma potencirati povoljnosti platforme bonitetne kuće Coface.