You are here

Sastanak sa predsjednikom skupštinskog Odbora za evropske integracije

09/11/2017

Generalni sekretar Privredne komore Pavle D. Radovanović je 9. novembra 2017. godine razgovarao sa sa predsjednikom Odbora za evropske integracije u Skupštini Crne Gore Adrijanom Vuksanovićem.

Tema razgovora bila je inicijativa Odbora za organizaciju tematske sjednice sa Privrednom komorom Crne Gore o napretku u pregovorima sa EU, u okviru ispunjavanja ekonomskih kriterijuma.

Privredna komora Crne Gore ima prepoznatljivu ulogu u procesu pridruživanja EU. Zastupa interese privrede u pregovorima i informiše članice o pravima i obavezama iz integracionog procesa. Komora ima predstavnike u 27 poglavlja, a generalni sekretar rukovodi pregovaračkim poglavljem 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga u okviru kojeg se razmatra zakonodavni okvir koji reguliše oblasti osnivanja preduzeća i pružanje usluga. 

Sagovornici su se saglasili da bi organizovanje sjednice bila dobra prilika za predstavnike privrede da daju sugestije za zakonske izmjene koje mogu doprinijeti bržem učlanjenju Crne Gore u EU.

Izdvajamo