You are here

Sastanak sa predstavnicima Evropske Agencije za hemikalije

07/02/2020

U prostorijama Privredne komore, 7. februara 2020. godine, je održan sastanak predstavnika Komore, na čelu sa potpredsjednikom Danilom Gvozdenovićem, sa predstavnicima Evropske Agencije za hemikalije (ECHA), Jenny Holmqvistom i Stivenom Tobinom, pod čijim pokroviteljstvom se sprovodi projekat koji ima za cilj da sagleda postojeći nivo uskladjenosti u oblasti upravljanja hemikalijama u Srbiji i Crnoj Gori, sa pravilima i principima u Evropskoj uniji. Projekt koji se istovremeno realizuje u dvije zemlje, sprovode poznate konsultantske kuće VVA Sprl, iz Brisela i RPA Europe, iz Velike Brtanije.

Sastanku u Privrednoj komori  su prisustvovali i predstavnici privrednih subjekata (Farmont, Veletex i Trebjesa) čija djelatnost zahtijeva uvoz, izvoz ili upotrebu hemikalija, kako bi se bliže upoznali sa osnovnim principima i zahtjevima 4 Direktive EU koji uredjuju oblast upravljanja hemikalijama - REACH - Direktiva o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju upotrebe hemikalija, BPR – Direktiva o biocidnim proizvodima, CLP – Direktiva o klasifikaciji, oznacavanju i pakovanju supstanci i smješa i PIC - Direktiva o izvozu/uvozu opasnih hemikalija). S tim u vezi, na sastanku su predstavnici privrede upoznali predstavnike ECHA-e, VVA i RPA o izazovima sa kojima se susreću i potrebama za efikasnije sprovodjenje i poštovanje nacionalnih i medjunarodnih obaveza u datoj oblasti.

Tim ECHA-e i konsultantskih kuća koje sprovode projekat će, nakon izvršene analize, saciniti izvještaj koji će sluziti i kao preporuka za dalju podršku Crnoj Gori u sprovodjenju regulative EU, u oblasti upravljanja hemikalijama. Privredna komora Crne Gore i Institut-Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije Univerziteta Crne Gore, koji je podržao organizovanje sastanka, će u kontaktu sa ECHA-a dalje razmijeniti mogućnosti organizovanja potrebnih obuka za privredne subjekte u Crnoj Gori, i time doprinijeti jačanju njihovih kapaciteta i spremnosti da pristupom Crne Gore EU, svoje obaveze sprovode efikasno i sa adekvatnim znanjem.