You are here

Sjedište Sekretarijata okruglog stola za ribarstvo u Komori

05/12/2012

Na sjednici Upravnog vijeća Foruma privrednih komora Jadransko - jonske regije održanoj 5. decembra 2012. godine, putem video konferencije, potvrđena je kandidatura Privredne komore Crne Gore za otvaranje sjedišta Sekretarijata okruglog stola za ribarstvo Foruma u okviru Komore.

Podpredsjednik, Ivan Saveljić, kandidaturu je obrazložio činjenicom da je Komora u saradnji sa Institutom za biologiju mora iz Kotora aktivno koordinirala radom tog stola tokom brojnih zasijedanja Foruma proteklih godina. “Sa svoje strane izražavamo spremnost da obezbijedimo neophodne ljudske i tehničke resurse potrebne za njegovo funkcionisanje, obezbijedimo njegovu vidljivost, te da bi u svoje redovne PR aktivnosti uključili i neposrednu promociju Okruglog stola za ribarstvo i time Foruma u cijelini. Strateški bi bili orijentisani da slijedimo zadati pravac stvaranja uslova za održivu “Jadransku makro regiju”. Pratili bi aktuelnosti u reformi Opšte politike za ribarstvo (Common ficheries policy – CFP) za period 2014 – 2020 koja ce stupiti na snagu tokom naredne godine i kojom će biti kreiran EU Fond za ribarstvo. Permanentno bi istraživali mogućnosti za kandidovanje projekata iz ove oblasti za programe podrške Evropske unije i po njihovom odobravanju koordinirali tokom njihovog sprovođenja.” rekao je Saveljić.

Pored usvajanja programa aktivnosti za narednu godinu, finansijskog proračuna i ostalih internih dokumenata na današnjoj sjednici generalni sekretar Privredne komore Crne Gore, Pavle D. Radovanović, otpočeo je novi mandat u Kolegijumu revizora Foruma.