You are here

Sjednica Grupacije osiguravajućih društava za životno osiguranje

30/11/2018

Sjednica Grupacije osiguravajućih društava za životno osiguranje Privredne komore Crne Gore održana je 30. novembra 2018. godine.

Sjednicu je vodila Maja Pavličić, predsjednica Grupacije. Usvojen je Program rada za 2019. i razmotren Predlog izmjena Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi društva za osiguranje.

S obzirom na trenutno ograničene mogućnosti ulaganja sredstava tehničkih rezervi (većina tehničkih rezervi osiguravajućih društava je pokrivena investicijama u državne obveznice Crne Gore), potrebno je dozvoliti društvima da ulažu i u investicione fondove, te time obezbijede veću diversifikaciju investicija i samog rizika investiranja, ocjenjeno je na sjednici. Zato je u članu 7 Pravilnika potrebno dodati i limite za ulaganja u investicione fondove koji će služiti za pokriće tehničkih rezervi.

Grupacija smatra da iz Pravilnika treba izbrisati ograničenje za investicione fondove koji su povezana pravna lica ili njima upravlja jedno društvo. S obzirom na vrlo mali broj investicionih fondova koji posluju u Crnoj Gori, ograničenja bi predstavljala i barijeru razvoju nove niše osiguranja (ugovora o osiguranju kod kojih osiguranik snosi rizik investiranja). S obzirom na globalne trendove pada kamatnih stopa na investicije, razvoj ove niše je neophodan i predstavlja budućnost životnih osiguranja u Crnoj Gori.

O ovim pitanjima biće konsultovana praksa iz zemalja okruženja.

Tokom sjednice je ukazano na potrebu da Grupacija organizuje edukativne aktivnosti o životnom osiguranju u cilju podizanja svijesti građana o njegovim benefitima. Grupacija će razmatrati i da li postoje mogućnosti poreskih olakšica za preduzeća koja plaćaju životno osiguranje svojim zaposlenim. Konstatovano je da treba pratiti svjetski trendovi razvoja ove djelatnosti imajući u vidu značaj životnog osiguranja, te da nije pozitivno za tržište što su pojedina osiguravajuća društva ugasila.

Grupacija je organizovana u okviru Odbora udruženja banaka i drugih finansijskih organizacija i osiguranja.