You are here

Sjednica Odbora građevinarstva

25/04/2019

Odbor udruženja građevinarstva i industrije građevinskih materijala, na sjednici 25. aprila 2019. godine, razmotrio je plan aktivnosti Uprave za saobraćaj za 2019. godinu i usluge Zavoda za zapošljavanje.

Članovima Odbora predstavljena je turska kompanija EMEK koja ima poslovnu jedinicu u Crnoj Gori.

Odlučeno je da članovi detaljnije razmotre Izvještaj o radu Odbora za 2018.godine, predlože eventualne korekcije i elektronski izvrše usvajanje, kao i da pored  prezentovanih planiranih aktivnosti za tekuću godinu sugerišu dodatne aktivnosti od značaja za sektor.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Mile Gujić, a u radu su pored članova učestvovali direktor Uprave za saobraćaj Savo Parača, šef Biroa rada Podgorica Aleksandar Rakočević i direktor poslovne jedinice kompanije EMEK u Crnoj Gori Darko Vuksanović.

Prema riječima direktora Uprave za saobraćaj Sava Parače, u njihovom fokusu tokom 2019. godine biće 270 kilometara magistralne i regionalne putne mreže, što je poduhvat od velikog značaja koji će se realizovati sredstvima iz kapitalnog budžeta, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Najavio je da se prvih dana narednog mjeseca očekuje završetak izgradnje bulevara u Donjoj Gorici, dok se oko 20. maja završava put Krstac-Ivanova korita. Počeli su radovi na putnom pravcu Vilusi-Nikšić. Pomenuo je i realizaciju puteva od Ribarevine do Bijelog Polja, zatim rekonstrukciju pravca Petnjica-Berane koja će biti okončana tokom godine, puta koji treba da poveće KOlašin sa Beranama. Poseban fokus stavio je na planirane projekte koji su u različitim fazama tenderske procedure, poput izgradnje bulevara od Podgorice do Danilovgrada, Jaz-Tivat, dijela bulevarske dionice od glavnog grada ka Tuzima, kao i ka Cijevni Zatrijebačkoj, koji se dalje ide preko Albanije do Gusinja, te na rekonstrukciju 40 godina stare magistralne mreže koja će se realizovati u saradnji sa pomenutim evropskim bankama.

Šef Biroa rada Podgorica Aleksandar Rakočević kazao je da su tokom 2019. godine aktivnosti ZZZCG usmjerene ka većem zapošljavanju sezonske radne snage. Intenzivno će se raditi na identifikovanju potreba poslodavaca za kadrom i predstavljanju programa koje realizuje. Zavod će doprinositi boljoj usklađenosti obrazovnog sistema i tržišta rada, kreiranju novih programa i mjera aktivne politike zapošljavanja, podsticati preduzetništvo kroz redovno školovanje, zalagati se za povoljne start up kreditne linije i jačanje uloge lokalne zajednice u zapošljavanju.

Direktor poslovne jedinice EMEK-a u Crnoj Gori Darko Vuksanović kazao je da je ova kompanija čije je sjedište u Izmiru osnovana 2000. godine. Proizvode, montiraju i sa arhitektonskim rješenjima projektuju sisteme aluminijumskih obloga, stolarije, kompozitnih ploča i drugih komplementarnih proizvoda. Zapošljavaju 125 radnika. Kapacitet im je 200 tona stolarije, 400 tona fasade i 40.000 kvadrata kompozitne fasade i drugih komplementarnih proizvoda.

Prema riječima sekretara Balše Rakčevića, Odbor će se u 2019. godini baviti brojnim aktivnostima u cilju unapređenja poslovnog ambijenta za kompanije iz ovog sektora. Između ostalog, najavljeno je razmatranje zakona o građevinskom proizvodu, javnim nabavkama, koncesijama, javno-privatnom partnerstvu, kao i mogućnosti uključenja građevinskih kompanija u realizaciju velikih infrastrukturnih i energetskih projekata.