You are here

Sjednica Odbora šumarstva

31/10/2014

Sjednica Odbora udruženja šumarstva, drvne i papirne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore Crne Gore, održana 31. oktobra 2014. godine protekla je u raspravi o rezultatima ostvarenim u ovom sektoru tokom devet mjeseci. Odbor je razmotrio i Informaciju o realizaciji javnih poziva za korišćenje šuma (redovne i sanitarne sječe) i stanju naplate posebnih naknada po osnovu davanja šuma na korišćenje s predlogom mjera. Na dnevnom redu bio je i Pravilnik o visini naknade za vršenje doznake stabala, premjer i žigosanje drvnih sortimenata i izradu izvođačkog projekta.

Rezultati

U informaciji o privrednim kretanjima u ovom sektoru, navodi se da je ukupna ostvarena proizvodnja bruto drvne mase za devet mjeseci 2014. godine iznosi 237.816m3 i veća je za 3,7% u odnosu na uporedni period prošle godine. Osnovna karakteristika robne razmjene u ovom sektoru je izvoz sirovina i poluproizvoda – oblovine i rezane građe, a mali je izvoz gotovih proizvoda. Uvoz proizvoda drveta, hartije, štampe i namještaja je iznosio 82,8 milona eura, a izvoz 17,2 miliona.

- Drveta je ukupno izvezeno 13,76 mil. eura, a uvezeno 16,44 mil. eura. U strukturi izvoza najviše je izvezeno rezane građe u vrijednosti od 8,88 mil. eura, sirovine je izvezeno 4,15 mil. eura što je u odnosu na osam mjeseci 2013. godine više za 36,2%. – naveo je sekretar Odbora Goran Popović.

Zbog povećanog izvoza najkvalitetnije sirovine (trupaca), u vezi sa ovim je između ostalog zaključeno je da je potrebno da se ispoštuju ugovori o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica, kojim su ugovarači saglasni da se ukupne posječene količine drveta prerade u prerađivačkim kapacitetima koncesionara, na teritoriji Crne Gore.

Prema riječima Ranka Kankaraša iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, politika države je da se sirovina ne izvozi, već da se ovaj sektor razvija i da zaposli radnu snagu.

- Nećemo izvoziti trupce iz Crne Gore, vodite računa šta radite. Država će sankcionisati izvoznike sirovina – upozorio je Kankaraš. On je kazao da je namjera Vlade da privuče velike investitore u ovaj sektor da bi unaprijedili efekte drvne industrije.

Predsjedavajući sjednicom Đorđe Živković kazao je da su rezultati u drvnoj industriji i šumarstvu poražavajući, te da se koncesionari, vođeni brzom zaradom, opredjeljuju na izvoz sirovine.

- Imamo dovoljno sirovine za razvoj sjevera Crne Gore i da uposlimo kapacitete i radnike koji su na birou. Potrebno je afirmisati proizvođače a ne praviti od njih trgovce – smatra Živković.

Predstavnik kompanije Vektra Jakić Rajko Dragaš kazao je da je pred otvaranjem njihova fabrika peleta, te da će u njihovi pogoni proizvoditi namještaj, brodski pod, prozori...

- Nama je problem raspoloživa količina tehničkog drveta. Potrebno nam je 100.000 kubika trupaca, a istovremeno se iz Pljevalja izvozi velika količina te sirovine. Pozivamo koncesionare da nama prodaju tu građu – rekao je Dragaš.

Aleksandar Stijović iz Instututa za šumarstvo ocijenio je da će, ukoliko Vektra Jakić uspostavi najavljenu proizvodnju peleta, trošiti godišnje 300.000 kubika sirovine, što će značajno smanjiti njen izvoz.

U raspravi po ovoj temi još su učestvovali Vuksan Radonjić, Trudbenik Mojkovac, Đoko Lješković, Sava trans, Radoš Šućur i Joveta Terzić izUprave za šume.

Zaključci

U cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta i poboljšanja stanja u ovim djelatnostima, na sjednici je predlaženo:

- Da se ukupna bruto drvna masa od 700.997m3, koju je Uprava za šume ustupila po konkursu za korišćenje na jednu, sedam, 15 i 30 godina, a planirana je Programom gazdovanja šumama za 2014. godinu, maksimalno iskoristi, čime se stvaraju uslovi za povećanje obima proizvodnje u repro lancu šumarstva i drvne industrije, a time i planiranog ukupnog prihoda za 2014. godinu, u iznosu od 7.494.961,57€.

- Šume na korišćenje je potrebno ustupati početkom godine, a ne u avgustu kao što je to slučaj posljednjih godina (ove godine u septembru mjesecu), kad se završava sezona. Zbog toga preduzeća ne rade punim kapacitetom u glavnoj sezoni, što uz objektivne probleme negativno utiče na poslovanje i dovodi preduzeća u finansijsku blokadu i nelikvidnost;

-Potrebno je da Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao nadležno za šumarstvo i drvnu industriju, uradi izvještaj o korišćenju šuma za sve dugoročne ugovore od 2008-2014. godine, koji bi sadržao analizu ispunjenja kadrovskih i tehničko tehnoloških uslova na osnovu Javnog poziva iz 2008. godine, za sve korisnike šuma.

-Donijeti novi Pravilnik ouslovima, kriterijumima i podkriterijumima, koje u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i broja zaposlenih, treba da ispunjavaju pravna lica za dobijanje prava za korišćenje po odjeljenjima i gazdinskim jedinicama, za godišnje i dugoročno korišćenje šuma, srazmjerno količini bruto drvne mase, odnosno utvrditi „maksimalnu zapreminu” sirovine koja se može dodijeliti na preradu preduzećima u odnosu na proizvodne kapacitete i broj zaposlenih radnika. Ovim bi se razriješio problem raspodjele šuma za korišćenje, sirovina usmjerila prema proizvodnim pogonima, povećala proizvodnja i koristili proizvodni kapaciteti, zaustavio izvoz najkvalitetnije sirovine, povećala zaposlenost, i drugo.

Zbog povećanog izvoza najkvalitetnije sirovine (trupaca), predlaže se:

- Da se kao izjava o porijeklu robe pri carinjenju, isključivo priznaje otpremnica ili potvrda od Uprave za šume kao jedinog ovlašćenog nadležnog organa za izdavanje dokumenta o porijeklu robe, kako za državne tako i za privatne šume, sa datumom na dan carinjenja robe,

- Da cijena na fakturi bude stvarna vrijednost robe ,

- Da se ispoštuju ugovori o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica, kojim su ugovarači saglasni da se ukupne posječene količine drveta prerade u prerađivačkim kapacitetima koncesionara, na teritoriji Crne Gore

- Pokrenuti proces sertifikacije šuma po FSC standardima, koji potvrđuju da su proizvodi šumarstva proizvedeni odgovornim gazdovanjem šumama, i dokazuje da nije bilo nekontrolisane eksploatacije šuma. Sa sertifikacijom šuma pomaže se domaćoj drvnoj industriji da izađe na zapadno tržište, gdje je uslov da drvo potiče iz sertifikovanih šuma, kojima se gazduje na održiv način.

- Da se kroz komunikaciju Uprave carina sa kolegama iz Srbije omogući da se na prelazu Ranč kod Pljevalja carinjenje ne vrši samo utorkom i četvrtkom, već svim radnim danima.

Informacija i pravilnik

Na predlog sa prethodne sjednice Odbora vezan za probleme obračuna posebne naknade, Vlada je donijela zaključke i usvojila Informaciju o realizaciji javnih poziva za korišćenje šuma (redovne i sanitarne sječe) i stanju naplate posebnih naknada po osnovu davanja šuma na korišćenje s predlogom mjera.

Članovi Odbora su informisani da je Vlada zadužila Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja da sprovede postupak aukcijske prodaje drveta s opožarenih površina, po početnoj cijeni od 50% od startne iz prvog javnog poziva za sanitarne sječe kao i da obnovi  postupak javnog poziva za odjeljenja za koja nije bilo ponuda na prvom tenderu za korišćenje šuma putem redovnih sječa. Jedan od zaključaka je i da se sredstva koja će se prihodovati po osnovu sanitarnih sječa (očekivani prihod 350.000 eura) usmjere za nabavku potrebnog šumskog, reprodukcionog materijala i radnu snagu koja će se angažovati na pošumljavanju.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je donijelo novi Pravilnik o visini naknade za vršenje doznake stabala, premjer i žigosanje drvnih sortimenata i izradu izvođačkog projekta, kojim je smanjena naknada za tehničko drvo četinara sa pet na 3,5 eura po m3, a za lišćare sa 4,5 na 2,5 eura po m3.

Posebna naknada za šume u državnoj svojini iznosi:

- kod redovnih sječa, 10% od ugovorene cijene drveta na panju po m3 bruto drvne mase;

- kod sanitarnih sječa, 5% od ugovorene cijene drveta na panju po m3 bruto drvne mase.