You are here

Sjednica Odbora trgovine

27/03/2013

Teme sjednice Odbora udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore, održane 27. marta 2013. godine, bile su poslovanje u oblasti trgovine u 2012. godini, Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije za 2013.godinu, kao i mogućnosti saradnje privrede i sistema obrazovanja.
 

U 2012. godini u sektoru trgovine ostvaren je promet u iznosu od 1.041,7 mil.eura, što predstavlja povećanje od 6,7% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći promet ostvaren je u nespecijalizovanim prodavnicama i to u vrijednosti od 616,8 miliona eura ili 59,5% ukupne trgovine na malo. Zatim slijedi, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, gdje je tokom 2012.godine prodato robe u vrijednosti od 256,5 miliona eura odnosno 24,7% od ukupne trgovine.

Prosječna neto zarada u 2012. godini u sektoru trgovine iznosila je 331 eura I niža je oko 30 odsto u odnosu na nacionalni prosjek koji je iznosio 494 eura.

U sektoru trgovine zabilježen je najveći broj zaposlenih (učešće 22,6%) u poređenju sa drugim sektorima privredne djelatnosti i to 37.685.

Sagledavanje poslovanja u oblasti unutrašnje trgovine ukazuje da aktivnosti u narednom period treba usmjeriti na:
-    dosljedno sprovođenje mjera za suzbijanje sive ekonomije kako bi se eliminisali nelegalni oblici trgovine;
-    prevazilaženje poteškoća prouzrokovanih narušenim dužničko-povjerilačkim odnosima;
-    smanjenje ili ukidanje brojnih lokalnih taksi i naknada koje predstavljaju barijeru poslovanju privrednih subjekata;
-    obezbjeđenje povoljnije kreditne podrške, jačanje kreditne aktivnosti i omogućavanje reprograma postojećih kreditnih aranžmana;
-    obezbijediti bržu realizacija naplate potraživanja sudskim putem – izvršna rješenja.

Budući da siva ekonomija značajno utiče na poslovanje privrednih subjekata u sektoru trgovine predmet razmatranja na današnjem sasatanku bio je Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije za 2013.godinu koji je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 21. marta ove godine.  Planom je obuhvaćen set mjera usmerenih na unapređenje zakonskih propisa, operativne aktivnosti, jačanje institucija (IT i kadrovskih kapaciteta) i međuinstitucionalnu saradnju i edukaciju, a definisane su i nadležne institucije odgovorne za realizaciju mjera, rokovi kao i efekti i ciljevi koji će se postići implementacijom datih mjera. Prilikom kreiranja mjera za suzbijanje sive ekonomije bili su zastupljeni sljedeći principi:

-    Nulta stopa tolerancije na sivu ekonomiju;
-    Primjena neselektivnog pristupa u djelovanju državnih organa prema tržišnim učesnicima;
-    Povećanje stepena transparetnosti u radu državnih organa i vršenju zakonskih ovlašćenja;
-    Intenziviranje koordinacije u radu državnih organa;
-    Kvantifikacija i vrednovanje efekata sprovedenih mjera.

Saopšteno je da je siva ekonomija najprisutnija na tržištu rada zbog neprijavljiavanja zaposlenih, neadekvatnog obračuna zarada i prilikom zapošljavanja stranaca, neregistrovanog obavljanja djelatnosti, te u slučaju izbjegavanja prijavljivanja prihoda. Očekuje se efikasnije postupanje inspekcijskih službenika prilikom vršenja kontrola, kao i ujednačavanje prakse prilikom utvrđivanja subjekata i predmeta kontrole.

Tema sastanka bila je i prezentovanje mogućnosti saradnje između stručnih škola i privrede, a u cilju usklađivanja potreba tržišta rada sa obrazovnim sistemom. Saopšteno je da je jačanje socijalnog partnerstva osnov je za povezivanje obrazovanja i tržišta rada i podizanje kvaliteta stručnog obrazovanja i da se, kroz aktivnosti koje sektor obrazovanja sprovodi, radi na stvaranju uslova za aktivno učešće socijalnih partnera u definisanju politika i planiranju, realizaciji, praćenju i vrednovanju stručnog obrazovanja.

U radu sjednice učestvovali su Novo Radović, pomoćnik direktora Poreske uprave i Ivana Mrvaljević, savjetnik u Ministarstvu prosvjete.