You are here

Sjednica Odbora udruženja saobraćaja

04/11/2014

Dana 30. oktobra 2014. godine, u Privrednoj komori Crne Gore održana je XI sjednica Odbora udruženja saobraćaja. Na sjednici je predstavljena Informacija o poslovanju u oblasti saobraćaja, a takođe se raspravljalo o aktuelnim temama iz pomorskog i drumskog saobraćaja.

 Na sjednici je predstavljena Informacija o poslovanju u oblasti saobraćaja u periodu januar – jun 2014. godine, koja je urađena na bazi podataka iz MONSTAT-a i izvještaja privrednih društava za pomenuti period. Sektor saobraćaja je u dosadašnjem toku godine u prosjeku zapošljavao 5,6% od ukupnog broja zaposlenog stanovništva Crne Gore. Prosječne bruto zarade u periodu januar-avgust tekuće godine u sektoru saobraćaja iznosile su 782 eura što je za 12 eura više u odnosu na uporedni period iz prošle godine. Broj prevezenih putnika u dosadašnjem toku 2014.godine porastao je u vazdušnom (2,5%), željezničkom (41,6%) i drumskom saobraćaju (21,2%), dok je u pomorskom saobraćaju zabilježen pad (4%) u odnosu na uporedni period iz 2013. godine. U istom uporednom periodu prevoz tereta je u porastu u pomorskom saobraćaju (38%), u vazdušnom saobraćaju (8,1%), dok je u željezničkom i drumskom saobraćaju promet robe porastao za 16,5% odnosno 1,9%.

 Direktorica Direktorata za drumski saobraćaj, gospođa Mirel Radić Ljubisavljević, je na sjednici predstavila Nacrt Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o raspodjeli dozvola za prevoz tereta. Ona je naglasila da je veoma važno da se ova Uredba usvoji u narednom periodu i predložila da se član Odbora udruženja saobraćaja ili Grupacije za prevoz tereta u drumskom saobraćaju uključi u rad Radne grupe za izradu ove Uredbe. Za člana Radne grupe je kao predstavnik Grupacije predložen gospodin Dragan Radović iz privrednog društva Projektsilva d.o.o. iz Podgorice.

 Na XI sjednici Odbora udruženja saobraćaja raspravljalo se o aktuelnim temama iz pomorskog saobraćaja uz prisustvo predstavnika Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Lučke Uprave, Uprave za pomorsku sigurnost i drugih relevantnih subjekata iz pomorske privrede. U dinamičnoj raspravi, koja se odnosila na visinu tarife koju naplaćuje Ocean Montenegro za privez i odvez brodova u barskoj Luci, učestvovali su predstavnici Barske plovidbe, Ocean Montenegra, Lučke Uprave, Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Privredne komore. Nakon rasprave, zaključeno je da se spor oko visine tarife riješi na bilateralnom sastanku zainteresovanih strana, uz eventualno posredovanje Privredne komore Crne Gore. Predstavnici drumskog i željezničkog saobraćaja podržali su inicijativu da se nadje kompromisno rješenje oko pomenutih tarifa, jer je linija Bar-Bari od izuzetnog značaja za crnogorsku privredu, ističući da bi eventualno ukidanje ove linije negativno uticalo na poslovanje privrednih društava koja svoje poslovanje direktno i indirektno vežu za Luku Bar.

Za novog člana Grupacije za prevoz tereta u drumskom saobraćaju, jednoglasno je izabrano privredno društvo “Novi trans Šoškić-Milošević” iz Herceg Novog.