You are here

Sjednica Odbora Udruženja trgovine

17/10/2014

Odbor udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore, na sjednici 17.oktobra, razmotrio je poslovanje u ovom sektoru tokom prvih osam mjeseci 2014. godine i Analizu fiskaliteta na lokalnom nivou.

Sekretarka Odbora Nina Drakić iznijela je podatke o ostvarenim rezultatima u sektoru trgovine.

U periodu januar-avgust 2014. godine ostvaren je promet uiznosu od 786,1 mil. eura, što predstavlja povećanje od 3,0% u odnosu na isti period 2013. godine. Prosječna neto zarada iznosila je 335 eura, što predstavlja rast od 2,4%. U sektoru trgovine zabilježen je najveći broj zaposlenih u poređenju sa drugim sektorima privredne djelatnosti. U prosjeku je bilo 35.945 zaposlenih, što je za 5,0% manje u odnosu na period januar-avgust 2013. godine, kada je zapošljavao 37.847.

Govoreći o zakonodavnom okviru za poslovanje u oblasti trgovine Drakić je pomenula da je u aprilu usvojen novi Zakon o nadzoru proizvoda na tržištu, dok je predlog Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u skupštinskoj proceduri. Novi Zakon o zaštiti potrošača počeo je da se primjenjuje 22. jula 2014. godine, i njime je propisana obaveza označavanja proizvoda za slabovide osobe.

- Imajući u vidu nemogućnost primjene ove odredbe Zakona pristupilo se izradi predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, čija procedura izmjene je u toku. Pored toga, u cilju otklanjanja barijera i unapređenja uslova za poslovanje, Komora je inicirala izmjene Zakona o državnim praznicima, izmjene Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, izmjene Zakona o javnim nabavkama, donošenje Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza i brojne druge – rekla je sekretarka Odbora.

Miloš Golubović, Veletex Podgorica, je podržao inicijative o potrebi izmjena navedenih zakona i saopštio potrebu donošenja pojedinih podzakonskih akata koji će otkloniti nedoumice ne samo privrednika već i inspektora nadležnih za adekvatnu primjenu ovih propisa.

Analizirajući poslovni ambijent privredni subjekti su i do sada ukazivali na administrativne i regulatorne mjere, a prije svega poreze i dažbine na lokalnom nivou, koji ograničavaju poslovanje. Prepoznajući ove barijere, Savjet za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornu i strukturnu reformu je formirao radnu grupu u kojoj su participirali predstavnici ministarstava, državne uprave i biznis asocijacija.  Rezultata rada ovog tijela je „Analiza fiskaliteta na lokalnom nivou”, koju je na sjednici predstavila Jelena Jovetić, iz Ministarstva finansija i Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, strukturnu i regulatornu reformu.

- Analiza je imala za cilj unapređenje investicione klime na lokalnom nivou, kao i eliminisanje jednog od najvećih opterećenja za realizaciju investicija – kazala je Jovetić.

Govoreći o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, saopštila je da je Vlada usvojila predlog da se od 2016. ukine ova naknada, čime će se značajno rasteretiti privreda i pokrenuti investicije koje donose benefite kako cijeloj ekonomiji tako i lokalnim samoupravama.

Istakla da je porez na nepokretnosti nedovoljno iskorišćen potencijal za prihode lokalnih samouprava - stopa po kojoj se obračunava je relativno niska, a brine mali procenat njegove naplate. Informisala je članove Odbora da su u toku izmjene i drugih propisa koji će doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta.

Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović pozvala je privrednike da saopšte  konkretne primjere kako lokalne takse utiču na njihovo poslovanje i na taj način doprinesu izradi godišnje analize poslovanja, te daju predloge mjera odnosno rješenja nadležnim organima.

Žarko Glušica, Neckom Nikšić, saopštio je da Privrednici u manje razvijenim opštinama imaju problema sa izmirivanjem obaveza po osnovu lokalnih taksi i naknada onako kako su definisane i apelovao na više senzitivnosti u ovom dijelu u cilju uspješnijeg regionalnog razvoja.

Goran Pajković, Centrojadran Bar, je ukazao na dva problema. Na teritoriji opštine Bar, i pored plaćenih naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, shodno novim propisima, nijesu obezbjeđeni dovod vode i struje, već su potrebna dodatna ulaganja što predstavlja dvostruko opterećenje. Pored toga, saopštio je da već izvjesno vrijeme ne može da nadje rješenje za proizvode koji opterećuju prostor u skladištu bilo da će ih staviti u promet ili uništiti.

Borislav Mijović, Ljetopis Automotive Podgorica, ukazao je na opterećenje privrednim subjektima koje se odnosi na plaćanje naknade za pristup objektu sa glavne saobraćajnice, kao i plaćanje deponovanja komunalnog otpada bez obzira što u praksi ne postoji potreba za tim.