You are here

Sjednica Odbora Udruženja turizma

21/10/2014

 Potrebno je spremno dočekati ljetnju sezonu 2015, koja će početi već krajem marta, dolaskom prvih gostiju, ocijenjeno je na sjednici Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore održanoj 20. oktobra 2014.

 Odbor je razmotrio rezultate ovog sektora za prvih osam mjeseci ove godine. Raspravljano je i o ostvarenom, odnosno očekivanom od minule ljetnje turističke sezone. Članovima Odbora najavljena je Konferencije CEFTA region - jedinstvena turistička destinacija, koja će se održati 12. novembra 2014. u Bečićima. Upućena je Inicijativa Vladi za poboljšanje poslovnog ambijenta za razvoj kruz turizma u Crnoj Gori.

  Sjednicom je predsjedavao predsjednik Odbora Dragan Purko Ivančević. U radu je učestvovala Željka Radak Kukavičić, pomoćnica ministra Ministarstva održivog razvoja i turizma.

 Rezultate crnogorskog turizma za prvih osam mjeseci 2014. godine predstavila je sekretar Odbora Sanja Marković.

 Prema podacima MONSTAT-a, u Crnu Goru je tokom perioda januar – avgust 2014. došlo 1.199.741 turista, 1,14% više u odnosu na isti period prošle godine. Registrovano je 7.900.051 noćenja, što je rast od 1,23%. Broj dolazaka stranih turista je veći za 1,66%, a njihovih noćenja za 2,01%. Broj dolazaka domaćih turista je niži za 3,04%, a ostvarenih noćenja za 5,21%.

 U prvih osam mjeseci 2014. godine najviše noćenja bilo je gostiju iz Rusije 30%, zatim Srbije 25%, Bosne i Hercegovine 8%, Ukrajine 5%, Poljske 3%, Kosova 3%, Bjelorusije 2%, Francuske 2%, Češke 2% i Njemačke 2%.

 U toku odvijanje sezone, iako u manjem obimu, ponavljaju se neki nedostaci iz prethodnog perioda, kao što su: nepravilnosti na plažama, nelegalno izdavanje i kvalitet smještaja, prodaja izleta na šetalištu, buka, nelegalan rad ugostiteljskih objekata, neizdavanje fiskalnih računa, loša komunalna i lokalna infrastruktura

 U cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za dalji rast pozitivnih pokazatelja i trendova u oblasti turizma, prema riječima sekretarke Marković, u narednom periodu predstoji rad na analiziranju nedostataka ljetnje sezone 2014, sa predlozima mjera u cilju blagovremene pripreme ljetnje sezone 2015, pripremi zimske sezone uz otklanjanje uočenih nedostataka iz prethodnog perioda, te na unapređenju turističke destinacije i produženju sezone.

 Pomoćnica ministra Željka RadakKukavičić je istakla da i pored vanrednih okolnosti pod kojima se odvijala ovogodišnja turistička sezona, može se konstatovati da su njeni efekti na zadovoljavajućem nivou.

 Ona je navela da procijenjeni prihodi od turizmaza prvih osam mjeseci ove godine iznose 634 miliona eura, 2,2 odsto više nego prethodne godine. Ovom rezultatu je, prema njenim riječima, pored ostalog, doprinijela i efikasnija borba protiv sive ekonomije u turizmu. Željka Radak Kukavičić je naglasila da se mora dalje raditi na unapređenju saobraćajne dostupnosti Crne Gore i s tim u vezi sarađivati sa low cost avio kompanijama i razvijati mreža čarter letova, kao i podsticati gradnja hotela visoke kategorije. Takođe je potrebno ublažiti izrazitu sezonalnost crnogorskog turizma, kazala je, pa će budžetom biti predviđena veća podrška manifestacijama u pred i post sezoni. Pozvala je privrednike da doprinesu što kvalitetnijoj pripremi akcionog plana za sezonu 2015 i kazala da je identifikovan 21 problem sa kojima će se uhvatiti u koštac (između ostalog buka, saobraćajne gužve, infrastrukturni i komunalni problemi). Posebno se osvrnula na pripremu zimske sezone.

 Predsjednik Odbora Dragan Purko Ivančević je kazao da je potrebno je povećati kvalitet turističkog proizvoda da bi se privukao veći broj turista iz zapadne Evrope i Skandinavije koji mogu doprinijeti cilju – šestomjesečnoj sezoni. U tom pravcu potrebno je urediti obalno područje i revidirati Plan privremenih objekata koji se nalaze u obalnoj i gradskoj zoni, a ne zadovoljavaju sanitarno-tehničke uslove.

 Danijel Mlečnik, HIT Montenegro, kazao je da ove godine imaju značajan rast gostiju iz Italije, posebno iz Pulje, Napulja i Rima, te da je potrebno organizovati još čarter letova iz te zemlje da bi se odgovorilo rastućem interesovanju za Crnu Goru.

 Turistički poslenici su istakli potrebu bolje saradnje i koordinacije rada državnih i lokalnih organa i službi, ukazujući na (ne)održavanje plaža, posebno onih koje nemaju zakupce. Predstavnik Morskog dobra Rajko Malović je istakao da JP Morsko dobro polovinu prihodovanih sredstava u zoni morskog dobra, shodno Zakonu o fininsiranju lokalnih samouprava, uplaćuje primorskim opštinama. Namjensko korišćenje prenešenih sredstava definisano je Ugovorima o korišćenju i namjeni prihoda od naknade za korišćenje morskog dobra, koji je JP Morsko dobro, u decembru prošle, godine sklopilo sa predsjednicima opština Herceg Novi, Tivat, Budva i Bar. Pomenutim ugovorom opštne su preuzele obavezu cjelogodišnjeg održavanja komunalnog reda u zoni morskog dobra na svojoj teritoriji, a to znači da su, između ostalog, nadležne za održavanje plaža koje nemaju zakupce.

 Uočavajući potrebu svestranog sagledavanja mogućnosti produženja turističke sezone kroz objedinjavanje ponude i unapređivanje turističke destinacije, te intenzivnije zastupljenosti kvalitetnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u  turističkoj ponudi, Privredna komora Crne Gore je, u okviru projekta „Implementacija CEFTA 2006 u cilju unapređenja internacionalizacije privreda jugoistočne Evrope“ pristupila organizovanju konferencije o turizmu. Konferencija „CEFTA region - jedinstvena turistička destinacija”, koja će se održati 12. novembra 2014 u Bečićima, će pružiti doprinos jačanju turističke destinacije Jugoistočne Evrope, sagledavanju mogućnosti produženja turističke sezone kroz objedinjavanje ponuda zemalja regiona i boljoj prepoznatljivosti turističke ponude kroz intenzivniji nastup kvalitetnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

 Kako kruzing turizam dobija sve više na značaju, Odbor je uputio Vladi Inicijativu za poboljšanje poslovnog ambijenta za razvoj kruz turizma u Crnoj Gori. U inicijativi se, između ostalog, navodi da je za definisanje Crne Gore kao turističke destinacije za kruz industriju, potrebno odrediti jasne ciljeve i planove razvoja, kako bismo povećali konkurentnost na Jadranu. U cilju povećanja finansijskog učinka kruz turizma na BDP i stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta za strana ulaganja kroz partnerski odnos sa domaćim kompanijama, potrebno je unaprijediti zakonodavstvo, poboljšati i izgraditi infrastrukturu za prihvat kruzera i intenzivirati promociju Crne Gore kao kruz destinacije na prestižnim sajmovima ove industrije.

 Turistički privrednici, analizirajući ambijent za poslovanje, na sjednici Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore, ukazali su na potrebu upućivanja niz inicijativa nadležnim organima za njegovo poboljšanje.

 U cilju poboljšanja destinacije, potrebno je urediti obalno područje i revidirati Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za 2013.-2015. godinu. Predstavnici turističke privrede, uputiće Inicijativu za revidiranje Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za 2013.-2015. godinu, smatrajući svrsishodnim da pruže doprinos kvalitetu i izradi predloga u roku.

 Uočavajući nedostatke u vezi održavanje plaža, posebno onih koje nemaju zakupce, biće upućen zahtjev Savjetu za turizam da izvrši kontrolu rada i ispunjavanja obaveza iz Ugovora o korišćenju i namjeni prihoda od naknade za korišćenje morskog dobra, kojim su opštine preuzele obavezu cjelogodišnjeg održavanja komunalnog reda u zoni morskog dobra na svojoj teritoriji. Takođe, potrebno je sagledati mogućnost raskida ugovora sa lokalnim samoupravama koje ne izvršavaju obaveze i preuzimanja tih poslova JP Morsko dobro.

 Skrećući pažnju na pravne, ekonomske i tehničke manjkavosti u predloženim zakonskim izmjenama Predloga izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Odbor je odlučio da uputi Inicijativu za izuzimanje iz oporezivanja dobitaka od igara na sreću koje se priređuju u igraonicama (kazinima) i na automatima iz navedenog Predloga, čime bi se crnogorsko poresko zakonodavstvo harmonizovalo sa praksom u regionu i Evropskoj uniji u ovoj oblasti.

 Odbor se osvrnuo na Zaključak Vlade o mjerama za ublažavanje negativnih efekata zimske turisticke sezone, kojim se zadužuju Ministarstvo finansija i Poreska uprava da turističkim kompanijama čije poslovanje zavisi od funkcije skijališta odobri odlaganje plaćanje poreza do 1. septembra 2014. Naime, rješenja o odlaganju plaćanja poreza i plaćanja u ratama nijesu donešena, obaveze su se gomilale, a nakon 1. septembra su se stvorili zakonski uslovi za blokadu računa i izvršenje ostalih mjera prinudne naplate za ova preduzeća. U cilju dobre prireme zimske sezone, privrednici su skrenuli pažnju, da iako su se ispunili zakonski uslovi, ovo nije pravo vrijeme za mjere prinudne naplate prema turističkim kompanijama na sjeveru, jer blokadom računa im se onemogućava priprema zimske sezone i poslovanje dovodi u pitanje. Iz navedenih razloga Odbor će Ministarstvu finansija uputiti Inicijativu da za turističke kompanije čije poslovanje zavisi od funkcije skijališta, odobri odlaganje plaćanja obaveza za 2014. do 31. januara 2015. i da se do tog roka ne primjenjuju mjere prinudne naplate.