You are here

Sjednica Odbora za energetsku efikasnost

29/06/2015

Odbor za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, na sjednici 29. juna 2015. godine, razmotrio je teme „Specijalističko obrazovanje za oblast energetske efikasnosti”, te „Analiza primjene Zakona o efikasnom korišćenju energije i Zakona o planiranju i uređenju prostora posebno, u djelovima izrade eleborata EE i obuke za energetske auditore”. 

Članovi Odbora su informisani o projektu Energy Wood 2 Ministarstva ekonomije.

Profesor dr Dušan Vuksanović sa Arhitektonskog fakulteta predstavio dva specijalistička programa studija koja se realizuju na tom i Mašinskom fakultetu, kao i dva koja se realizuju kroz TEMPUS projekte na Građevinskom i Arhitektonskom.

Prema njegovim riječima, Arhitektonski fakultet je u procesu akreditacije i TEMPUS će doprinijeti da se novi petogodišnji kurikulum, u okviru kojeg će biti i master program Energetska efikasnost, harmonizuje sa evropskim fakultetima.

Zamjenica predsjednika Odbora Biljana Gligorić, Expeditio Arhitects DOO Kotor, govorila je o zakonima koji se odnose na efikasno korišćenje energije, te na planiranje i uređenje prostora, tačnije o problemima u njihovom sprovođenju u praksi.

- Brzo ćemo u Crnoj Gori osjetiti nedostatak energetskih auditora – ocijenila je Gligorić, dodajući da je potrebno usmjeriti se na njihovu edukaciju, pri čemu je potreban angažman i resornog ministarstva.

Ona i profesor Vuksanović istakli su da se elaborati o energetskoj efikasnosti kao segment projekta izgradnje objekata u praksi nedovoljno ozbiljno shvataju, zbog čega se gubi na kvalitetu gradnje, te smatraju neophodnom edukaciju i na ovom polju.

Članovi Odbora pozvali su Ministarstvo održivog razvoja i turizma da razmotri da se termoizolacija ne uračunava u bruto površinu objekta, što bi značilo značajnu olakšicu za investitore.

Božidar Pavlović iz Ministarstva ekonomije predstavio je nastavak Energy Wood projekta beskamatnih kredita za ugradnju sistema grijanja na moderne oblike biomase za domaćinstva.

- Imajući u vidu veliko interesovanje građana, Ministarstvo ekonomije obezbijedilo je dodatna finansijska sredstva za nastavak Programa – 240.000 eura podrške Vlade Norveške. U toku su javni pozivi/tenderske procedure za izbor partnerskih banaka i firmi. Potpisivanje sporazuma sa partnerima i početak projekta se očekuje do kraja jula 2015. godine – naveo je Pavlović.

Podsjetio je da su povoljnosti koje je pružao projekat mogućnost dobijanja individualnih beskamatnih kredita do iznosa od 3.500 €, sa periodom otplate od pet godina, kao i pojednostavljenje procedure za odobravanje i isplatu kredita. U okviru ovog programa instalirano je oko 230 sistema za grijanje na moderne oblike biomase, i to u 18 opština.