You are here

Skupština Komore usvojila Izvještaj o radu za 2016.

17/03/2017

Skupština Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 17. marta 2017. godine, usvojila je Izvještaj o radu ove asocijacije za 2016. Donijela je Odluku o utvrđivanju godišnjeg računa za prethodnu godinu, i odluke o izmjenama i dopunama članova u odborima udruženja.

Poslovanje Privredne komore Crne Gore u 2016. – još jednoj godini stabilnog rasta nacionalne ekonomije, doprinosilo je ostvarenju permanentne misije ove asocijacije – zastupanju interesa i unapređenju ambijenta za rad njenih članica, svih crnogorskih preduzeća. Regulatorna reforma, otklanjanje poslovnih barijera i jačanje konkurentnosti biznis sektora, ekonomska diplomatija sa doprinosom evroatlantskim integracijama zemlje, bili su u fokusu rada Komore.

Skupština Privredne komore je takođe izabrala nove članove pojedinih odbora udruženja, pojačavajući ih kompanijama od uticaja na privredna kretanja, dok je Upravni odbor, među brojnim odlukama, donio i onu o osnivanju Koordinacionog odbora zdravstvenog turizma, koji okuplja 28 predstavnika privrednih društava, resornih ministarstava, nacionalne i lokalnih turističkih organizacija, Klastera zdravstvenog turizma, ustanova i udruženja.

Tokom prošle godine održana je 41 sjednica odbora udruženja, na kojima je raspravljano o realizaciji investicija, uticaju primjene nove metodologije Regulatorne agencije za energetiku na troškove električne energije privrednih subjekata, arbitražnom rjašavanju sporova, usklađenosti nastavno obrazovnih programa sa potrebama tržišta rada, procesu reindustrijalizacije, privrednim kretanjima u agraru, dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju, upravljanju biznis zonama i drugim aktuelnim temama. Održano je i devet sjednica Koordinacionih odbora, na kojima se raspravljalo o temama iz oblasti energetske efikasnosti, standardizacije, zaštite životne sredine, zdravstvenog turizma i ženskog preduzetništva.

Privredna komora Crne Gore je i tokom 2016. godine učestvovala u definisanju politika i mjera za unapređenje poslovnog ambijenta. Aktivnosti su bile usmjerene na analizu privrednog zakonodavstva, iniciranje donošenja novih ili izmjene i dopune važećih zakona i podzakonskih akata s ciljem unapređenja legislative koja reguliše poslovanje privrede.

Razmatrano je više od 50 propisa kojima se uređuju zarade u javnom sektoru, upotreba hemikalija, komunalne djelatnosti, unutrašnja trgovina, autorska prava, bezbjednost hrane, turističke organizacije, javne nabavke, porezi, zaštita potrošača, privatno-javno partnerstvo, akcize i drugo.

U cilju jačanja konkurentnosti privrede, a posebno malih i srednjih preduzeća, kreiran je helpdesk javne nabavke na sajtu Privredne komore Crne Gore, koji sadrži informacije iz ove oblasti.

Komora je ključni partner u procesu sprovođenja sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi, čiji je cilj unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava. Ovaj program je namijenjen opštinama koje imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni da unaprijede poslovni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije. Ovaj proces se realizuje u Podgorici, Tivtu, Cetinju, Danilovgradu, Žabljaku i Bijelom Polju.

Tokom 2016. godine Privredna komora Crne Gore je ostvarila važne kontakte sa inostranim partnerima kroz učešće u radu međunarodnih poslovnih asocijacija među kojima su: EUROCHAMBRES, Međunarodna trgovinska komora, Asocijacija balkanskih komora, Forum privrednih komora Jadransko-jonske regije, Komorski investicioni forum. Komora je organizovala poslovne forume sa privrednicima iz Italije, Malte, Slovenije, Alžira, Srbije, Kosova, Jordana te Bosne i Hercegovine. Posjetile su je i delegacije Privredne komore Austrije i Forhtenštajner Krajsa, kineske provincije Guizhou, Ujedinjenih Arapskih Emirata, diplomatsko konzularnih predstavništava akreditovanih u Crnoj Gori. Komora je bila zastupljena u radu Samita o Zapadnom Balkanu, Bledskog strateškog foruma, Bečkog sastanka predsjednika privrednih komora centralno evropske inicijative, Evropskog ekonomskog, Dunavskog i foruma u Minhenu.

Tokom crnogorskog predsjedavanja CEFTA sporazumom i obilježavanja deset godina od njegovog potpisivanja, Privredna komora je 9. novembra 2016. godine organizovala sastanke radnih grupa u okviru CEFTA Foruma privrednih komora za poljoprivredu uključujući sanitarne i fitosanitarne mjere, zatim netarifne i tehničke barijere u trgovini, carine i porijeklo robe, te usluge.

Privredna komora Crne Gore ima prepoznatljivu ulogu u procesu pridruživanja EU. Zastupa interese privrede u procesu pregovora i informiše članice o pravima i obavezama iz ovog integracionog procesa. Nastavljajući uspješnu saradnju sa komunikacionim timom savjeta Vlade za NATO, tokom 2016. godine realizovan je niz aktivnosti koje su u fokusu imale vezu ove alijanse i ekonomije. Sastanak privrednika sa predstavinicima ambasada, pod nazivom „Članstvo u NATO i ekonomija – iskustva“, održan je 21. marta. Događaj je bio prilika da privrednici u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima zemalja članica NATO dobiju odgovore na brojna pitanja koja su kroz članstvo u Alijansi značaja za ekonomiju.

U toku 2016. godine Komora je organizovala 42 edukativne aktivnosti na kojima je učestvovalo 1633 polaznika. Teme ovih skupova, između ostalih, bile su: bezbjednosne prijetnje na Internetu; standardizacija i sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001:2015; preduzetnički marketing; postupak nabavki u NATO sistemu; energija Balkana- termoelektrane; reforma visokog obrazovanja u Crnoj Gori; digitalne vještine i nove tehnologije u obrazovanju; kako do većeg iskorišćenja solarne energije; zapošljavanje žena.

Privredna komora je prošle godine organizovala šestu konferenciju o ekonomiji Montenegro 2016 „Razvojne perspektive Zapadnog Balkana“ u saradnji sa Komitetom za istočno-evropske ekonomske odnose iz Berlina. Učestvovalo je oko 500 predstavnika vlada, poslovne zajednice i stručne javnosti Balkana i Njemačke.

Privredna komora je pouzdan partner u realizaciji internacionalnih projekata, kojih je iz godine u godine sve više. Prošle godine su sprovedene aktivnosti na osam projekata, a krajem 2016. i početkom 2017. odobrena su još četiri. Pripremljeno je 13 projektnih predloga čija se evaluacija očekuje tokom 2017. godine.

Projekat Privredne komore „Dobro iz Crne Gore” i nosioci njegovog žiga uživaju povjerenje građana i potrošača te bilježe uspjehe na domaćem i inostranim tržištima. Najvažniji doprinos projekta je rast domaće proizvodnje i jačanje povjerenja u crnogorske proizvode. Do sada je pravo korišćenja nacionalni žig „Dobro iz Crne Gore” za 91 proizvod steklo 18 crnogorskih proizvođača.

I u 2016. godini dio aktivnosti Komore predstavljalo je obavljanje administrativnih poslova. Na osnovu javnih ovlašćenja izdato je 1.168 raznih dokumenata. Usaglašeni su redovi vožnje u međumjesnom i međunarodnom drumskom saobraćaju, izdavani TIR i ATA karneti.

Privredna komora Crne Gore se, uočavajući potrebu za efektuiranjem kvaliteta kojeg posjeduju dobra mala i srednja preduzeća, u saradnji sa agencijom COFACE, od novembra 2015. godine uključila u sistem sertifikacije Excellent SME. U 2016. godini u Crnoj Gori je 250 preduzeća postalo nosilac sertifikata.

Upravni odbor

Skupštini je prethodila sjednica Upravnog odbora, 16. marta 2017. godine.

Pored toga što su utvrđeni predlozi Izvještaja o radu i odluka za skupštinsko razmatranje, donijeti su Odluka o imenovanju Savjeta za dodjelu žiga vizuelnog označavanja crnogorskih proizvoda „Dobro iz Crne Gore“, zatim Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Privredne komore Crne Gore i usvojena je lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja.

Članovi Upravnog odbora su donijeli odluku da doniraju sredstva od dnevnica i naknada za prevoz za 2016. godinu u humanitarne svrhe, Nevladinom udruženju roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“ iz Danilovgrada, u iznosu od 1.000 eura.

Izdvajamo