You are here

Snažan doprinos Komore razvoju ekonomije u 2019.

28/02/2020

Skupština Privredne komore Crne Gore usvojila 28. februara 2020. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj ove asocijacije za prethodnu godinu, te izmjene i dopune Statuta.

Donijeta je Odluka o produženju mandata generalnom sekretaru Komore Pavlu D. Radovanoviću.

Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine Vojo Banović, a u radu su, pored članova, učestvovali predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, potpredsjednik Danilo Gvozdenović i generalni sekretar Pavle D. Radovanović.

Rad Privredne komore u 2019. godinu prezentovan je Skupštini u formi filma.

Realizacijom brojnih značajnih aktivnosti, Privredna komora je u 2019. godini pružila snažan podstrek intenzivnom razvoju ekonomije Crne Gore. U partnerstvu sa donosiocima odluka na državnom i lokalnom nivou, Komora je aktivno učestvovala u kreiranju povoljnog ambijenta za poslovanje svih crnogorskih preduzeća.

Unapređenje regulatornog okvira, jačanje konkurentnosti, promocija crnogorskih proizvoda na međunarodnim sajmovina i zalaganje za njihovu bolju poziciju na domaćem tržištu, ekonomska diplomatija koja doprinosi međunarodnoj integraciji države, te izborne aktivnosti bili su u fokusu Komore.

Tradicionalno su uspješno organizovani godišnja konferencija o ekonomiji, na temu „Sinergija - ključ uspjeha regiona“ koja je okupila više od 700 predstavnika vlada, međunarodne i poslovne zajednice, naučne i stručne javnosti, kao i susret privrednika sa predsjednikom Vlade i ministrima kada su razmotreni ostvareni rezultati, iskoraci i izazovi na putu ekonomskog razvoja a predstavljena je analiza „Crnogorska privreda u 2019. godini“ koju je uradila Privredna komora. Dodijeljene su godišnje Nagrade najboljim privrednicima i kompanijama: Elektroprivredi Crne Gore i Gradiru Montenegro za uspješno poslovanje, Glosariju doo za društvenu odgovornost, Crnogorskoj komercijalnoj banci za inovativnost i Ivanu Karadžiću, izvršnom direktoru Mercator CG doo, za unapređenje menadžmenta.

Podsjetimo, u 2019. privrednici su izabrali Skupštinu, Upravni i Nadzorni odbor Komore, te članove 13 odbora udruženja, vodeći računa o granskoj i teritorijalnoj zastupljenosti, strukturi preduzeća, njihovom uticaju na privredu i ekonomskoj snazi. Novi mandat predsjednika Skupštine Privredne komore povjeren je Voju Banoviću, izvršnom direktoru kompanije Jadroagent Bar, dok je njegov zamjenik Hasan Ramović, izvršni direktor Put-Gross doo Bijelo Polje.

Prošle godine održane su 52 sjednice odbora udruženja, pet sjednica koordinacionih odbora i devet sjednica grupacija na kojima su razmatrane teme koje su odnose na privredna kretanja, unapređenje konkurentnosti, dualni sistem obrazovanja, korišćenje obnovljivih izvora energije, turizam, zapošljavanje, sajamske aktivnosti, kreditne linije, Agrobudžet, biznis zone, digitalnu transformaciju i druge aktivnosti.

Komora je tokom prethodne godine analizirala brojne propise sa aspekta uticaja na poslovanje privrede, inicirala donošenje novih ili izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata.

Predmet pažnje bili su zakoni o privrednim društvima, radu, javnim nabavkama, unutrašnjoj trgovini, fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, turizmu, PDV-u, lukama, planiranju prostora i izgradnji objekata, porezu na nepokretnosti, akcizama, upravljanju otpadom, te brojna podzakonska akta, među kojima posebno ističemo Pravilnik o listi proizvoda, načinu isticanja i vrsti objekata u kojima se ističu obavještenja o robi na Brajevom pismu.

Na osnovu zalaganja Komore, ukinuto je 49, a smanjen je iznos za 72 administrativne takse.

Komora realizuje proces sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi, čiji je cilj unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava. Bijelo Polje je prethodne godine postalo prva crnogorska opština sa BFC sertifikatom, zahtjeve je u 2020. ispunio i Žabljak, a u procesu akreditacije su Podgorica, Budva, Cetinje i Danilovgrad.

Stručna služba Privredne komore je u prethodnoj godini posjetila 347 privrednih društava. Sa privrednicima je razgovarano o njihovom poslovanju, s posebnim akcentom na ograničenja, ali i mogućnostima za unapređenje poslovnog ambijenta.

Komora je bila partner Poreskoj upravi u kampanji „Poreski karavan“, tokom koje su razmotrene poteškoće privrednika u primjeni poreskih propisa.

Razvijajući institucionalno partnerstvo sa donosiocima odluka na lokalnom nivou, predstavnici najvišeg rukovodstva Komore posjetili su Pljevlja, Žabljak, Nikšić, Danilovgrad, Podgorica, Bar, Ulcinj, Herceg Novi, Kotor i Cetinje. Sa čelnicima opština i kompanija razgovarano je o unapređenju biznis ambijenta i snaženju privrednih aktivnosti.

Komora je aktivno učestvovala u izradi Strategije pametne specijalizacije koja identifikuje održive poljoprivredu i lanac vrijednosti hrane, energiju, životnu sredinu, te zdravstveni turizam, kao segmente privrede koji će ostvariti značajan rast, uz dalji razvoj informaciono komunikacionih tehnologija.

U saradnji sa ministarstvima ekonomije, poljoprivrede, turizma i kulture, Investiciono-razvojnim fondom i Nacionalnom turističkom organizacijom, Komora je organizovala uspješne nastupe naših kompanija na međunarodnim sajmovima u Mostaru, Novom Sadu, Celju, Prištini i Tirani. Privredna komora je organizovala i nastupe kompanija članica na sajmovima hrane i pića, automatizacije, te plastike, metaloprerade i drvne industrije u Istanbulu i Bursi. Na 26. INFOFEST-u, 10 kompanija članica OU ICT je na zajedničkom štandu predstavilo svoj rad.

Nakon decenije realizacije projekta Dobro iz Crne Gore, Komora je inovirala normativno rješenje kako bi u narednom periodu proces dodjele prava na korišćenje ovog žiga bio još više prilagođen potrebama uspješnog brendiranja i nastupa na domaćem i inostranom tržištu.

Posebnim obilježavanjem proizvoda u objektima trgovačkih lanaca, kroz projekat „Kupujmo domaće“ poboljšana je vidljivost domaćih proizvoda. Sve realizovane aktivnosti za rezultat imaju kontinuiran rast prometa domaćih proizvoda.

Komora intenzivno promoviše saradnju proizvođača, distributera i turističke privrede kroz realizaciju projekta Domaći ukusi, koji je u 2019. godini dodatno marketinški ojačan pod sloganom „Dobro. Bolje. Domaće“.

U saradnji sa bonitetnom agencijom COFACE, Komora realizuje projekat Excellent SME dodjeljujući sertifikate uspješnim malim i srednjim preduzećima. Pravo korišćenja sertifikata u 2019. godini imalo je 295 preduzeća iz Crne Gore što je rast od 18% u odnosu na 2018.

U cilju jačanja partnerstava i stvaranja stimulativnog poslovnog ambijenta potpisani su sporazumi o saradnji sa: Upravom carina, Monstatom, Šangajskom međunarodnom komisijom za ekonomsku i trgovinsku arbitražu, komorama malih zemalja, Bjelorusije i turske regije Korfez, te Nacionalnom konfederacijom preduzetnika Azerbejdžana.

Tokom 2019. godine Privredna komora Crne Gore je znatno doprinijela razvoju ekonomskih odnosa naše države sa inostranstvom, kroz učešće u radu EUROCHAMBRES-a, Međunarodne trgovinske komore, Asocijacije balkanskih komora, Foruma privrednih komora Jadransko-jonske regije. Njeni predstavnici su učestvovali na sastancima sa zvaničnicima Centralno evropske inicijative, Centralno evropske trgovinske i logističke zone, zatim u radu inicijative 17+1, te Podgoričkog investicionog foruma.

Organizovala je, samostalno ili sa partnerima, četvrti Forum Strategije EU za Jadransko jonski region (EUSAIR) i drugu zajedničku Konferenciju Foruma privrednih komora, gradova i univerziteta Jadransko jonske regije, zatim Ekonomski forum u sklopu Igara malih zemalja Evrope, kao i poslovne forume sa privrednicima Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Albanije Bugarske, Turske, Indije, Azerbejdžana, Bjelorusije i Kine. Predsjednik Komore govorio je na prestižnim međunarodnim skupovima „Crna Gora - Destinacija u usponu“ i Bečki investicioni forum.

Delegacija crnogorskih iseljenika – uspješnih privrednika iz Južne Amerike, posjetila je Privrednu komoru i sa predsjednikom Golubovićem i predstavnicima domaćih kompanija i institucija razgovarala o mogućnostima investiranja i ekonomske saradnje.

Na inicijativu Privredne komore Crne Gore, otvorena je Kancelarija Generalnog sekretara Komorskog investicionog foruma u Podgorici. Među brojnim aktivnostima KIF-a u prethodnoj godini izdvajamo potpisivanje ugovora sa njemačkom razvojnom bankom KfW u Privrednoj komori, vrijednog 25,5 miliona eura, za finasiranje projekata srednjeg stručnog obrazovanja. Projektom će, u ime Komorskog investicionog foruma, koordinirati Privredna komora Crne Gore.

Komora Crne Gore zastupa interese privrede u pregovorima naše zemlje sa EU i informiše članice o pravima i obavezama iz ovog integracionog procesa.

Organizovala je sastanke predstavnika Evropske komisije sa crnogorskim privrednicima na teme poljoprivrede, intelektualne svojine i zaštite porijekla, te brojne edukacije radi predstavljanja i pripreme za ulazak na zajedničko tržište. 

Komora je organizovala 76 edukativnih aktivnosti sa 4690 učesnika čime je članicama učinila dostupnim najnovija poslovna znanja i vještine. Kao socijalni partner uključena je u reformu obrazovanja. Aktivno učestvuje u promociji i realizaciji dualnog sistema obrazovanja.

Privredna komora Crne Gore veoma je aktivna u kreiranju i implementaciji projekata koji se finansiraju iz različitih fondova EU i drugih renomiranih donatora. Tokom 2019. godine, kao partner ili pridruženi partner realizovala je 21 projekat. Podnijete su aplikacije za još 11 projekata, od čega su tri odobrena za finansiranje krajem godine, dok su ostali u procesu evaluacije.

Pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori Crne Gore rješavaju se domaći i privredni sporovi sa međunarodnim elementom. U 2019. su izabrani članovi Predsjedništva Arbitražnog suda, a novi predsjednički mandat povjeren je Vesku Božoviću.

Potpisan je Memorandum o saradnji sa Šangajskim međunarodnim arbitražnim centrom. Privredna komora je organizovala prvi Crnogorski arbitražni dan.

Na osnovu javnih ovlašćenja Komora je izdala 1518 dokumenata, usaglašavala redove vožnje u međumjesnom i međunarodnom drumskom saobraćaju, izdavala TIR i ATA karnete.

Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju Privredne komore je organizovao 24 obuke za 417 vozača i 195 menadžera u drumskom prevozu. Organizovano je i 29 ispita za vozače i 12 za menadžere, kojima je sertifikat steklo 885 vozača i 195 menadžera.

Tokom 2019. godine bilježimo 4.357 medijskih objava vezano za nastupe predstavnika Komore. Na veb sajtu, koji je imao 206.365 posjeta, objavljena su 423 priloga o aktivnostima Komore. Publikovano je 12 brojeva časopisa "Glasnik" i specijalni broj posvećen Konferenciji o ekonomiji, na ukupno 1.088 strana.

Komora će i tokom 2020. godine predano raditi na zaštiti interesa svojih članica i kroz kontinuiranu saradnju sa Vladom i lokalnim samoupravama unapređivati ambijent za privređivanje, doprinoseći snažnom razvoju crnogorske ekonomije.

Predsjednik Skupštine Vojo Banović ocijenio je veoma kvalitetnim rad Privredne komore u 2019. godini, čemu je doprinijelo zalaganje menadžmenta, odbora udruženja i svih zaposlenih u Stručnoj službi.

- Postavili ste visoke standarde, tako da će tekuća godina tražiti dodatne aktivnosti koje će, siguran sam, Komora moći da iznese. Na taj način doprinijećete dodatno povoljnom ambijentu za poslovanje svih preduzeća – rekao je Banović.

Ranko Nikolić, Institut za crnu metalurgiju, izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima Privredne komore i odao priznanje rukovodstvu, Stručnoj službi i odborima.

-  Siguran sam da će pozitivni trendovi pratiti poslovanje Komore i u ovoj godini – kazao je Nikolić, pozivajući da se nastave posjete i podrška Komore kompanijama kako bi one, u povoljnoj biznis-klimi, ostvarivale bolje rezultate.

Nikolić je naglasio potrebu da se intenzivira borba protiv sive ekonomije u interesu cjelokupne privrede i društva.

Predsjednik Komore Vlastimir Golubović je kazao da su rezultati u 2019. godini proistekli iz aktivnosti privrednika u organima ove asocijacije i u samim kompanijama.

- Veliki izazov u ovoj godini je borba protiv sive ekonomije, čije smanjenje direktno utiče na podizanje konkurentnosti preduzeća i otvara mogućnost za fiskalno rasterećenje zarada – kazao je Golubović.

On je pozvao privrednike da se angažuju u reformi regulative, te najavio da će ove godine u fokusu biti poreski zakoni. Takođe je govorio o izuzetnom značaju digitalne transformacije naše ekonomije i podsjetio da je sa premijerom dogovoreno kreiranje svojevrsne digitalne koalicije koja će se baviti ovim procesima u našoj zemlji.

Najavio je da će jubilarna 10. Konferencija o ekonomiji u organizaciji Privredne komore biti organizovana u decembru ove godine, kada će u Budvi biti predsjednici Vlada država centralne i istočne Evrope.

Pozvao je privrednike da predlažu laureate godišnje Nagrade Privredne komore za uspješno poslovanje, inovativnost, društvenu odgovornost i unapređenje menadžmenta.

O rezultatima Privredne komore afirmativno su govorili i Ranko Jovović, predsjednik OU turizma i ugostiteljstva i Ivan Karadžić, Merkator CG.

Olivera Doklesić, Vodovod Herceg Novi, apelovala je da Komora kroz komunikaciju sa donosiocima odluka doprinese oporavku i nesmetanom poslovanju Bolnice Meljine, koja je značajan potencijal zdravstvenog turizma i vrlo bitna institucija za zaštitu zdravlja građana, turista i gostiju budućih luksuznih rizorta. Predsjednik Golubović je istakao da je Komora već inicirala ovu temu u razgovorima sa rukovodstvom Herceg Novog i predsjednikom Vlade.

On je ukazao na potencijalno veliku prijetnju virusa korona po predstojeću turističku sezonu, te da je neophodno pratiti razvoj situacije kako bi se strateški preduprijedile njegove posljedice.

Predsjednik je takođe najavio da će nastojati da organizuje sastanak sa rukovodstvom Privredne komore Srbije sa kog bi se apostrofirala važnost nesmetanih ekonomskih odnosa i neophodnost daljeg razvoja međusobne saradnje.

Upravni odbor

Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, na sjednici 27. februara 2020, utvrdio je predloge izvještaja o radu kao i finansijskog izvještaja za 2019. godinu. Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Privredne komore i utvrđen Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

Sjednicu je vodio predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, a u radu su, pored članova, učestvovali predsjednik Skupštine Vojo Banović, potpredsjednik Danilo Gvozdenović, i generalni sekretar Pavle D. Radovanović.

Nakon prezentacije Izvještaja o radu Tomislav Čelebić, „Čelebić grupa“, ocijenio je da su aktivnosti Komore iz godine u godinu sve intenzivnije, te da njena saradnja sa donosiocima odluka daje značajne rezultate. Očekuje nesmanjeno buduće zalaganje ove asocijacije u cilju boljeg funkcionisanja ekonomije i kvalitetnog rada kompanija-članica.

Goran Jevrić, Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, ocijenio je da Komoru odlikuju timski rad i duh u kreiranju poslovnog ambijenta, što prepoznaje i Vlada koja njene izvještaje koristi za kreiranje razvojnih politika. On se osvrnuo na neophodnost uspostavljanja boljih radnih uslova kako bi se domaći kadar motivisao da ne ide u inostranstvo.

Predsjednik Komore Golubović ocjenjuje da je nedostatak kvalifikovane radne snage veliki izazov naše ekonomije. Komora je, na fonu rješavanja ovog pitanja, inicirala donošenje Zakona o studentskim zadrugama, prepoznajući veliki značaj sezonskog zapošljavanja ove populacije za borbu sa deficitom radne snage. Informisao je Upravni odbor da je intencija Vlade da se pomenuti zakon donese po hitnom postupku, kako bi se spremno dočekala ljetnja sezona. Pozvao je privrednike da uzmu učešće u predstojećem Sajmu zapošljavanja u Podgorici.

Rajko Malović, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, afirmativno je govorio o zalaganju Komore za unapređenje regulatornog okvira u skladu sa potrebama privrede.

Vojin Žugić, Stadion d.o.o, smatra da bi sa izuzetno kvalitetnim aktivnostima Komore u 2019. godini trebalo upoznati građane emitovanjem, putem Javnog servisa, na sjednici predstavljenog filma o radu najstarije asocijacije, i to na njen dan - 21. aprila, što je Upravni odbor podržao.

Gordana Rajović, Institut „Dr Simo Milošević“, ocijenila je veoma značajnom podršku Komore radu privrede u 2019. godini.

Upravni odbor je donio odluku da Komora sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti započne izradu prvog Leksikona privrede, zatim da se sredstva od dnevnica članova UO za 2019. namijene JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Lipa“ Plav i za Udruženje roditelja djece oboljele od kancera „Feniks“. Komora će pokrenuti inicijativu kod svojih članica da se pomogne rekonstrukcija Internog odjeljenja Opšte bolnice „Danilo I“ na Cetinju. Donijeta je i odluka da ova asocijacija bude partner Regionalnom vodovodu na pošumljavanju područja oko rijeka Morača i Cijevna, kod vodoizvorišta Bolje sestre. Članovi UO su pozvani da predlažu laureate za godišnju Nagradu Privredne komore Crne Gore.