You are here

Sporazum o saradnji sa Poreskom upravom

20/02/2014

Privredna komora Crne Gore i Poreska uprava potpisale su 20. februara 2014. godine sporazum o međusobnoj saradnji.

Potpisnici sporazuma su predsjednik Komore Velimir Mijušković i direktor Uprave Milan Lakićević.

Ove dvije institucije, kako je ocijenjeno, imaju interes da uspostave saradnju u oblasti borbe protiv sive ekonomije, kroz sprovođenje zajedničkih istraživanja, organizovanje i učešće na seminarima, okruglim stolovima i drugim stručnim skupovima.

Međusobna razmjena informacija i podataka o privrednim subjektima, i saradnja u oblasti unapređenja poslovnog ambijenta i zaštite konkurencije takođe su od njihovog zajedničkog interesa.

Saradnja će se odvijati na osnovu godišnjih programa koje potpisuju direktor Uprave i predsjednik Komore.

Potpisnici ovaj čin smatraju važnim za planiranje buduće saradnje, koja može ići u više pravaca, ali ka istom cilju stvaranju kvalitetnog poslovnog ambijenta, koji će omogućavati stvaranje zdrave i konkurentne ekonomije.

Predsjednik Komore smatra da dio privrede, posebno iz sfere malih i mikro preduzeća  nije dovoljno edukovan i informisan o poreskom sistemu i obavezama koje treba da ispunjava. U tom smislu Privredna komora želi da se kroz edukacije i informisanja, kao i unapređenjem  saradnje sa Poreskom upravom, što više smanji broj onih koji posluju nelegalno. Svima treba da bude jasno da treba da prijave svoj promet i budu registrovani, jer se time stvaraju uslovi za podizanja nivoa poslovanja odnosno poslovnog rejtinga. U suprotnom, guši se konkurentnost. Zato je neophodna zajednička edukacija u oba smjera i privrednika i inspektora na terenu, a to je i naš zajednički interes. Siva ekonomija nikome ne ide u korist, i moramo joj se zajedno suprotstaviti.

Direktor poreske uprave je i ovom prilikom istakao da Privrednu komoru Crne Gore prepoznaje kao važnog i istovremeno prirodnog partnera ovom državnom organu. Naglasio je da Uprava sa pažnjom prati i razmatra sugestije koje dolaze od strane privrede, a posredstvom Komore, upućene ka poboljšanju ukupnog ambijenta za poslovanje. Direktor Lakićević cijeni da zajedničkim angažmanom možemo nastaviti aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije. Predstavnici Poreske uprave će nastaviti da po potrebi učestvuju na sastancima organa i tijela Komore i na taj način održavati direktan kontakt sa privredom.

 Predstavnici Privredne komore u razgovoru su istakli da bi bilo uputno razmotriti model koji koristi Finanzamt (Poreska uprava) SR Njemačke, u dijelu tretmana privrednih društava koja zbog problema u poslovanju kasne sa izmirivanjem obaveza prema državi i partnerima iz poslovnog odnosa. Riječ je o sprovođenju tzv. Snimanja firme koja je u problem, nakon čega se daju prijedlozi rješenja evidentiranog problema, što pomaže oporavku firme, a time je vraća u red urednih platiša svih svojih obaveza. Privredna komora bi bila spremna dad a puni doprinos prije svega iniciranju ovakvog modela rješavanja problema kod privrednih društava.