You are here

Standardi su lična karta uspješnih kompanija

04/12/2015

Odbor udruženja metalurgije i metaroprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore usvojio je na sjednici 4. decembra 2015. Program rada za narednu godinu. Članovima Odbora predstavljeni su novi standardi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Uvodničarke su bile Danka Tiodorović iz Instituta za standardizaciju Crne Gore i doc. dr Jelena Jovanovic sa Mašinskog fakulteta, saradnica Centra za kvalitet.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora dr Miraš Đurović, a u njenom radu su među ostalima učestvovali i potpredsjednik Privredne komore Stanko Zloković i direktor Instituta za standardizaciju mr Miodrag Perović

Standard ISO 9001 je primjenljiv na sve organizacije bez obzira na veličinu i djelatnost. Implementiran je u više od milion organizacija u preko 170 zemalja svijeta. Fokusiran je na korisnika, motivisanje i uključivanje najvišeg rukovodstva, procesni pristup i stalno poboljšavanje. Riječ je o osnovnom standardu za sve ostale za sisteme menadžmenta.

Ovaj standard je revidiran 2015. godine jer su se potrebe i očekivanja u poslovnom svijetu značajno izmijenila od posljednje veće revizije u 2000. godini. Primjeri ovih promjena su više nego ikada zahtjevni korisnici, pojava novih tehnologija, sve složeniji lanci snabdijevanja i znatno povećana svijest o potrebi za inicijativama održivog razvoja.

Značajne razlike u revidiranom standardu odnose se na strukturu, gdje više nije obavezno u organizaciji imati rukovodioca za kvalitet, već je bavljenje ovim pitanjem na cijelom menadžmentu, zatim što je fokus na razmišljanju zasnovanom na riziku, a takođe standard izričito ne zahtijeva preventivne mjere u poslovanju.

Institut će krajem decembra završiti pripremu ovog kao i standarda MEST ISO 9000 i MEST ISO 14001 i javna rasprava o njima će započeti tokom ovog mjeseca, pa su privrednici pozvani da se učestvuju.

Organizacije sertifikovane po starim standardima moraju do 14. septembra 2018. da se resertifikuju po novim.

Što se standarda ISO 14001 tiče, on uključuje najbolju svjetsku praksu u oblasti zaštite životne sredine. Stalna želja za što većim profitom dovodi do toga da narušavamo kvalitet životne sredine, a ISO organizacija nastoji da preko standarda doprinese njenoj zaštiti.

Standard ISO 14001 je vodeći međunarodni standard za dizajniranje i implementaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine. Zamišljen je da predstavlja osnovu za strateško upravljanje zaštitom životne sredine na način što organizaciju priprema za sva buduća događanja. On stvara osnovu za unapređenja poslovanja sa aspekta zaštite životne sredine i u skladu sa tim kreira model koji ne zavisi od pojedinaca.

Namijenjen je svim organizacijama bez obzira na oblast djelovanja. On ne propisuje granične vrijednosti za aktivnosti niti definiše ciljeve organizacija, već daje osnovne smjernice za uspostavljanje sistemskog pristupa unapređenju životne sredine odnosno efikasnog i efektivnog sistema njenog upravljanja. Standard propisuje da najviše rukovodstvo mora da pokazuje liderstvo i posvećenost u odnosu na sistem upravljanja zaštitom životne sredine.

Prema podacima iz 2014. godine, u Crnoj Gori je svega 26 kompanija sertifikovano po ovom standardu.

Prednosti koje on donosi su uštede u troškovima odlaganja otpada, poboljšanje njihove kontrole, ušteda materijala i energije, uspostavljanje sistema koji će obezbijediti stalnu usaglašenost sa zakonskom regulativom, predstavljanje organizacije kao društveno odgovorne, povećanje ugleda na tržištu, smanjenje rizika kroz ovladavanje procesima kao i broja nezgoda za koje se snosi odgovornost.

Predsjednik Odbora dr Miraš Đurović konstatovao je da su promjene u revidiranim standardima brojne, te da je uvođenje standarda značajno za sve organizacije. On je ukazao na to da kroz projekte organizacije mogu doći do sredstava za implementaciju standarda kvaliteta.

Evropska banka za obnovu i razvoj finansira 50 odsto troškova konsaltinga za uvođenje sistema kvaliteta.

Potpredsjednik Stanko Zloković je kazao da će Komora pružiti puni doprinos da se afirmiše potreba uvođenja standarda i to će raditi kroz sve odbore udruženja.

- Standardizacija je uslov svih uslova ukoliko domaće kompanije žele da posluju na međunarodnom tržištu – kazao je Zloković.

Direktor Instituta za standardizaciju mr Miodrag Perović kazao je da je 1,6 milion sertifikovanih organizacija u svijetu te da je sada posljednji trenutak da naša zemlja usvoji ove trendove.

- Sramota je što govorimo o tome da je samo 150 sertifikovanih kompanija u Crnoj Gori po ISO 9001, odnosno svega 26 po ISO 14001. Standardi su alat čijom primjenom mijenjamo sebe. Moramo da uskladimo poslovanje sa svjetskim standardima da bi mogli da budemo prepoznati kao proizvođači kvalitetnih proizvoda, i bez toga nećemo imati privredu koja će moći da uradi bilo što na inostranom tržištu – kazao je Perović.

Igor Vujović iz kompanije Tara Mojkovac kazao je da su standardi lična karta kompanija koje posluju na međunarodnom tržištu. Oni su među prvima koji su dobili NATO kod za četiri proizvoda, čemu je preduslov bilo poslovanje po standardima kvaliteta.

- Zahvaljujući tome, Tara je za 300 do 400 odsto povećala proizvodne kapacitete – rekao je Vujović, navodeći da rade na tome da kodifikuju cio proizvodni asortiman.

On preporučuje svim privrednicima da posluju po standardima i da kodifikuju proizvode kao što su već u radile Plantaže i pojedini hoteli.

Iskustva svojih kompanija u primjeni standarda predstavili su i Marjana Kaluđerović, Kombinat aluminijuma Podgorica, te Slobodan Stanić, Remid – Vis iz Spuža.