You are here

Studenti u Privrednoj komori

13/06/2013

Grupa studenata Univerziteta Crne Gore  - članova NVO Crnogorsko američko udruženje studenata (Montenegrin American Youth Alumni Association), posjetila je 13. juna 2013. godine Privrednu komoru.

Posjeta je organizovana u okviru projekta „Bright Ideas @ Work“ koji ova NVO realizuje u saradnji sa Evropskom mrežom evropskih alumni asocijacija. Cilj projekta je da kroz pet jednodnevnih seminara mladim studentima i nezaposlenim diplomcima pruži osnovna znanja o preduzentištvu.

Rukovodilac Službe za informisanje, odnose sa javnošću i marketing Privredne komore Crne Gore Novica Bulatović upoznao je studente sa organizacijom, radom i oblastima djelovanja ove asocijacije privrednika, njenim 85 godina dugim istorijatom, te aktuelnim projektima i aktivnostima. Objasnio je, između ostalog, da Komora zastupa interese članica – privrednih subjekata u zemlji i inostranstvu, radi na razvoju preduzetništva i podsticanju konkurentnosti, učestvuje u razvoju sistema obrazovanja, kao i organizovanju usavršavanja, specijalizovanih kurseva, predavanja, seminara, radionica i drugih oblika edukacije. Naglasio je ulogu Privredne komore u integracionim procesima Crne Gore u Evropsku uniju – njeni predstavnici su u radnim grupama za 27 pregovaračkih poglavlja, a generalni sekretar Komore Pavle D. Radovanović je šef radne grupe za poglavlje tri „Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga”.

Posebno interesovanje studenti su iskazali za jedan od projekata Komore – Dobro iz Crne Gore. Bulatović i rukovodilac sektora za razvoj i istraživanja Nina Drakić objasnili su da je ovaj projekat vizuelnog označavanja crnogorskih proizvoda koji se izdvajaju kvalitetom, počeo u septembru 2008. godine i da žig Dobra iz Crne Gore za sada nosi 74 proizvoda 14 proizvođača.

Studente je između ostalog interesovao komentar o mogućnosti da bude uveden porez na platni promet. Predstavnici Komore su ukazali na potrebu da se budžetski prihodi povećaju drugim mjerama, poput onih za borbu protiv sive ekonomije. Bilo je, između ostalog, riječi i o biznis zonama koje razvijaju lokalne samouprave, najboljim opštinama za razvoj biznisa, značajnoj ulozi Privredne komore u uklanjanju biznis barijera…