You are here

Treća sjednica Odbora za kvalitet

21/06/2013

Odbor za kvalitet Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 21. juna 2013. godine, razmotrio je informacije o radu radnih tijela u periodu između dve sjednice, kao i o učešću u realizaciji savjetovanja za kvalitet QMS 2013. Članovima Odbora predstavljeni su projekti „Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije“ i Enterprise Europe Network (EEN) – Evropski centar za informacije i inovacije. Razmotren je i poziv crnogorskim kompanijama da konkurišu za nagradu Oskar kvaliteta koji je, preko Odbora za kvalitet, uputila Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost Srbije.

Odbor za kvalitet ima osam stalnih radnih tijela - za: organizaciju obuka i osposobljavanja, ustanovljenje crnogorske nagrade za kvalitet, saradnju sa institucijama infrastrukture kvaliteta, organizaciju okruglog stola povodom svjetskog dana kvaliteta, učešće u organizaciji savjetovanja o kvalitetu SQM, izradu informacije o sertifikatima i trendovima sertifikacije, uspostavljanje registra sertifikovanih organizacija i sertifikacionih tijela, te uspostavljanje registra konsultanata i ocjenjivača kvaliteta. Predstavnici ovih radnih tijela iznijeli su aktivnosti iz prethodnog perioda, dok se prezentacija njihovih izvještaja očekuje na sjednici Odbora u septembru.
Savjetovanje za kvalitet SQM 2013 je planirano da se održi od 23. do 25. septembra u Tivtu. Organizator je Centar za kvalitet Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Osnovne tematske cjeline Savjetovanja posvećene su sistemima menadžmenta kvalitetom po zahtjevima serije standarda ISO 9000, kao i primjeni serije standarda ISO 14000. Ova dva procesa, sa sve izrazitijim zahtjevima za primjenu standarda za bezbjednost hrane ISO 22000, posebno se afirmišu programom Savjetovanja, jer se nalaze u fazi kada ih treba podstaći. Nezaobilazna tema Savjetovanja, u duhu zahtjeva evropskih integracija, jeste i Infrastruktura kvaliteta, sa težištem na sistemu akreditacije, primjeni tehničkih propisa, ulogom metrologije i standardizacije, u duhu zahtjeva evropskih integracija. Na Odboru je ocijenjeno da je potrebno da Savjetovanje kandiduje teme bliske poslovnoj praksi preduzeća. Bilo je riječi i o prevazilaženju finansijskih poteškoća u organizaciji ovog skupa, s obzirom na to da je prvi put tokom 17 godina duge istorije Savjetovanja moguć izostanak novčane podrške Ministarstva ekonomije. Pozvane su kompanije i institucije da uplatom kotizacija ili sponzorisanjem, uz adekvatnu promociju na skupu, pomognu održivost ovog Savjetovanja. U okviru ove tačke predstavljena je i informacija sa sastanka održanog u Sekretarijatu za preduzetništvo Glavnog grada, u vezi sa realizacijom projekta iz Strateškog plana razvoja Podgorice 2012-2017 godine, pod nazivom „Promocija međunarodnih standarda u oblasti kvaliteta”, održanom 10. maja 2013. godine. Tada je, između ostalog, zaključeno da će jedan dan Savjetovanja u Tivtu biti programski posvećen posebnim potrebama preduzetnika iz glavnog grada, kao i da se naredna savjetovanja organizuju u nekom od podgoričkih hotela.

Pravni ekspert Vitomir Fister predstavio je projekat „Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije“ koji je Javna agencija za tehničku pomoć Francuske (ADETEF) počela u Crnoj Gori u martu 2013. i koji će trajati do marta 2015. godine. Ciljevi projekta su slobodan protok robe, priprema crnogorskog pravnog okvira i infrastrukture kvaliteta u skladu sa zahtjevima EU. Takođe, projekat podrazumijeva jačanje kapaciteta Ministarstva ekonomije i Zavoda za metrologiju da bi izašli u susret regulatornim i tehničkim zahtjevima EU. Fister je kazao da treba transponovati u crnogorsko zakonodavstvo šest EU direktiva novog pristupa iz ove oblasti (od čega se pojedine odnose na medicinska sredstva, igračke i posude pod pritiskom), kao i 30 „starih“. Potrebno je, takođe, uspostaviti sistem za prijavljivanje crnogorskih propisa Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, kazao je, između ostalog, ovaj pravni ekspert.

Sa sjednice je upućen poziv crnogorskim kompanijama, koje za to imaju interes, da konkurišu za nagradu Oskar kvaliteta Fonda za kulturu kvaliteta i izvrsnost Srbije, koja teži regionalnom karakteru. Rečeno je da su za ovu nagradu koja je ustanovljena po ugledu na Evropsku nagradu za kvalitet i izvrsnost već zainteresovane kompanije iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, te Hrvatske.