You are here

Trend rasta proizvodnje metala

19/10/2018

Podrška privrede razvoju novih kvalifikacija potrebnih tržištu rada iz sektora metalurgije, zaključci sa završne Konferencije S3 - Pametna specijalizacija: inovacije, preduzetništvo i konkurentnost, te makroekonomska kretanja u industriji proizvodnje i prerade metala za osam mjeseci 2018. godine bile su teme koje je razmotrio Odbor udruženja metalurgije i metalske industrije Privredne komore Crne Gore, na sjednici 19. oktobra.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Ranko Nikolić. U radu su učestvovali potpredsjednik Privredne komore Danilo Gvozdenović, generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke dr Darko Petrušić, direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković sa saradnicima Jadrankom Radunović i Srđanom Obradovićem, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet prof. dr Mladen Perazić i direktorica Sektora za projekte u Komori Tanja Radusinović.

Odbor je na početku rada minutom ćutanja odao poštu svom nedavno preminulom sekretaru Milenku Peroviću.

Predstavnici Centra za stručno obrazovanje prezentovali su zakonski okvir i dokumente na kojima se bazira razvoj kvalifikacija, proceduru njihove izrade, te standarde zanimanja po sektorima, sa posebnim osvrtom na inženjerstvo i proizvodne tehnologije.

Dr Darko Petrušić je predstavio zaključke sa završne Konferencije S3 - Pametna specijalizacija: inovacije, preduzetništvo i konkurentnost. On je naglasio da je pametna specijalizacija put za privlačenje sredstava iz strukturnih fondova EU. Kazao je da su metalurgija i metalska industrija dio Strategije pametne specijalizacije i to sektora Novi materijali i održive tehnologije koji će biti u fokusu u narednom periodu.

Osnovna makroekonomska kretanja sa osvrtom na sektor industrije metala prezentovala je sekretarka Odbora Marija Milačić.

Takođe, Članovi odbora su informisani da Privredna komora 25. i 26. oktobra 2018. organizuje regionalnu Konferenciju o ekonomiji i pozvani su da uzmu učešće u radu ovog skupa.