You are here

Trgovci o označavanju proizvoda Brajevim pismom i neradnoj nedjelji

08/11/2019

U fokusu sjednice Odbora udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore, održane 8. novembra 2019. godine u proširenom sazivu, bili su primjena Zakona o zaštiti potrošača u dijelu označavanja proizvoda Brajevim pismom, kao i implementacija Zakona o unutrašnjoj trgovini koji se odnosi na neradnu nedjelju. Inicirano je ukidanje obaveze vođenja evidencije o nabavci i prodaji robe, te predloženo formiranje grupacije agencija za nekretnine. Razmotrena je Informacija o poslovanju u sektoru trgovine za period januar – septembar 2019. godine i usvojen Program rada Odbora za 2020. godinu. Privrednici su informisani o zaštiti prava autora pisanih djela.

Sjednicu je vodio Jovan Lekić, predsjednik Odbora, a u radu su učestvovali Vlastimir Golubović, predsjednik Priredne komore Crne Gore, Ljiljana Filipović, potpredsjednica Komore, Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, Biljana Jakić, generalna direktorica Direktorata za unutrašnju trgovinu i zaštitu konkurencije, Jovo Rabrenović, generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača i Nada Đurđić, glavna tržišna inspektorka.

Odbor je zaključio da su odredbe Zakona o zaštiti potrošača koje propisuju obavezu deklarisanja proizvoda na Brajevom pismu funkcinalno neprimjenljive i ekonomski neracionalne. Članovi Odbora za trgovinu Privredne komore Crne Gore izražavaju spremnost da zajedno sa Vladom učestvuju u pronalaženju rješenja za potrebe slabovidih osoba.

Članovi Odbora su ukazali da su nakon uvođenja neradne nedjelje evidentirane zloupotrebe privrednih subjekata koji su izuzeti iz primjene ovog zakona. Navedeni su primjeri benzinskih pumpi i kioska koji su proširenjem asortimana proizvoda postali nelojalna konkurencija trgovcima koji nedjeljom ne rade. Navedena su i druga otvorena pitanja u vezi sa primjenom izuzetaka kao što su mogućnost popisa nedjeljom u maloprodajnim objektima, rad mesara u okviru tržnica i pijaca i druga.

Privrednici su načelno iskazali podršku Inicijativi za ukidanje obaveze vođenja evidencije o nabavci i prodaji robe, uz argumente da posebna evidencija iziskuje angažovanje dodatnih ljudskih i materijalnih resursa i uvećava obim administracije. Predstavnici nadležnih su međutim ukazali da Pravilnik koji propisuje vođenje evidencije o nabavci i prodaji robe ne može biti ukinut jer bi to otežalo kontrolu. Pomenuti dokument je moguće izmijeniti, to posebno u dijelu koji se odnosi na oblast trgovine na veliko.

Trgovina u prvih devet mjeseci bilježi pozitivne trendove. Promet u trgovini na malo iznosio je 1.131,9 miliona eura što je 6,1% više u odnosu na isti period prethodne godine. Ambijent u sektoru trgovine kontinuirano karakteriše otežana naplata potraživanja i blokada računa, a negativan uticaj na poslovanje ima siva ekonomija.

Odbor je informisan da se Privrednoj komori Crne Gore obratila Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore zahtjevom za otpočinjanje pregovora o zaključivanju zajedničkog sporazuma. Njime će se utvrditi tarife koje bi plaćali privrednici na ime zaštite prava autora pisanih djela.