You are here

Unapređenje saradnje PKCG i RESPA-e

15/06/2022

Novoizabrana direktorica Regionalne škole za javnu upravu Maja Handijska Trendafilova posjetila je 15. juna Privrednu komoru i tom prilikom razgovarala sa predsjednicom dr Ninom Drakić o unapređenju saradnje i razmjeni iskustava ove dvije institucije.

Drakić je na sastanku predstavila djelokrug rada krovne asocijacije crnogorske privrede, te ukazala na do sada značajne realizovane aktivnosti, posebno ističući one koje će biti u fokusu rada ove institucije u narednom periodu, a odnose se na procese digitalne transformacije i cirkularnu ekonomiju.

Handjiska Trendafilova istakla je da RESPA, kao regionalno čvorište, ima za cilj da pruži strateški okvir reforme javne uprave kroz podsticanje regionalne saradnje i razvoj prilagođenih rješenja za sve povezane institucije za ubrzanje reformi, sa fokusom na upravljanje kvalitetom i korporativne modele.

Tokom sastanka je ocijenjeno je da bi od obostranog značaja bilo dobro intenzivirati saradnju, posebno u oblastima obrazovanja i sistema kvaliteta.

Sagovornice su se složile da postoji značajan prostor za organizovanje zajedničkih edukativnih aktivnosti od važnosti za javnu upravu, ali i cjelokupnu privredu, kako bi pružli adekvatne obuke, znanja i alate potrebne za uspostavljanje efikasnih usluga u korist privrede i građana.

Na sastanku je razgovarano i o potencijalnim modalitetima saradnje u okviru EU projekata, te regionalnoj razmjeni znanja i iskustava.

U radu sastanka učestvovao je i potpredsjednik Privredne komore Dragan Kujović.