You are here

Upis u Registar inovacione djelatnosti

04/10/2021

Obavještavamo inovacionu zajednicu da je Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore pokrenulo proceduru upisa u Registar inovacione djelatnosti u skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG“, broj 82/20) i Pravilnikom o Registru inovacione djelatnosti („Službeni list CG“, broj 100/21).

Podnošenje zahtjeva za upis u Registar vrši se putem portala www.inovacije.gov.me.

U Registar se mogu upisati subjekti inovacione djelatnosti, a to su:

  • pravna lica koja obavljaju inovacionu djelatnost (naučnoistraživačke ustanove, centri izvrsnosti i ustanove visokog obrazovanja, privredna društva, startapovi, spinofovi i druga pravna lica, odnosno djelovi pravnih lica ako razvijaju, stavljaju na tržište ili u upotrebu inovacije nastale kao rezultat sopstvenih inovativnih aktivnosti ili inovativnih aktivnosti drugih subjekata);
  • fizička lica koja obavljaju inovacionu djelatnost (pronalazači, inovatori, frilenseri i druga fizička lica ako obavljaju inovativne aktivnosti koje za rezultat imaju kreiranje inovacija);
  • subjekti inovacione infrastrukture (naučno-tehnološki park; inovaciono-preduzetnički centar; poslovno-tehnološki inkubator; centar za transfer tehnologija; klasterska organizacija; i drugi subjekti inovacione infrastrukture);
  • subjekti koji ulažu u inovacionu djelatnost (pravna i fizička lica koja ulažu u inovacionu djelatnost)
  • drugi subjekti inovacione djelatnosti (pravna i fizička lica koja podstiču ili promovišu inovacionu djelatnost, ili na drugi način pružaju podršku subjektima inovacione djelatnosti).

Opširnije na linku.