You are here

Usklađenost sa Sporazumom o trgovinskim olakšicama

16/07/2014

Trodnevni konsultativni seminar „Svjetska trgovinska organizacija - procjena usklađenosti nacionalnih propisa sa Sporazumom o trgovinskim olakšicama” počeo je 16. jula 2014. godine u Privrednoj komori Crne Gore.

Učestvuju predstavnici državnih organa odgovornih za realizaciju prekogranične trgovine i trgovačkih preduzeća. Uvodna obraćanja imali su Snežana Vučković iz Uprave carina, Paul Fekete, USAID, Violane Konar Leacy, IFC i Ljiljana Filipović, potpredsjednica Privredne komore.

Sporazum o trgovinskim olakšicama predviđa pojednostavljivanje procedura za obavljanje međugraničnih poslova, što uključuje carinske olakšice i ograničavanje nepravednih subvencija u poljoprivredi. Aneks Sporazuma je Tabela usklađenosti, koja ima obavezujući karakter. Ovaj aneks popunjava svaka zemlja - članica STO, na način što će po svakom članu Sporazuma upoređivati nacionalno zakonodavstvo i usaglašavati ga u dijelu gdje postoje razlike.

Seminar je dio tehničke pomoći Svjetske trgovinske organizacije Crnoj Gori, u cilju dobijanja preciznih informacija i obezbjeđivanja odgovarajuće primjene trgovinskih olakšica. Shodno oblastima koje pokriva Sporazum, učesnici će kroz rad u tri grupe vršiti procjenu svojih potreba i obaveza u cilju njegove pune implementacije i identifikovati oblasti koje je potrebno unaprijediti. Na osnovu prezentovanog stanja, biće pripremljen plan usaglašavanja kojeg će implementirati nadležni organi.

Za Komoru kao asocijaciju privatnog sekora, od izuzetnog značaja je da se nađe realna mjera prilikom popunjavanja Tabela usklađenosti. Potrebno je  da se nađe balans zahtjeva koje postavlja Sporazum i mogućnosti kako državnih organa, tako i privrednih subjekata. U tom smislu, ova radionica je od velike važnosti kao i rezultati koje ćemo imati za budući razvoj i unapređenje prekogranične trgovine.

Svih 160 članica STO je ovu oblast usvajanjem Sporazuma prepoznalo kao vrlo važnu za unapređenje trgovine. Poslovna zajednica kroz djelovanje u okviru Međunarodne trgovinske komore (ICC) poziva vlade da se fokusiraju na alternativne politike koje će povećati konkurentnost njihovih ekonomija i privući poslovne zajednice iz cijelog svijeta da investiraju i posluju u njihovim zemljama. ICC, čiji je Privredna komora Crne Gore član, podstiče vlade da eliminišu politike lokalizacije I da se odupru njihovom donošenju.

Seminar se završava u petak, 18. jula.