You are here

Usklađivanje redova vožnje u međugradskom i međunarodnom drumskom saobraćaju

04/04/2019

MEĐUGRADSKI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA

U skladu sa članom 46 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list CG“, broj 71/17) i članom 4 Pravila o načinu, postupku,kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međugradskom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 19/19), daje se OBAVJEŠTENjE usklađivanju Redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu putnika za registracioni period 2019/2020.

Predloge novih redova vožnje kao i stare redove vožnje, za registracioni period 2019/2020.godina, zainteresovani prevoznici su dužni predati Sektoru saobraćaja Privredne komore, na adresi Jovana Tomaševića 9/5 najkasnije do petka 10. maja 2019.godine.

Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 5 prethodno naznačenih Pravila, dostaviti:

● predlog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od strane prevoznika, u 2 (dva) primjerka;

● ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje javnog prevoza putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju;

● dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje postupka usklađivanja redova vožnje;

● itinerer za svaki predloženi red vožnje sa tekstualnim opisom linije i

● broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje.

U Zahtjevu za usklađivanje, odnosno evidentiranje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi novih, odnosno starih redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu, odnosno evidentiraju.

Stare redove vožnje, koji su redovno održavani u registracionom periodu 2018/2019  neophodno je dostaviti u posebno naznačenoj koverti.

Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), i priložiti važeći stari red vožnje u koji se unose promjene.

Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 8 Pravila, iz daljeg postupka odbacuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

●    Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list CG“, broj 71/17);

●    Pravilnikom o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list CG“, broj 16/19);

●    Pravilima o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u     međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, broj 19/19).

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki  novi predloženi red vožnje.

Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR (slovima: osamdeset eura), za svaki red vožnje.

Naknada za evidentiranje starih redova vožnje iznosi 40,00 EUR (slovima: četrdeset eura), za svaki red vožnje.

Naknada u postupku prigovaranja iznosi 20,00 EUR (slovima dvadeset eura), za svaki prigovor na predloženi red vožnje. Privredna komora Crne Gore izvršiće povraćaj novca privrednom društvu koje je podnijelo osnovan prigovor.

Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“ ili „za evidentiranje starih redova vožnje“.

Knjige predloga redova vožnje i obrazac za prigovaranje prevoznici mogu preuzeti na sajtu Privredne komore i u Sektoru saobraćaja Privredne komore, na adresi Jovana Tomaševića 9/5  17. maja 2019. godine od 9,00 do 15,00 časova.

Prigovori se podnose Komisiji za usklađivanje redova vožnje, a predaju se Sektoru saobraćaja u zatvorenoj koverti, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, na adresi Jovana Tomaševića 9/5 najkasnije do 23.maja 2019.godine od 9,00 do 15,00 časova.

Zahtjev, sa dokumentacijom koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.

 

MEĐUNARODNI DRUMSKI SAOBRAĆAJ

U skladu sa članom 27 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list CG“, broj 71/17) i članom 4 Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međugradskom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 19/19), daje se OBAVJEŠTENjE usklađivanju Redova vožnje  u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Predloge novih redova vožnje, kao i stare redove vožnje sa promjenom, zainteresovani prevoznici su dužni predati Sektoru saobraćaja Privredne komore Crne Gore, na adresi Ul. Jovana Tomaševića 9/5, Podgorica, najkasnije do 10.05.2019.godine.

Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 13 prethodno naznačenih Pravila, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „ Komisija za usklađivanje redova vožnje u međunarodnom prevozu“ - „OTVARA KOMISIJA“ dostaviti:

  • zahtjev ovjeren i potpisan;
  • predlog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od strane prevoznika, u 4 (četiri) primjerka;
  • ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje javnog prevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju;
  • izjava o namjeri angažovanja kooperanta na liniji;
  • dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje postupka usklađivanja redova vožnje;
  • itinerer za svaki predloženi red vožnje sa tekstualnim opisom linije i
  • broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje, za teritoriju Crne Gore;

U Zahtjevu za usklađivanje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu.

Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), priložiti važeću dozvolu i stari red vožnje, u koji se unose promjene.

Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 15 Pravila, iz daljeg postupka isključuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

  • Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list CG“, br. 71/17);
  • Pravilnikom o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list CG“, br. 16/19) i
  • Pravilima o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međugradskom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 19/19).

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki  novi predloženi red vožnje.

Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR (slovima: osamdeset eura), za svaki red vožnje.

Naknada u postupku prigovaranja iznosi 20,00 EUR, za svaki prigovor na predloženi međunarodni red vožnje. Privredna komora Crne Gore izvršiće povraćaj novca privrednom društvu koje je podnijelo osnovan prigovor.

Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“ ili „za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom“.

Dokumentaciju koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.