You are here

V Sjednica Odbora za kvalitet

14/02/2014

Odbor za kvalitet Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 13. februrara 2014. godine, analizarao je rad u 2013. godini, usvojio Program rada za 2014. godinu, razmotrio Informaciju o trendovima i sertifikaciji u Crnoj Gori. Upriličena je prezentacija kompanije Daido metal Kotor povodom dobijanja nagrade Volvo Quality Award.

Odbor za kvalitet će aktivnosti u 2014. godini usmjeriti na permanentno podržavanje aktivnosti radnih tijela, čiji je rad od suštinskog značaja za Odbor, zatim na uspostavljanje saradnje sa odborima i drugim organima u Komori, te institucijama u okruženju iz ove oblasti. Planirano je učestvovanje na savjetovanjima i seminarima iz oblasti kvaliteta u Crnoj Gori i okruženju, organizovanje ili učestvovanje u studijskim posjetama koje organizuje Privredna Komora, učešće članova Odbora za kvalitet u projektima EU koji se odnose na kvalitet ili ga na bilo koji način podržavaju, te podrška svim aktivnostima koje su u vezi sa kvalitetom u našoj zemlji.

Analizirajući rad u 2013. godini, Odbor je razmotrio pitanje ustanovljavanja crnogorske nagrade za kvalitet. Urađen je Elaborat o ustanovljenju nacionalne nagrade za kvalitet i poslovnu izvrsnost u Crnoj Gori. Ovaj materijal je prošao potrebne procedure u Komori i upućen je predsjedniku Vlade. Odbor je dao značajan doprinos organizaciji nacionalnog Savjetovanja SQM 2013. Glavno polje djelovanja Odbora bilo je pronalaženje finasijskih sredstava za organizaciju Savjetovanja. Organizovana je obuka za Interne provjeravače za laboratorije – Standard MEST EN ISO 17025:2006. Obuku koja je organizovana u Privrednoj komori krajem oktobra, pohađalo je 15 polaznika iz pet akreditovanih laboratorija, a vodili su je predavači iz Centra za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici. Razmotrena je saradnja sa institucijama infrastrukture kvaliteta, napravljen osvrt na organizaciju okruglog stola održanog povodom Svjetskog dana kvaliteta. Odbor je informisan o uspostavljanju registra sertifikovanih organizacija i sertifikacionih tijela, odnosno da je po tom pitanju urađen predlog forme ovih registara i preuzeti su podaci iz baza u okviru Službe za kvalitet Komore.

U Informaciji o trendovima i sertifikaciji između ostalog je navedeno da je u Crnoj Gori sertifikovano oko 200 organizacija prema zahtijevima standarda ISO 9001 koje su to prepoznale kao značajno sredstvo za uspješno poslovanje. Benefiti sertifikacije su između ostalog smanjenje stepena rizika, rast renomea, nove mogućnosti i međunarodno priznanje. 

U Crnoj Gori je registrovano svega nekoliko organizacija koje se bave ocjenom usaglašenosti. Aktuelno stanje ukazuje da su potrebe za ocjenjivanjem usaglašenosti (sertifikacijom) proizvoda velike, jer mnogi proizvodi u nijesu ocijenjeni s aspekta usaglašenosti sa direktivama Novog i Globanog pristupa, kako bi ti mogli da budu plasirani na jedinstveno tržište Evropske unije. Potencijal crnogorskog tržišta inicirao je potrebu formiranja sertifikacionog tijela koje će pružati usluge zainteresovanima za unapređenje poslovanja kroz implementaciju međunarodnih i evropskih standarda. Upravo to je bio povod da Institut za standardizaciju Crne Gore donese odluku o formiranju sertifikacionog tijela u Crnoj Gori.

Kompanija Daido metal Kotor, proizvođač kliznih ležajeva za vodeće proizvođače iz automobilske industrije, dobitnik je nagrade Volvo Quality Award. Predstavnik kompanije koja je u sastavu japanske grupe Daido metal Gracija Radović kazao je da nagrada predstavlja veliku satisfakciju , te da kvalitet nije stvar prestiža već uslov opstanka na tržištu. Naglasio je da japanska kompanija jeste presudno uticala na kvalitet u ovoj fabrici ali da on nije nametnut već da su svi zaposleni u tome prepoznali svoj interes. On je najavio da će u ovoj fabrici tokom godine biti dodata još jedna mašinska linija iz Japana. Članovi Odbora koji su posjetili ovu fabriku nijesu štedjeli pohvale, ocjenjujući da je Daido primjer da se u Crnoj Gori može kvalitetno poslovati.